ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α –SECURITY)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 NEW YORK COLLEGE

Η ανωτέρω πιστοποίηση πραγματοποιείται σε εφαρμογή του θεσμοθετημένου προγράμματος των 105 ωρών , δεκαπέντε (15) θεματικών ενοτήτων, ταχύρυθμα εντός χρονικής διάρκειας 21 εργάσιμων ημερών ,πέντε (5) ή έξι (6) ώρες την ημέρα ,πρωί –απόγευμα και με τηλεκατάρτιση , e-learning από το σπίτι σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την εποπτεία ΕΟΠΠΕΠ/Υπουργείου Παιδείας και του ΚΕ.ΜΕ.Α /Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Δημοσίας Τάξης.

Επί πέντε (5) έτη ,εκατοντάδες απόφοιτοι – σπουδαστές μας ,μετά την επιτυχή «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» και την λήψη άδειας εργασίας ως προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α, ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με χιλιάδες συναδέλφους τους ,γυναίκες και άνδρες.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 του NEW YORK COLLEGE εμπιστεύονται ιδιώτες ,επιχειρήσεις Ι.Ε.Π.Υ.Α, εταιρείες κάθε μορφής, οργανισμοί ΔΕΚΟ , Υγειονομικές Μονάδες, Βιομηχανίες, Μεταλλεία  και κάθε εργασιακός χώρος που εφαρμόζονται τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα με επιδότηση ΛΑΕΚ –ΟΑΕΔ κ.α.

Η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος Κατάρτισης –Πιστοποίησης Ι.Ε.Π.Υ.Α, με διαρκή  συμβουλή και φροντίδα ,στηρίζει τους εκπαιδευόμενους από την ημέρα εγγραφής , την διαδικασία εκπαίδευσης , την γραπτή και προφορική εξέταση ¨Πιστοποίηση¨, την έκδοση άδειας εργασίας, έως και την επαγγελματική αποκατάσταση ή διασφάλιση της θέσης εργασίας τους.

 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ¨ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ¨

Άνδρες και γυναίκες που εργάζεσθε ως προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α (χωρίς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ή επιλέγετε να εργασθείτε επαγγελματικά για πρώτη φορά στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY),η επιλογή είναι μια , ΚΕ.Δ,Ι.ΒΙ.Μ2 του NEW YORK COLLEGE .Δώστε προσωπική διοικητική διέξοδο με επιτυχία , στην επαγγελματική σας α ν α ζ ή τ η σ η.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ