• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική

 
 

Current Students | Academic Advising

Όλοι οι σπουδαστές με την εγγραφή τους, αποκτούν έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύμβουλο του για να ζητήσει βοήθεια σε λήψη αποφάσεων από τις οποίες εξαρτάται η επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων του σπουδαστή.

Όλοι οι σπουδαστές, υποχρεούνται να συναντώνται με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο δύο φορές κάθε εξάμηνο. Οι ώρες γραφείου των Ακαδημαϊκών Συμβούλων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων. Το όνομα του συμβούλου σας θα αναφέρεται στην φόρμα εγγραφής σας.

Οι συναντήσεις με τους Ακαδημαϊκούς συμβούλους έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να:

  • Παρακολουθήσετε την πρόοδό σας.
  • Συζητήσετε τις σπουδές σας και το πλάνο της σταδιοδρομίας σας.
  • Κάνετε καλύτερη χρήση των υπηρεσιών του κολεγίου.
  • Σας κατευθύνουν στη μελέτη σας και τις τεχνικές έρευνας που θα αναπτύξετε.
  • Σας συμβουλεύσουν στις επιλογές σας στα διάφορα ακαδημαϊκά προγράμματα.