• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Επικοινωνία με το Γραφείο Αποφοίτων

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αρβανίτη Φιλίτσα: Μ.Α. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, LaSalle University, USA, και BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, State University of New York, Empire State College, USA.

NEW YORK COLLEGE

Λεωφ. Αμαλίας 38 10558
Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλ.: 210 32 25 961
Fax.: 210 32 33 337
Email: alumni@nyc.gr