Διαχείριση Κρίσεων και Στρατηγική Επικοινωνία

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διοργανώνεται από το Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New York College με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου, του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης και την επίσημη υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 • Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Κεφαλά Βιβή, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στη Μέση Ανατολή, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

 • Καραμπελιάς Γεράσιμος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Μιχάλης Παπαγιάννης, Προϊστάμενος Διοίκησης, Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

 • Μπαλωμένος Κωνσταντίνος, Δρ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επιστημονικός Συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων

 • Παπαστάμου Ανδρέας, Οικονομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών

 • Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος, Πολιτικός Συντάκτης

 

Οι θεματικές που θα αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι οι ακόλουθες:

 

•     «Κρίση και σύγκρουση, Εννοιολογικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο: Αναφορές σε περιπτώσεις σύγχρονων κρίσεων», Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το σεμινάριο θα εστιάσει στην προσέγγιση των εννοιών κρίση και σύγκρουση ως καθημερινών φαινομένων των κοινωνιών της σύγχρονης ανθρώπινης συμβίωσης, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εξετάζονται οι θετικές και οι παθογενείς διαστάσεις της κρίσης και της σύγκρουσης. Αναπτύσσονται παραδείγματα κρίσεων που εκδηλώθηκαν στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όπως η κρίση του Βερολίνου και της Κούβας.

 

•     «Η εσωτερική πολιτική κρίση στην Τουρκία και η επίδραση της στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις», Κεφαλά Βιβή, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στη Μέση Ανατολή, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Το μάθημα θα κινηθεί σε τρείς άξονες. Ο πρώτος αφορά στην ανάλυση της εσωτερικής πολιτικής κρίσης στην Τουρκία, ο δεύτερος αφορά στην προσπάθεια του καθεστώτος Ερντογάν να χρησιμοποιήσει τα νέα δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο και ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην επίδραση της τουρκικής κρίσης στις σχέσεις Άγκυρας – Ουάσιγκτον.

 

•     «Τεχνική των Διαπραγματεύσεων και Μαθήματα από το Σύγχρονο Παρελθόν», Καραμπελιάς Γεράσιμος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η διαδικασία της/των διαπραγματεύσεις/ων είναι μια ανθρώπινη, κοινωνική διαδικασία, επίτευγμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του ανθρώπινου είδους καθώς η επιβίωση όλων των πολιτικών/κοινωνικών/θρησκευτικών ομάδων και μορφωμάτων έχει βασιστεί στην επιβολή της θελήσεως του ισχυρότερου επί του ασθενέστερου όχι μόνο με πολεμικά μέσα αλλά και με διπλωματικά. Η κατανόηση της τεχνικής των διαπραγματεύσεων μπορεί να αποτελέσει πραγματικό «όπλο» στα χέρια κάθε επίδοξου πολιτικού-στρατιωτικού-οικονομικού-θρησκευτικού χειριστή εφόσον συνδυαστεί με γεγονότα από το πρόσφατο παρελθόν έτσι ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα.  Η περίοδος των Βαλκανικών Πολέμων και της Μικρασιατικής Εκστρατείας θ’ αποτελέσουν σημεία αναφοράς, όπως επίσης και η σύγχρονη περίοδος με το Κουρδικό.

 

•     «Η στρατηγική του χειρισμού κρίσεων», Κολιόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών,  Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η κρίση περιλαμβάνει διάφορα στάδια, τα οποία μπορεί να καταστούν συγκρουσιακά, ενώ το φαινόμενο της σύγκρουσης δεν είναι ξένο προς την ανθρώπινη κοινωνία. Η στρατηγική του χειρισμού της κρίσης περιλαμβάνει την αναγνώριση του συγκρουσιακού φαινομένου και την ανάπτυξη της διαδικασίας παρεμβατικής διευθέτησής της. Ο χειρισμός κρίσεων αποβλέπει στην αποτροπή της κλιμάκωσης της κρίσης που μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη και επομένως προωθεί την διαχείρισή της μέσα από αποτρεπτικές πολιτικές και μεθοδεύσεις διαλόγου και διαπραγμάτευσης.

 

•     «Η στρατηγική επικοινωνία ως μέσο διαχείρισης διενέξεων και επίλυσης κρίσεων»,

-     Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

-     Μπαλωμένος Κωνσταντίνος, Δρ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επιστημονικός Συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων

Η σύγκρουση και οι διεθνείς διενέξεις αποτελούν ένα υπαρκτό φαινόμενο των ανθρωπίνων κοινωνιών και των σχέσεων ατόμων και ομάδων, το οποίο εντάσσεται στον ανταγωνισμό και την διαφορά στοχεύσεων και διεκδικήσεων. Η στρατηγική επικοινωνία είναι ένα από τα κλασσικά μέσα, που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην εξομάλυνση των συγκρουσιακών φαινομένων και στην διευθέτηση των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των εκάστοτε μερών.

 

•     «Η Πολιτική Επικοινωνία ως μοχλός διαχείρισης κρίσεων», Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος, Δημοσιογράφος (Πολιτικός συντάκτης)

Η εξέλιξη της Πολιτικής Επικοινωνίας και οι ισχυρές επιδράσεις της στον πολιτικό διάλογο. Ο ρόλος των ΜΜΕ, των νέων τεχνολογιών και των social media στην διαμόρφωση της ιδανικής εικόνας και στη μετάδοση του επιθυμητού μηνύματος. Αναφορές και παραδείγματα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων στην καθημερινή πολιτική πραγματικότητα.

 


Οικονομική Διπλωματία: μεγαλύτερες αποδόσεις με λιγότερες εντάσεις, Παπαστάμου Ανδρέας, PhD., οικονομικός σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών. 

Σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων και προκλήσεων, τα παραδοσιακά μέσα διπλωματίας αποδεικνύονται ανεπαρκή, ενώ οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις διεκδικούν με περισσή βεβαιότητα τα σκήπτρα της σύγχρονης γεωπολιτικής, σε ένα πολύπλοκο παιχνίδι φορέων και θεσμών. Η οικονομική διπλωματία, με γερές βάσεις στην οικονομική επιστήμη, στη στρατηγική των επιχειρήσεων και τις διεθνείς σχέσεις, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εντάσεων και την ανάδειξη του ρόλου νέων πρωταγωνιστών στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα. Πώς μπορεί η στρατηγική και τα μέσα της οικονομικής διπλωματίας να αναβαθμίσουν το επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης των πολιτικών, σε περιβάλλον πρωτόγνωρης δυναμικής των εξελίξεων

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

30-01-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00

06-02-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00

13-02-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00

20-02-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00

27-02-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00

 

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό σε CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

ΚΟΣΤΟΣ: 

 • 110€ για το ευρύ κοινό
 • 80€ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας - Διπλωμάτες
 • 75€ για φοιτητές
 • Συνολικό πακέτο για παρακολούθηση και των 5 σεμιναρίων του Κύκλου 350€

 

Οι συμμετέχοντες και στα πέντε (5) Σεμινάρια του Κύκλου θα λάβουν και μία επιπλέον πιστοποίηση "Παρακολούθησης Κύκλου Σεμιναρίων Διεθνούς Πολιτικής, Ενεργειακής Ασφάλειας, Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων"

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

Νένα Γκόρου, New York College Έλενα Μπαλτζόγλου, New York College

Επιστημονική Συνεργάτης Κέντρου Γεωπολιτικών Αναλύσεων: Μερσίλεια Αναστασιάδου

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: +30210 3225961 | FAX: +30210 3233337
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 138 & Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΑ), 546 22 | ΤΗΛ: +302310 889879 | FAX: +302310 835211

 

 

Δήλωση συμμετοχής έως 23-01-2017

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ, πόλη)