• English
 • Ελληνικά
 • English
 • Ελληνικά

Διεθνείς Φοιτητές

Η εμπειρία σπουδών στο ΝΥC είναι μια αξέχαστη εμπειρία που χαρακτηρίζεται από εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, σε ένα περιβάλλον συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών στην καρδιά της Αθήνας, μιας από τις πιο ιστορικές πόλεις του κόσμου.

 

Μια διεθνής κοινότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας του ΝΥC, είναι η διεθνής κουλτούρα τόσο στην ακαδημαϊκή του εκπαίδευση όσο και στην καθημερινότητα των σπουδαστών του. Οι διεθνείς φοιτητές του, ανακαλύπτουν ένα σταθερό περιβάλλον υποστήριξης που προσφέρει μέσω του Γραφείου Διεθνών Φοιτητών. Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των φοιτητικών υπηρεσιών, το γραφείο αυτό είναι πάντα διαθέσιμο για να απαντήσει στις απορίες και τις ανάγκες των διεθνών σπουδαστών και να βοηθήσει την προσαρμογή τους στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους διεθνείς φοιτητές να διατηρούν επαφή με το γραφείο αυτό, ώστε να είναι πάντα ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις που τους αφορούν.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής για Διεθνείς Φοιτητές

 

Προπτυχιακά Προγράμματα:

- Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το κράτος. Για κατόχους πτυχίου ΙΒ

ζητείται βαθμολογία 5 ή ανώτερη.

 • Πιστοποιητικό επιπέδου Αγγλικών IELTS 5.5 (επίπεδο Β2), ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο γλωσσικής ικανότητας.
 • Επικυρωμένα έγγραφα που δηλώνει την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάσει του οικείου εκπαιδευτικού συστήματος, μεταφρασμένα επισήμως στην Αγγλική

- Επικυρωμένα έγγραφα βαθμολογίας δεύτερου πτυχίου, εφόσον υπάρχει.

- Για αιτούντες απόφοιτους Αμερικανικών Λυκείων απαιτείται η βαθμολογία SAT.

- Δύο συστατικές επιστολές - κατά προτίμηση από Καθηγητές.

 

 

Μεταπτυχιακά Προγράμματα και MBA:

- Ολοκληρωμένο προπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

- Υποβολή της επίσημης αναλυτικής πανεπιστημιακής βαθμολογίας στη γλώσσα προέλευσης με

Αγγλική μετάφραση.

 • Πιστοποιητικό επιπέδου Αγγλικών  IELTS 6.5 ή άλλο ισόβαθμο πτυχίο γλωσσικής

ικανότητας.

- Βιογραφικό σημείωμα.

- Μία έκθεση ιδεών με θέμα «Τι με παρακινεί να σπουδάσω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό»

           

 

Αγγλική Γλώσσα:

Οι Διεθνείς Φοιτητές πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για να μπορούν να παρακολουθήσουν τα ακαδημαϊκά προγράμματα στο NYC.

 

 • Η απαραίτητη βαθμολογία Αγγλικών είναι τουλάχιστον  IELTS 5.5 (Β2), η άλλο ισόβαθμο πτυχίο γλωσσικής ικανότητας.
 • Το NYC μπορεί να ζητήσει από φοιτητές κάποιων εθνικοτήτων να υποβάλλουν Απολυτήριο Λυκείου ή άλλα ακαδημαϊκά έγγραφα στο World Educational Services (WES) για επίσημη επικύρωση.

 

Διαδικασία Αίτησης για Διεθνείς Φοιτητές

 

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση του Γραφείου Εγγραφών (nycath@nyc.gr). Τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο New York College κατά την άφιξή σας στο Κολλέγιο στην Ελλάδα.

 

Για τους ΥΠΟΨΗΦΟΥΣ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (MBA, MSc, MA, MPhil) προγραμμάτων:

1. Υπογεγραμμένο Έντυπο αίτησης προγράμματος

2. Ένδειξη τραπεζικής κατάθεσης με το όνομα του αιτούντος που αποδεικνύει την κατάθεση του Τέλους Εγγραφής

3. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλυτικής βαθμολογίας

4. Επικυρωμένη επιστολή πιστοποίησης της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της χώρας καταγωγής (σχολείο, Υπουργείο Παιδείας ή άλλου) που επιβεβαιώνει την ικανότητα του σπουδαστή να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του τίτλου λυκείου.

5. Αγγλική Γλώσσα στο επίπεδο B2 (προπτυχιακό) ή επίπεδο C1 (μεταπτυχιακό), που επιβεβαιώνεται από επίσημο οργανισμό εξέτασης γλωσσομάθειας (π.χ. TOEFL, IELTS, Πανεπιστήμιο του Cambridge).

6. Προσωπική δήλωση που περιγράφει την πρόθεση του σπουδαστή να σπουδάσει στην Ελλάδα και τα σχέδια για διαμονή.

7. Πιστοποιητικό αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου.

8. 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου. - (ένα για να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Για τους ΥΠΟΨΗΦΟΥΣ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

Επιπλέον των παραπάνω και:

1. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας.

2. Πιστοποίηση που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο ότι είναι αναγνωρισμένος φορέας ανώτερης εκπαίδευσης από το κράτος καταγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Όλα τα παραπάνω έγγραφα που εκδίδονται από αρχές άλλου κράτους (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για την αυθεντικότητα της υπογραφής από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με κύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

 

• Υποθέτοντας μια θετική αξιολόγηση του πλήρους φάκελου αίτησης του φοιτητή, το New York College θα εκδώσει την Επιστολή Αποδοχής προκειμένου ο αιτών να ζητήσει την STUDENT VISA από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενικό Γραφείο. Η επιστολή αυτή αποστέλλεται στο Ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης του διεθνούς φοιτητή για την έκδοση της Φοιτητικής Visa τύπου Δ (D) για σπουδές στο New York College στην Ελλάδα. Κάθε Προξενείο έχει τις δικές του απαιτήσεις για την έκδοση Φοιτητικής Visa και μπορεί να μη χρειαστεί περαιτέρω προσωπική συνέντευξη. Κάποια άλλα, μπορεί να ζητήσουν περισσότερα δικαιολογητικά (π.χ. οικονομική κατάσταση, γονικές εγγυήσεις, ποινικό μητρώο, πιστοποίηση). Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η επαφή με το τοπικό Προξενείο για λεπτομερή πληροφόρηση. Η Φοιτητική Visa διαρκεί μέχρι και 90 ημέρες και ισχύει από την ώρα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ταξιδέψετε στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσετε άμεσα την αίτηση για Φοιτητική Άδεια Παραμονής γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία είναι χρονοβόρα.

 

• Σε περίπτωση απόρριψης της VISA, το New York College δεσμεύεται να επιστρέψει στον αιτούντα το σύνολο του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί, μείον 780 ευρώ. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να υποβάλετε αίτηση μόνο αν είστε απολύτως βέβαιοι ότι τα προαναφερθέντα έγγραφα είναι διαθέσιμα.

 

• Οι κάτοχοι φοιτητικής VISA δεν επιτρέπεται να εργάζονται Ελλάδα.

 

 

Δικαιολογητικά Άδειας Παραμονής

 (εκ μέρους του φοιτητή)

 1. Τέσσερις έγχρωμες φωτογραφίες
 2. Αντίγραφο Διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο Φοιτητικής VISA
 4. Βεβαίωση εγγραφής στα Ελληνικά από το New York College που να δηλώνει:
  1. Ότι είσαι πλήρως απασχολούμενος φοιτητής (full-time)
  2. Συνολικά έτη Φοίτησης
 5. Δήλωση με τη διεύθυνση κατοικίας σου στην Ελλάδα
 6. Παράβολα 150€ από την Εφορία προς το Δημαρχείο υποβολής των δικαιολογητικών. Η Εφορία θα σας δώσει μια μπλε απόδειξη. (Το Γραφείο Διεθνών Φοιτητών θα σε καθοδηγήσει)
 7. Βεβαίωση Ασφάλισης Υγείας που να δηλώνει τα παρακάτω:
  1. Ιατρική Περίθαλψη
  2. Νοσοκομειακή Κάλυψη
 8. Αντίγραφο ελληνικού τραπεζικού λογαριασμού (με πρώτο δικαιούχο τον φοιτητή) και ελάχιστο διαθέσιμο ποσό 6000€
 9. Πιστοποιητικό Υγείας από Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο. Το Πιστοποιητικό απαιτεί μερικές επισκέψεις οπότε θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού με γιατρούς για διάφορες εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 1-2 μήνες.
 10. Βεβαίωση Ασφάλισης Υγείας που να δηλώνει τα παρακάτω:
  1. Ιατρική Περίθαλψη
  2. Νοσοκομειακή Κάλυψη
 11. Αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας που διδάσκεται το πρόγραμμα
 12. σπουδών επιπέδου Β2

 

 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ

 

Οι φοιτητές με ισχύουσα άδεια παραμονής μπορούν να ταξιδέψουν από Ελλάδα και να επιστρέψουν.

Οι φοιτητές με ληγμένη άδεια παραμονής ή βεβαίωση αναμονής για άδεια δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής στην Ελλάδα. Ωστόσο, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εκδίδει ειδικές οδηγίες για τις περιόδους των διακοπών που επιτρέπει σε φοιτητές που είναι σε διαδικασία αναμονής για άδεια παραμονής να φεύγουν και να μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση για αποφυγή προβλημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Γραφείο Διεθνών Φοιτητών για καθοδήγηση και ενημέρωση στα θέματα αυτά.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Οι ειδικές αυτές οδηγίες ισχύουν μόνο για τους διεθνείς φοιτητές που ταξιδεύουν με απευθείας πτήση επιστροφής προς Ελλάδα. Δεν ισχύουν για όσους ταξιδεύουν με ανταπόκριση μέσω άλλης χώρας στην επιστροφή προς Ελλάδα.

Μην αγνοήσετε τις παραπάνω προειδοποιήσεις. 

Οι φοιτητές που ταξιδεύουν προς την Ελλάδα με ανταπόκριση μέσω άλλης χώρας (έχοντας χρησιμοποιήσει την ειδική οδηγία του Υπουργείου) ενδέχεται κατά τον έλεγχο διαβατηρίων τους από τις αρμόδιες αρχές αεροδρομίου της άλλης χώρας, να χαρακτηριστούν παράνομοι και να απελαθούν στη χώρα προέλευσής τους (χωρίς το δικαίωμα αίτησης νέας Φοιτητικής Visa και επιστροφής στην Ελλάδα).

 

Ταξίδια και Τουρισμός

Οι διεθνείς φοιτητές του NYC που σκοπεύουν να επισκεφθούν μια άλλη χώρα για τουριστικούς λόγους πρέπει να έχουν μια ισχύουσα άδεια παραμονής. Παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Πρεσβεία της χώρας που σκοπεύουν να επισκεφτούν για να ενημερωθούν για τυχόν έγγραφα ή διαδικασίες που χρειάζονται για το ταξίδι τους.  

 

Διαμονή

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στο New York College, το Γραφείο Διεθνών Φοιτητών αποστέλλει λίστα με διαθέσιμα διαμερίσματα στην περιοχή (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)

και προσφέρει καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου διαμερίσματος σε προσιτό κόστος

καθώς και συμβουλευτική πάνω στο χειρισμό του συμβολαίου ενοικίασης και των δικαιωμάτων

του ως ενοικιαστή. Η λίστα περιέχει διαμερίσματα επιπλωμένα και μη-επιπλωμένα ενός ή δύο δωματίων και studio σε περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις του NYC που διαθέτουν ησυχία, ασφάλεια και προσβασιμότητα.  

 

Με την άφιξή σας στην Ελλάδα θα σας υποδεχτεί ένα μέλος του NYC που θα σας συνοδέψει μέχρι το επιλεγμένο διαμέρισμα για την υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης. Τυπικά τα συμβόλαια διαρκούν τουλάχιστον έναν χρόνο και ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει δυο ενοίκια ως εγγύηση. Το ηλεκτρικό, το νερό, η θέρμανση και το τηλέφωνο δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του ενοικιαστηρίου.

 

Σπουδές στην Ελλάδα

 

Όποια από τις δύο πόλεις που προσφέρει για σπουδές το NYC και αν επιλέξετε, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε μια φοιτητική ζωή με ζωντανούς ρυθμούς και πλήθος από πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, μιας σύγχρονης χώρας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981, με σπουδαία ιστορία και κληρονομιά. Είναι παγκοσμίως γνωστή ως η γενέτειρα της Δημοκρατίας και ως η χώρα που έθεσε της βάσεις του δυτικού πολιτισμού.

Η Αθήνα το 2004 διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μεγάλη επιτυχία που την ανέδειξε σε ακόμα πιο σύγχρονη πόλη με φιλόξενο περιβάλλον. Η Αθήνα προσφέρει στους επισκέπτες της ένα αυθεντικό πανόραμα πολιτισμού και ψυχαγωγίας.      

Αντίστοιχα η Θεσσαλονίκη, υπήρξε για αρκετούς αιώνες η πρωτεύουσα τον Βαλκανίων και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Η Θεσσαλονίκη ήταν το παράθυρο στη Μεσόγειο για τους λαούς του βορρά, η πατρίδα του Φιλίππου ΙΙ και του Μεγάλου Αλέξανδρου οι οποίοι εξάπλωσαν τον Ελληνικό πολιτισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη της αυτοκρατορίας του. Με μια γρήγορη ματιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα δείτε μια μοναδική μίξη του παρελθόντος και του παρόντος, του παραδοσιακού και του μοντέρνου, της ανατολής και της δύσης.

 

Κλίμα

Η Ελλάδα είναι γνωστή ως μία από τις πιο ηλιόλουστες και ζεστές χώρες της Ευρώπης. Τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη, βρίσκονται κοντά στη θάλασσα όπου μπορείτε να απολαύσετε πεντακάθαρες παραλίες αλλά και αξέχαστες αποδράσεις στα κοντινά νησιά. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η θερμοκρασία είναι ήπια, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να φτάσει πολύ ψηλότερα. Για τους λάτρεις σπορ των θαλάσσιων σπορ, η πρόσβαση από τις εγκαταστάσεις μας είναι πολύ εύκολη και γρήγορη για να απολαύσετε δραστηριότητες στα παράλια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

 

Πολιτισμός

Αν σας ενδιαφέρει η μουσική, το θέατρο, η όπερα και γενικότερα οι τέχνες, τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη υποδέχονται μεγάλες εκδηλώσεις όλο το χρόνο που περιλαμβάνουν παραστάσεις αρχαίου θεάτρου, διεθνή πολιτιστικά και μουσικά φεστιβάλ. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε τα πολυάριθμα μουσεία και τις γκαλερί τέχνης που φιλοξενούν εκθέσεις σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

 

Ψυχαγωγία

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι γνωστές ως πόλεις που ποτέ δεν κοιμούνται. Πλούσια νυχτερινή ζωή με άφθονες επιλογές για όλα τα γούστα καθώς και μεγάλα εμπορικά κέντρα και καταστήματα, είναι διαθέσιμα για βόλτες και ψυχαγωγικά διαλείμματα από τις σπουδές.

 

Αποδράσεις

Οι σπουδές στην Ελλάδα, δίνουν την ευκαιρία στο φοιτητή να εξερευνήσει τις πλούσιες ομορφιές αυτής της χώρας και να ανακαλύψει και τις πιο ιδιαίτερες, μακριά από τα τουριστικά κλισέ. Οι προσιτές τιμές και οι ειδικές φοιτητικές εκπτώσεις είναι ιδανικές για να επισκεφθεί κάποιος τα διάσημα ελληνικά νησιά, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Μήλο, την Κέρκυρα και την Λευκάδα αλλά και την ηπειρωτική χώρα, τα Μετέωρα, τους Δελφούς, τη Χαλκιδική, την Αρχαία Ολυμπία και τη λίμνη Πλαστήρα.  

 

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού Προσανατολισμού

Οι πρωτοετείς διεθνείς φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε μια ειδική εκδήλωση ακαδημαϊκού προσανατολισμού (Orientation) στην αρχή κάθε περιόδου. Αυτή η εκδήλωση δίνει την ευκαιρία στους νέους φοιτητές να γνωρίσουν τη σχολή και το προσωπικό, άλλους διεθνείς φοιτητές και να ενημερωθούν για τις διάφορες λέσχες και τις φοιτητικές κοινότητες του NYC.

 

Οικονομικά ζητήματα

Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι ίσως η καλύτερη επιλογή για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Εκτός από το κόστος των διδάκτρων, το οποίο εξαρτάται από το πρόγραμμα σπουδών που θα επιλέξει ο υποψήφιος φοιτητής, θα πρέπει να υπολογίσει και ένα ετήσιο έξοδο μεταξύ 6.000€ και 8.000€ για δαπάνες διαμονής και διατροφής.

Τα δίδακτρα για Προπτυχιακά προγράμματα ξεκινούν από 8.000 ευρώ ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα (MBA) από 10.000€ έως 12.00€. Οι διεθνείς φοιτητές καλούνται να πληρώσουν και ένα ετήσιο κόστος της τάξης των 400€ για ασφάλιστρα.

Για μια ενημερωμένη λίστα των διδάκτρων, επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνών Φοιτητών (international@nyc.gr), υποδεικνύοντας το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στο σύνολό τους στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους ή ακαδημαϊκού εξαμήνου, όπως υπαγορεύεται από τις ελληνικές εθνικές αρχές.

 

Υποτροφίες

Οι Υποτροφίες είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές που κατακτούν μια θέση στον κατάλογο του Πρύτανη βάσει αξιολόγησης που μπορεί να τους προσφέρει μια Υποτροφία Αριστείας ύψους μέχρι και 50% στο κόστος διδάκτρων για το επόμενο έτος.

Μια θέση στον κατάλογο του Πρύτανη σε κάθε ακαδημαϊκό έτος προορίζεται για φοιτητές πλήρους φοίτησης με ένα Γενικό Βαθμό (GPA) ίσο ή μεγαλύτερο από 3.50 (Αμερικανικό πρόγραμμα σπουδών) ή 2.1 (Βρετανικό πρόγραμμα σπουδών).