• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Άννα Καραντάκου

Η κ. Καραντάκου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Παράλληλα με τη διδασκαλία στο New York College, εργάζεται ως μηχανικός συστημάτων σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.