• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Δρ. Αναστασίου Μαρία

Η Δρ. Αναστασίου Μαρία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της με επιτυχία στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αγγλία στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Lancaster όπου ολοκλήρωσε με βαθμό άριστα την μεταπτυχιακή της εργασία. Το 2018 αναγορεύθηκε διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα διδακτορικής διατριβής τον «Εκδημοκρατισμό στη Μέση Ανατολή». Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, τις Μεσανατολικές Σπουδές, την Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ, τη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, τις Ευρωπαϊκές Σπουδές και την Πολιτική Φιλοσοφία. Στο New York College διδάσκει τα μαθήματα Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία των Η.Π.Α, Παγκόσμια Ιστορία, Παγκόσμια Πολιτική και Εθνικές Συγκρούσεις.