• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Δημήτρης Κατάκης

Ο κ. Κατάκης έχει μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, πιστοποιητικό στην Ψυχολογία, MSc στην Παιδική Ανάπτυξη και μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Κλινικής Συμβουλευτικής. Ο κ. Κατάκης έχει εργαστεί ως καθηγητής στην Αθήνα και το Λονδίνο και ως διπλωμάτης στο Εκπαιδευτικό Τμήμα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. Έχει επίσης προσφέρει συμβουλευτική και υποστήριξη σε εφήβους στο Ελληνικό Γυμνάσιο στο Λονδίνου. Από το 2011, ο κ. Κατάκης εργάστηκε στο Κέντρο Πρόληψης Αυτοκτονιών (Κλίμακα) στην Αθήνα ως Γνωσιακός Συμπεριφορικός θεραπευτής (Cognitive Bevarioural Therapist) και είναι καθηγητής στο μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου του Μπόλτον στο πρόγραμμα CBP στο New York College καθώς επίσης και ως εξωτερικός επιβλέπων για διπλωματικές μεταπτυχιακού επιπέδου.