ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ: Παραστατικές Τεχνικές Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διασύνδεση της εκφραστικής κίνησης και της θεατρικότητας ως εργαλείων επικοινωνίας, έκφρασης, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και χειρισμού δυσλειτουργικών καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον

 

ΣΤΟΧΟΣ:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα εφαρμοστούν βιωματικές ασκήσεις και παραστατικές τεχνικές  με στόχο:

 • κατανόηση του ρόλου της θεατρικότητας στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση του πελάτη
 • βελτιστοποίηση βαθμού αποτελεσματικότητας στην επικοινωνία με τον πελάτη
 • ανάπτυξη εκφραστικότητας στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • εξοικείωση με παραστατικές τεχνικές που βοηθούν στη διαχείριση προβλημάτων και την ανάκτηση πελατών 

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Απευθύνεται σε Στελέχη Τουριστικών Υπηρεσιών, Επαγγελματίες Εστίασης και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών, Στελέχη Πωλήσεων που επιδιώκουν την αύξηση της επαγγελματικής τους απόδοσης και τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων, σπουδαστές, φοιτητές. 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:

 • Πως από «διεκπεραιωτής» στην εργασίας σας  θα μετατραπείτε σε «ξεχωριστό» επαγγελματία
 • Πως θα μετατρέψετε την απόδοσή σας από «απλή» σε «εξαιρετική»
 • Πως θα δώσετε «προστιθέμενη αξία» στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Πως θα αναβαθμίσετε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Πως θα μεγιστοποιήσετε την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πελάτη
 • Πως θα αυξήσετε την πιστότητα των πελατών
 • Πως θα συμβάλετε στη διατήρηση και αύξηση των πελατών και στη δημιουργία καλής φήμης στο χώρο εργασίας σας

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

 Κωνσταντίνος Στεφανακίδης , Msc Instructor in F&B and Hospitality Operations in Ministry of Tourism

 Δανάη Λουκάκη, MA in Performance Making Goldsmiths, Φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας & απόφοιτη Δραματικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

10 ώρες

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

30 Απριλίου & 02 Μαΐου 2018, 16:45 έ-21:00

 

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

NEW YORK COLLEGE: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

100€

60€ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ/ΙΙΕΚ NYC

70€ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΑΝΕΡΓΟΙ (με την επίδειξη της φοιτητικής/σπουδαστικής ταυτότητας/κάρτας ανεργίας)

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: +30210 3225961 | FAX: +30210 3233337

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ