• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Φοιτητικοί Σύλλογοι

Η Ένωση Σπουδαστών του New York College έχει ενεργό ενδιαφέρον για τη δημιουργία φοιτητικών συλλόγων που σχετίζονται με τον κλάδο σπουδών τους και των προσωπικών τους επιλογών. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται από το Τμήμα των Φοιτητικών Υποθέσεων έτσι ώστε να συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες και να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες χρήσιμες για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Επί του παρόντος οι παρακάτω σύλλογοι είναι ενεργοί, αλλά σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ορίσετε το δικό σας σύλλογο, αρκεί μόνο να έχετε μια νέα ιδέα, και να είστε σε θέση να κινητοποιήσετε τους συμφοιτητές σας να εγγραφούν.