• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Business Field in NYC

A bachelors degree (sometimes known as an 'ordinary' or 'first' degree) is a course of academic study leading to a qualification such as a bachelor of arts (BA), or bachelor of science (BSc).