Διεθνής Πολιτική: Μέση Ανατολή, Τουρκία, Βόρειος Αφρική, Νοτιοανατολική Μεσόγειος και Ευρώπη

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διοργανώνεται από το Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New York College με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου, του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης και την επίσημη υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

 • Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 • Τσάλτας Γρηγόριος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Κεφαλά Βιβή, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στη Μέση Ανατολή, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

 • Καραμπελιάς Γεράσιμος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή, πρώην Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον (2005-2009) και Ειδικός Διπλωματικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 • Παπαστάμου Ανδρέας, Οικονομικός Σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών

 

Οι θεματικές που θα αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι οι ακόλουθες:

 

•     «Εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία και επιπτώσεις τους στην διεθνή πολιτική», Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η Τουρκία βρίσκεται σε μια δυναμική εσωτερικών αλλαγών που αγγίζουν το όριο των δομικών μεταβολών. Μετά την ακύρωση του κεμαλικού συστήματος από το ισλαμικό κίνημα του Ερντογάν, σήμερα οδηγείται η χώρα σε μια πλήρη ανατροπή δομών του πολιτικού συστήματος. Η πολιτική αξιοποίηση από τον Ερντογάν της απόπειρας των κεμαλιστών και μερίδας του στρατεύματος για ανατροπή του, κατευθύνει το τουρκικό πολιτικό σύστημα σε μια προσωποπαγή απολυταρχική εξουσία του Ερντογάν εν είδει δικτατορίας της του ενός ανδρός αρχής. Ο Ερντογάν έχει προβεί σε εκκαθαρίσεις σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού συστήματος, δημόσιας διοίκησης, στρατεύματος και ακαδημαϊκού χώρου, πράγμα που αλλοιώνει πλήρως την δομή του πολιτικού συστήματος και την πολιτική μορφολογία της Τουρκίας.

•     «Έξι χρόνια μετά τις αραβικές εξεγέρσεις: οι περιπτώσεις της Τυνησίας και της Λιβύης», Κεφαλά Βιβή, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στη Μέση Ανατολή, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα γίνει μία σύντομη αναφορά στα αίτια των αραβικών εξεγέρσεων και στους βασικούς παράγοντες που καθόρισαν την έκβαση τους. Στην συνέχεια θα εξεταστεί αφενός η περίπτωση της Τυνησίας, η οποία φαίνεται να έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει μία εύθραυστη Δημοκρατία  και αφετέρου η περίπτωση της  Λιβύης, η οποία από την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφι μέχρι σήμερα, βρίσκεται βυθισμένη σε έναν ατέρμονο εμφύλιο πόλεμο.

•     Ελληνοτουρκικές σχέσεις και δίκαιο της θάλασσας, Τσάλτας Γρηγόριος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις διέπονται από μια πολυσήμαντη δέσμη αιτίων και παραγόντων που τις επηρεάζουν και τις καθορίζουν, που κινούνται, τόσο στο πολιτικό επίπεδο, όσο και στο δικαιϊκό με έμφαση στην διεθνή του έκφραση. Το διεθνές δίκαιο διέπει τις σχέσεις των κρατών και επιχειρεί να ρυθμίσει τις συγκρούσεις κατά τρόπο ειρηνικό. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα συζητηθούν οι διεθνείς συνθήκες που αφορούν στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις, οι οποίες αποτελούν και την πηγή παραγωγής της σύγκρουσης σε μια ιστορική διαδρομή με ειδικότερη αναφορά στο δίκαιο της θάλασσας ως προς τις δυνατότητες διευθέτησης της σύγκρουσης.

•     «Ο ρόλος των μειονοτήτων (θρησκευτικές- εθνικές-

φυλετικές) στην πολιτική σταθερότητα στα κράτη της Μέσης Ανατολής και οι επιπτώσεις για την ΕΕ στον 21ο αιώνα», Καραμπελιάς Γεράσιμος, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η δημιουργία των Μεσανατολικών κρατών κατά τον 20ο αιώνα βασίστηκε στις ανάγκες και τη δύναμη της γεω-πολιτικής και γεω-οικονομικής ισχύος των κρατών της Δύσης και πολύ λίγο στις δημοκρατικές επιταγές των κοινωνικών στρωμάτων και των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της κάθε περιοχής.  Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη στους τομείς της επικοινωνίας και εκπαίδευσης, αλλά και των μελών της Διασποράς σε δυτική Ευρώπη και Αμερική σε συνδυασμό με τις ριζικές αλλαγές στη διεθνή σκακιέρα κατά τη μεταψυχροπολεμική περίοδο, επιτρέπουν σε συγκεκριμένες ομάδες και ελίτ να επιδιώξουν τη κατάκτηση μεγαλύτερων πολιτικών δικαιωμάτων (πχ. Κούρδοι).  Οι επιπτώσεις των κινήσεων αυτών στα κράτη της ΕΕ είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι επιφανειακές (πχ. μετανάστευση, τρομοκρατία, άνοδος ακροδεξιών κομμάτων, συγκρούσεις).

•     «Η πολιτική Ομπάμα στην Ανατολική Μεσόγειο», Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την εξέλιξη της πολιτικής Ομπάμα στην Ανατολική Μεσόγειο από την ομιλία του Καΐρου το 2009 με το ελπιδοφόρο αμερικανικό άνοιγμα στον μουσουλμανικό κόσμο ως τις κρίσεις που ακολούθησαν την λεγόμενη «αραβική άνοιξη».   Θα εξετασθεί η διαφοροποίηση της αμερικανικής πολιτικής μεταξύ της στρατιωτικής επέμβασης στον εμφύλιο της Λιβύης και της μη επέμβασης στρατιωτικά στον εμφύλιο της Συρίας, τα προβλήματα της αμερικανικής πολιτικής στην Αίγυπτο και το Ιράκ, καθώς και η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Τουρκία λόγω της συριακής κρίσης.

•     «Η Μέση Ανατολή και το Κουτί της Πανδώρας», Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβης επί τιμή, πρώην Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον (2005-2009) και Ειδικός Διπλωματικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων

 


Οικονομία και Γεωπολιτική στα Δυτικά Βαλκάνια, Παπαστάμου Ανδρέας, PhD., οικονομικός σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών. 

Η επικείμενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, εν μέσω ταχύτατων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, ταχύτατης τεχνολογικής προόδου και συγκλονιστικών κοινωνικών μετασχηματισμών, αποτελεί ένα δύσκολο γρίφο πολλών παραμέτρων και ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Ποιές είναι οι επιπτώσεις των πρόσφατων διεθνών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων στη γεωπολιτική θέση των Δυτικών Βαλκανίων και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας; Από την εθελούσια απομάκρυνση της Βρετανίας από την Ε.Ε., μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 μέχρι το αποτέλεσμα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών, από την αιματηρή κρίση στη Μέση Ανατολή μέχρι την «επανατοποθέτηση» της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, από το μεταναστευτικό πρόβλημα και τους πρόσφυγες, ιδίως στον ευρωπαϊκό Νότο και την κρίση χρέους της ελληνικής οικονομίας μέχρι το κύμα της διεθνούς τρομοκρατίας που απειλεί την ασφάλεια την κοινωνική ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη και από την ανάδυση σύγχρονων οικονομικών υπερδυνάμεων μέχρι την ολοένα και μεγαλύτερη αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ένας κόσμος σε αναζήτηση στόχων και ρόλων.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

14 -11-16 Ημέρα Δευτέρα 18:00 – 21:00

21 -11-16 Ημέρα Δευτέρα 18:00 – 21:00

28-11-16 Ημέρα Δευτέρα 18:00 – 21:00

02-12-16 Ημέρα Παρασκευή 18:00 – 21:00

05-12-16 Ημέρα Δευτέρα  18:00 – 21:00


 

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό σε CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

ΚΟΣΤΟΣ: 

 • 110€ για το ευρύ κοινό
 • 80€ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας - Διπλωμάτες
 • 75€ για φοιτητές
 • Συνολικό πακέτο για παρακολούθηση και των 5 σεμιναρίων του Κύκλου 350€

 

Οι συμμετέχοντες και στα πέντε (5) Σεμινάρια του Κύκλου θα λάβουν και μία επιπλέον πιστοποίηση "Παρακολούθησης Κύκλου Σεμιναρίων Διεθνούς Πολιτικής, Ενεργειακής Ασφάλειας, Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων"

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

Νένα Γκόρου, New York College Έλενα Μπαλτζόγλου, New York College

Επιστημονική Συνεργάτης Κέντρου Γεωπολιτικών Αναλύσεων: Μερσίλεια Αναστασιάδου

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: +30210 3225961 | FAX: +30210 3233337
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 138 & Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΑ), 546 22 | ΤΗΛ: +302310 889879 | FAX: +302310 835211

 

 

Δήλωση συμμετοχής έως 7 Νοεμβρίου

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ, πόλη)