• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Δρ. Δημήτριος Π. Χαραλαμπίδης

Ο Δρ. Χαραλαμπίδης σπούδασε Οικονομικά με ειδίκευση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και διδακτορικό τίτλο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αμφότερους με άριστα. Το 2013 ολοκλήρωσε την μεταδιδακτορική έρευνά του με τίτλο “The role of cost and asset retrenchment in company turnaround: empirical evidence from listed firms in Greece” (Ο ρόλος της περιστολής κόστους και περιουσιακών στοιχείων στην εταιρική ανάκαμψη: εμπειρικές αποδείξεις για εισηγμένες εταιρίες στην Ελλάδα) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει μαθήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε προ- και μεταπτυχιακό επίπεδο στα προαναφερθέντα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο του Sheffield (City College Thessaloniki) και την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Η έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιευτεί σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές μεταξύ των οποίων τα International Journal of Managerial and Financial Accounting και Journal of Financial Management and Analysis. Ο Δρ. Χαραλαμπίδης έχει εργαστεί σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής και διοικητικός συντονιστής και ως λογιστής. Εργάζεται στο New York College ως εισηγητής μαθημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το 2014 και, από το 2017, κατέχει την θέση του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο campus της Θεσσαλονίκης.