• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Νίκος Σακελλαριάδης

Ο κ. (captain) Νίκος Σακελλαριάδης αποφοίτησε από την Ακαδημία Εμοπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSC) στο  Marine Engineering Management από το Πανεπιστήμιο του Greenwich. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αξιωματικός καταστρώματος σε κρουαζιερόπλοια, όπου απέκτησε πολύτιμες γνώσεις για το πλοίο και τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Είναι  καθηγητής στο τμήμα ναυτικών σπουδών στο New York College. Παράλληλα, ο Νικος Σακελλαριάδης είναι ο αρμόδιος για θέματα ναυτικής εκπάιδευσης, στην διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού στο νηολόγιο σημαίας PALAU.