• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Τμήμα Ναυτικής Εκπαίδευσης

Τα προγράμματα Ναυτικής Εκπαίδευσης του New York College σε συνεργασία με το έγκριτο Πολυτεχνείο της Βάρνας προσφέρουν στους φοιτητές που διαμένουν στην Ελλάδα την ευκαιρία να κερδίσουν πτυχίο πλοήγησης ή ναυπηγικής συμπληρώνοντας τα δύο πρώτα έτη στην Αθήνα και τα άλλα δύο στη Βάρνα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και STCW  Certificate of Competency, το οποίο είναι πλήρως ισοδύναμο με τον αντίστοιχο ελληνικό τίτλο σπουδών. Η συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Βάρνας εξασφαλίζει στους αποφοίτους ισοδύναμα εργασιακά δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι στο New York College θα διδαχθείς από καθηγητές που έχουν αντίστοιχο πτυχίο και εργάζονται στο χώρο της Ναυτιλίας, ενώ παράλληλα σε φέρνουν σε επαφή με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.