ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ NEW YORK COLLEGE ΚΑΙ ΤΟ UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE, ΓΑΛΛΙΑ

 

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ NEW YORK COLLEGE ΚΑΙ ΤΟ UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE, ΓΑΛΛΙΑ

ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΩΡΑ 5 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΞΙΑΣ 40.000€ ΑΠΟ ΤΟ NEW YORK COLLEGE ΚΑΙ ΤΟ Universite Toulouse 1 Capitole, Γαλλία

 

Το New York College προκηρύσσει 5 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

 

Πιο αναλυτικά:

 

 

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Universite Toulouse 1 Capitole, Γαλλία - Bachelor in Management


Οι τρείς τυχεροί κερδίζουν μερική υποτροφία της τάξεως του 50% που αφορά τη συνολική κάλυψη των διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών του 3ετούς προγράμματος Bachelor in Management του NEW YORK COLLEGE, Aθήνα σε συνεργασία με το Universite Toulouse 1 Capitole, Γαλλία.

Προϋποθέσεις Εγγραφής: • Απολυτήριο Λυκείου • Έναρξη φοίτησης στο χειμερινό εξάμηνο 2017

 

2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Universite Toulouse 1 Capitole, Γαλλία - Master 2 Management - Pathway Management of International Tourism

Οι δύο τυχεροί κερδίζουν μερική υποτροφία της τάξεως του 50% που αφορά τη συνολική κάλυψη των διδάκτρων για όλα τα χρόνια σπουδών του προγράμματος Master 2 Management - Pathway Management of International Tourism

του NEW YORK COLLEGE, Aθήνα σε συνεργασία με το Universite Toulouse 1 Capitole, Γαλλία.

Προϋποθέσεις Εγγραφής: • Πτυχίο Πανεπιστήμιου 4ετους φοίτησης, Αγγλικά Επιπέδου Lower • Έναρξη φοίτησης στο χειμερινό εξάμηνο 2017

Οι υποτροφίες αφορούν μόνο στα δίδακτρα σπουδών και όχι στο τέλος εγγραφής (registration fee) του  συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου.  Οι δικαιούχοι των υποτροφιών θα πρέπει να πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα για το οποίο κέρδισαν υποτροφία, όπως αυτά καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές του New York College.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στις 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ