• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Αρετή Πιφέα

Η Αρετή είναι κάτοχος Διπλώματος στη Λογοτεχνία και Πτυχίου στις Ανθρωπιστικές Σπουδές με ειδίκευση στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία από το Open University of UK. Έχει περισσότερα από είκοσι χρόνια διδακτικής σαν καθηγήτρια ξένης γλώσσας, κυρίως σε κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς και εμπειρία ως διδάσκουσα σε βρετανικά καλοκαιρινά σχολεία. Εστιάζοντας στην διδασκαλία, η Αρετή έχει επίσης ολοκληρώσει το πρόγραμμα Anglo-Hellenic Teacher Training που διοργανώνει η TEFL International και έχει λάβει την πιστοποίηση TEFL certificate, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα DELTA (Cambridge). Διδάσκει μαθήματα προπαρασκευαστικών Αγγλικών και Business English στο New York College από το 2013.