• English
 • Ελληνικά
 • English
 • Ελληνικά

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Η ιδέα της υποτροφίας έχει τις ρίζες της βαθιά ριζωμένες στην ανθρώπινη ιστορία και στην εκπαίδευση.
Το New York College, ασκώντας εκπαιδευτικό έργο τόσο εντός της Ελλάδος όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εφαρμόζει την ιδέα και τις αξίες της υποτροφίας. Παρακάτω παρατίθενται οι υποτροφίες και η οικονομική βοήθεια που έχει στο πρόγραμμά του το Κολλέγιο.
Σημείωση: Οι υποτροφίες αυτές δεν χορηγούνται αθροιστικά εάν κάποιος εκ των υποψηφίων ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορία υποτροφιών.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ

State University of New York ή University of Greenwich ή Institut Universitaire Kurt Bosch

Υποτροφία 3ετους διάρκειας για φοίτηση 4 ετών στο State University of New York ή Υποτροφία 100% για τα ευρωπαϊκά συνεργαζόμενα πανεπιστήμια Greenwich & Institut Universitaire Kurt Bosch.

 

Σκοπός

 

Η υποτροφία αυτή καλύπτει άτομα τα οποία αποκαταστάθηκαν από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης στην κοινωνία.

Αναλυτικά 

Η υποτροφία καλύπτει είτε τα 3 πρώτα χρόνια φοίτησης των προγραμμάτων του State University of New York που προσφέρονται στο New York College, είτε πλήρως 100% για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του University of Greenwich και Institut Universitaire Kurt Bosch που προσφέρονται στο New York College.  Δίδεται σε ετήσια βάση προς το ΚΕΘΕΑ, το οποίο επιλέγει τον/την υποψήφιο/α φοιτητή/τρια – υπότροφο/η  και τίθεται σε ισχύ από την ένταξη του στο επιλεγόμενο εξάμηνο σπουδών.

Προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας 

Για να γίνει αποδεκτός/η  ο/η αιτούμενος/η  της υποτροφίας, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την εγγραφή  στο Κολλέγιο.
 2. Να είναι απόφοιτος Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
 3. Να έχει συστηθεί από το ΚΕΘΕΑ.

Για να παραμείνει κατάλληλος/ικανός για την λήψη της υποτροφίας, ο λήπτης της (ο υπότροφος) πρέπει να παρακολουθεί πλήρως τα μαθήματα και να έχει καλή ακαδημαϊκή παρουσία.

 
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης πρέπει να γίνει από το ΚΕΘΕΑ, έως την πρώτη εβδομάδα τ&omomicron;υ Οκτωβρίου για εγγραφή στο φθινοπωρινό εξάμηνο ή έως την 10 Φεβρουαρίου για εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο.

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
 2. Βεβαίωση από το ΚΕΘΕΑ.
 3. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
State University of New York- Empire State College
Επιδότηση έως 50% των διδάκτρων

Το βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται ετησίως σε τρεις φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και περιλαμβάνει:

 • Για τον/την πρώτο/η ακαδημαϊκά επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 50%.

 • Για τον/την δεύτερο/η ακαδημαϊκά επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 25%.

 • Για τον/την τρίτο/η ακαδημαϊκά επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 15%.

Χορηγούνται στους τρεις πρώτους/η φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες επιτυγχάνουν γενικό βαθμό GPA άνω του 3, 80 με άριστα το 4.
 
Αναλυτικά: Επιδότηση του/της πρώτου/της φοιτητή/τριας που επιτυγχάνει γενική βαθμολογία από GPA 3, 80 και άνω ως εξής:
 • Επιδότηση 50% των διδάκτρων του πρώτου/ης φοιτητή/τριας, 25% των διδάκτρων του δεύτερου/ης φοιτητή/τριας, 15% των διδάκτρων του τρίτου/ης φοιτητή/τριας εντός της ακαδημαϊκής χρονιάς, με βάση υπολογισμού το GPA 3,80 και άνω για τους/τις φοιτητές/τριες που θα πετύχουν τις τρεις μέγιστες επιδόσεις.

 

Σημείωση: Η υποτροφία δίδεται εφόσον ο φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστο 24 ακαδημαϊκές μονάδες (24 credits).

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

University of Greenwich | School of Health and Social Care

Επιδότηση 25% των διδάκτρων

Το βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται ετησίως σε φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α έχει επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και περιλαμβάνει, για τον/την πρώτο/η ακαδημαϊκά, επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 25%.

Χορηγείται στον πρώτο/η φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α επιτυγχάνει τον μέγιστο γενικό βαθμό με βάση το 70% και με άριστα το 100%.

Αναλυτικά: Επιδότηση του/της πρώτου/της φοιτητή/τριας που επιτυγχάνει γενική βαθμολογία από 70% και άνω ως εξής:

 • Επιδότηση 25% των διδάκτρων του πρώτου/ης φοιτητή/τριας, εντός της ακαδημαϊκής χρονιάς, με βάση υπολογισμού το 70% και άνω για τον/την φοιτητή/τρια που θα πετύχει την μέγιστη από όλους επίδοση.

Σημείωση: Η υποτροφία δίδεται στα δυο πρώτα έτη σπουδών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

University of Greenwich | Business School

Επιδότηση 25% των διδάκτρων

Το βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται ετησίως σε φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α έχει επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και περιλαμβάνει, για τον/την πρώτο/η ακαδημαϊκά, επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 25%.

Χορηγείται στον πρώτο/η φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α επιτυγχάνει τον μέγιστο γενικό βαθμό με βάση το 70% και με άριστα το 100%.

Αναλυτικά: Επιδότηση του/της πρώτου/της φοιτητή/τριας που επιτυγχάνει γενική βαθμολογία από 70% και άνω ως εξής:

 • Επιδότηση 25% των διδάκτρων του πρώτου/ης φοιτητή/τριας, εντός της ακαδημαϊκής χρονιάς, με βάση υπολογισμού το 70% και άνω για τον/την φοιτητή/τρια που θα πετύχει την μέγιστη από όλους επίδοση.

Σημείωση: Η υποτροφία δίδεται στα δυο πρώτα έτη σπουδών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

University of Greenwich | School of Humanities & Social Sciences

Επιδότηση 25% των διδάκτρων

 

Το βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται ετησίως σε φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α έχει επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και περιλαμβάνει, για τον/την πρώτο/η ακαδημαϊκά, επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 25%.

Χορηγείται στον πρώτο/η φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α επιτυγχάνει τον μέγιστο γενικό βαθμό με βάση το 70% και με άριστα το 100%.

Αναλυτικά: Επιδότηση του/της πρώτου/της φοιτητή/τριας που επιτυγχάνει γενική βαθμολογία από 70% και άνω ως εξής:

 • Επιδότηση 25% των διδάκτρων του πρώτου/ης φοιτητή/τριας, εντός της ακαδημαϊκής χρονιάς, με βάση υπολογισμού το 70% και άνω για τον/την φοιτητή/τρια που θα πετύχει την μέγιστη από όλους επίδοση.

Σημείωση: Η υποτροφία δίδεται στα δυο πρώτα έτη σπουδών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

University of Greenwich | School of Engineering

Επιδότηση 25% των διδάκτρων

 

Το βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται ετησίως σε φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α έχει επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και περιλαμβάνει, για τον/την πρώτο/η ακαδημαϊκά, επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 25%.

Χορηγείται στον πρώτο/η φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α επιτυγχάνει τον μέγιστο γενικό βαθμό με βάση το 70% και με άριστα το 100%.

Αναλυτικά: Επιδότηση του/της πρώτου/της φοιτητή/τριας που επιτυγχάνει γενική βαθμολογία από 70% και άνω ως εξής:

 • Επιδότηση 25% των διδάκτρων του πρώτου/ης φοιτητή/τριας, εντός της ακαδημαϊκής χρονιάς, με βάση υπολογισμού το 70% και άνω για τον/την φοιτητή/τρια που θα πετύχει την μέγιστη από όλους επίδοση.

Σημείωση: Η υποτροφία δίδεται στα δυο πρώτα έτη σπουδών.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Institut Universitaire Kurt Bosch (I.U.K.B)

Επιδότηση 50% των διδάκτρων

 

Το βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται ετησίως σε φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α έχει επιτύχει ιδιαίτερα υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και περιλαμβάνει, για τον πρώτο ακαδημαϊκά,  επιδότηση επί των ετήσιων διδάκτρων της τάξεως 50%.

Χορηγείται στον πρώτο/η φοιτητή/τρια ο/η οποίος/α επιτυγχάνει γενικό βαθμό 95% με άριστα το 100%.

Αναλυτικά: Επιδότηση του/της πρώτου/της φοιτητή/τριας που επιτυγχάνει γενική βαθμολογία με βάση το 95% και άνω ως εξής:

 • Επιδότηση 50% των διδάκτρων του πρώτου/ης φοιτητή/τριας, εντός της ακαδημαϊκής χρονιάς, με βάση υπολογισμού το 95% και άνω για τον/την φοιτητή/τρια που θα πετύχει την μέγιστη από όλους επίδοση.

Σημείωση: Η υποτροφία δίδεται στα δυο πρώτα έτη σπουδών.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

New York College – Athens

 

Ετήσιες Υποτροφίες με επιδότηση 50% επί των διδάκτρων για όλα τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
για αθλητές/τριες – μέλη των Εθνικών Ομάδων

 Σκοπός

Η υποτροφία αθλητικής προόδου δίδεται σε φοιτητές/τριες – αθλητές/τριες που επιτυγχάνουν ιδιαίτερα υψηλές αθλητικές επιδόσεις και είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας του αθλήματός τους.

Αναλυτικά

Η υποτροφία αθλητικής προόδου της τάξεως του 50% δίδεται σε ετήσια βάση κατά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς σε κάθε αθλητή/τρια – φοιτητή/τρια, για όλη την διάρκεια των σπουδών του και με την προϋπόθεση ότι παραμένει ενεργό μέλος της Εθνικής Ομάδος με υψηλές αθλητικές διακρίσεις.

Προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας

Για να γίνει αποδεκτός/η ο/η αιτούμενος/η της υποτροφίας, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την είσοδό του/της στο κολλέγιο.

 2. Να είναι απόφοιτος/η Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 3. Να είναι μέλος της Εθνικής Ομάδος του Αθλήματός του/της. 

Για να παραμείνει κατάλληλος/η – ικανός/ή, για την λήψη της υποτροφίας, ο/η λήπτης/τρια της (ο/η υπότροφος) πρέπει να παρακολουθεί πλήρως τα μαθήματα και να έχει υψηλές αθλητικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 2. Βεβαίωση από την ομοσπονδία του αθλήματός του ότι είναι μέλος της Εθνικής Ομάδος

 3. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Επιδότηση 10% επί των διδάκτρων

Σκοπός 

Η υποτροφία αλληλεγγύης επιδοτεί το 10% επί των διδάκτρων κάθε χρόνο για όλα τα προγράμματα που προσφέρονται στο New York College. 

Αναλυτικά

Η υποτροφία αλληλεγγύης δίδεται σε φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες φοιτούν σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πρόγραμμα προσφέρεται στο New York College. Η υποτροφία καλύπτει το 10% επί των ετήσιων διδάκτρων και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών/τριων.

 • Σε ένα από δύο αδέλφια τα οποία φοιτούν ταυτόχρονα στο Κολλέγιο.

 • Σε ορφανούς

 • Σε παιδιά-μέλη πολύτεκνων οικογενειών (4 και άνω)

 • Σε παιδιά που ο ένας γονέας έχει αναπηρία άνω του 67%

Προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας 

Για να γίνει αποδεκτός/η ο/η αιτούμενος/η της υποτροφίας, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την είσοδό του/της στο κολλέγιο.

 2. Να είναι απόφοιτος/η  Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 3. Να ανήκει σε μια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 2. Βεβαίωση ότι ανήκει σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες.

 3. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Επιδότηση 10% επί των διδάκτρων

Σκοπός

Η υποτροφία των εκπαιδευτικών επιδοτεί το 10% επί των διδάκτρων κάθε χρόνο για όλα τα προγράμματα που προσφέρονται στο New York College.

Αναλυτικά

 

Η υποτροφία των εκπαιδευτικών, της τάξεως του 10% δίδεται σε φοιτητές/τριες που οι γονείς τους είναι εκπαιδευτικοί, είτε οι ίδιοι ακούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι φοιτούν σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό πρόγραμμα προσφέρεται στο New York College. Η υποτροφία ισχύει για όλη την διάρκεια των σπουδών στο κολλέγιο.

 

Προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας

Για να γίνει αποδεκτός/η ο/η αιτούμενος/η της υποτροφίας, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. Να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την είσοδό του/της στο κολλέγιο.

 2. Να είναι απόφοιτος/η  Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 3. Να είναι εκπαιδευτικός ή τέκνο εκπαιδευτικών.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 2. Βεβαίωση της ακαδημαϊκής ιδιότητας του γονέα ή του φοιτητή.

 3. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Επιδότηση 20% επί των διδάκτρων

Σκοπός

 

Σκοπός της υποτροφίας των αποφοίτων, είναι η αναγνώρισή τους ως μέλη της οικογένειας του Κολλεγίου και της επιθυμίας τους να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο New York College.
Δίδεται έκπτωση 20% για κάθε χρόνο για την παρακολούθηση των παρακάτω ακαδημαϊκών συνεργασιών και προγραμμάτων.

 

Αναλυτικά 

Έκπτωση 20% στα μεταπτυχιακά προγράμματα που δίδονται από το New York College με τα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας

Για να γίνει αποδεκτός/η ο/η αιτούμενος/η της υποτροφίας, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να είναι απόφοιτος/η οποιουδήποτε προγράμματος του New York  College.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1.  Πτυχίο προπτυχιακών σπουδών.

 2. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιδότηση 10% έως 20% ανάλογα με τον βαθμό του απολυτηρίου

Σκοπός 

Σκοπός της υποτροφίας αυτής είναι η αναγνώριση της ακαδημαϊκής προσπάθειας στο λύκειο του υποψηφίου/φιας φοιτητή/τριας στο New York College, η οποία επετεύχθη με πολύ καλό βαθμό απολυτηρίου από το Λύκειο.

Αναλυτικά

Η υποτροφία ισχύει για το 1ο έτος σπουδών του και οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες, των οποίων το απολυτήριο κυμαίνεται από 17 έως 20 λαμβάνουν το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί των διδάκτρων τους στο New York College, κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 1. Βαθμός απολυτηρίου λυκείου: 19 – 20, υποτροφία 20% .

 2. Βαθμός &alalpha;πολυτηρίου λυκείου: 18 – 19, υποτροφία 15% .

 3. Βαθμός απολυτηρίου λυκείου: 17 – 18, υποτροφία 10% .

Προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας 

Για να γίνει αποδεκτός/η ο/η αιτούμενος/η της υποτροφίας, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. Να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την είσοδό του/της στο Κολλέγιο.

 2. Να είναι απόφοιτος/η Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 3. Να έχει υψηλό βαθμό απολυτηρίου λυκείου της τάξεως 17 – 20 .

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 2. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι περιπτώσεις που το Κολλέγιο προσφέρει ετήσια έκπτωση επί των διδάκτρων σε διάφορες κατηγορίες φοιτητών/τριων που προέρχονται από συστάσεις μελών της ευρύτερης κοινότητας του Κολλεγίου.

Αναλυτικά

 1. Επιδότηση 10% από σύσταση μέλους του προσωπικού του Κολλεγίου.
 2. Επιδότηση 7% από σύσταση αποφοίτου με υπογραφή του.
 3. Σε περίπτωση σύστασης από εν ενεργεία φοιτητή μας, τότε η επιδότηση του 7% θα μοιράζεται 3,5% και 3,5% εξίσου.

Προϋποθέσεις για την λήψη της υποτροφίας

Για να γίνει αποδεκτός/η ο/η αιτούμενος/η της υποτροφίας, οφείλει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την είσοδό του/της στο Κολλέγιο, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 2. Να είναι απόφοιτος/η Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 3. Να έχει συσταθεί από μέλος της ευρύτερης οικογένειας του Κολλεγίου.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

 2. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College.