• English
 • Ελληνικά
 • English
 • Ελληνικά

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 2ου έτους στη Νομική, τα Οικονομικά, την Διοίκηση με αναφορά στη Διαχείριση με κατεύθυνση την Διαχείριση του Τουρισμού

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη τοπική και διεθνή αγορά έχουν οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένη ζήτηση προγραμμάτων μεταπτυχιακού επιπέδου (Master) στο πεδίο του τουρισμού, με έμφαση στη διεθνή αγορά. Ο σκοπός του Master 2 in Management of International Tourism είναι να παρέχει ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιπέδου Μaster, ελκυστικό στην ευρεία αγορά, το οποίο προσφέρει μια μοναδική μίξη της Τουριστικής Οικονομίας, Στρατηγικής Σχεδίασης και Πολιτικής, απόλυτα σχετική με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής τουριστική βιομηχανία τον 21ο αιώνα.

 

Μαθήματα

 • Οικονομία Διεθνούς Τουρισμού
 • Επιχειρηματική Στρατηγική και Προώθηση
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρησεων
 • Tεχνικές Μάρκετινγκ και Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Τουρισμός στην Ψηφιακή Εποχή
 • Business Games
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 • Τουριστικό Δίκαιο και Θεσμοί
 • Χωροταξιακός Σχεδιασμός και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
 • Κοινωνικές και Πολιτιστικές Επιπτώσεις του Τουρισμού (Εμβάθυνση: Μεσογειακές Χώρες)
 • Μεθοδολογία, Μελέτες Περίπτωσης, Πρακτική

 

1 έτος (πλήρης φοίτηση) ή 2 έτη (μερική φοίτηση)

Το πρόγραμμα παρουσιάζει τη στρατηγική της τουριστικής βιομηχανίας και δίνει έμφαση στις ικανότητες που χρειάζονται για να επιτύχει κανείς τις υψηλότερες θέσεις μέσα σε αυτήν τη συναρπαστική βιομηχανία.
 
Με τη συμπλήρωση αυτού του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει λεπτομερή γνώση του τομέα της οικονομίας και της διοίκησης του διεθνούς τουρισμού, καθώς και αντίληψη της στρατηγικής σχεδίασης της τουριστικής πολιτικής.
 

Θα έχουν την ακαδημαϊκή γνώση και τη βάση ικανοτήτων να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικοί επαγγελματίες στον τουριστικό τομέα.