• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Σοφία Θεμελάρου

Η κ. Θεμέλαρου είναι διπλωματούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θαλάσσιας και Ναυτικής Τεχνολογίας και Επιστήμης υπό τον Συντονισμό του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Από το 2011 εργάζεται στο βρετανικό νηογνώμονα (Lloyd's Register) ως Τεχνικός Σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας ναυτιλιακών καυσίμων. Έχει διδακτική εμπειρία οκτώ χρόνων στις θετικές επιστήμες. Τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική νομοθεσία σε επίπεδο ανάπτυξης, εφαρμογής και συμμόρφωσης καθώς και η διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων ποιότητας ναυτιλιακών καυσίμων.