NYC SEMINAR Food & Beverage Control: η αποτελεσματικότητα του ελέγχου τροφίμων και ποτών σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις

Ο έλεγχος των τροφίμων και των ποτών είναι ζωτικής σημασίας στη λειτουργία μίας επισιτιστικής επιχείρησης ή των επισιτιστικών τμημάτων ενός ξενοδοχείου. Είναι συχνό φαινόμενο επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα (εστιατόρια, μπαρ, κ.λ.π.) να αποτυγχάνουν όχι γιατί δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες ή εξυπηρέτηση ή ποιοτική διατροφή αλλά επειδή το κόστος ξέφυγε από τον έλεγχο (cost control). Οι παράγοντες που πρέπει να συμπεριληφθούν στη συνολική εξέταση του ελέγχου των τροφίμων και των ποτών είναι:
• Κόστος εργασίας
• Τιμολόγηση μενού
• Προσδιορισμός προτύπων
• Προϋπολογισμός
• Ανάλυση κόστους-όγκου-κέρδους
• Διαχείριση και έλεγχος εξοπλισμού τροφίμων και ποτών Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση επαγγελματιών της εστίασης σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, σε μεθόδους οργάνωσης και ελέγχου τροφίμων και ποτών (F&B) με τρόπο αποτελεσματικό.

 

Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις παρακάτω δεξιότητες:
o Να εφαρμόζουν τεχνικές για τον έλεγχο κόστους και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων στο F&B
o Να αναγνωρίζουν τα διάφορα πρότυπα κόστους και απόδοσης σε μία επισιτιστική επιχείρηση
o Να συντάσσουν πρότυπα κόστους και απόδοσης
o Να εφαρμόζουν πρότυπα βάρη μερίδων
o Να συνθέτουν μενού σύμφωνα με τους εδεσματολογικούς κανόνες και τον τύπο της επιχείρησης
o Να κοστολογούν πρότυπες συνταγές
o Να τιμολογούν συνταγές, εκδηλώσεις και υπηρεσίες
o Να διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες της αποθήκης με τη χρήση λογισμικού
Απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθυντές, Επαγγελματίες Επισιτιστικών Επιχειρήσεων & Ξενοδοχείων, Σπουδαστές, Φοιτητές Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού, Τεχνολογίας Τροφίμων & Ποτών.

Η Διεύθυνση Food and Beverage (Επισιτιστικά τμήματα)

Η θέση του F&B τμήματος μέσα στο ξενοδοχείο

Βασικές αρχές διαδικασιών

Σύνδεση αρμοδιοτήτων στο ξενοδοχείο

Δομή του F&B

                Τμήμα παραγωγής φαγητού – εδεσμάτων ( Food production)

                Τμήμα προμηθειών και ελέγχου (F&B control)

Τμήμα παράθεσης φαγητών – ποτών ( Food and Beverage Service )

 

F&B Manager Περιγραφή – Ρόλος – Διοικητικές λειτουργίες

Προγραμματισμός – Οργάνωση - Διεύθυνση

Τα Βήματα Εφαρμογής των Συστημάτων Ελέγχου

Χαρακτηριστικά του Οργανωτικού Σχεδιασμού

Συνήθη Προβλήματα κατά τη Λήψη Αποφάσεων

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού  του  F&B τμήματος

 

Οικονομική προσέγγιση των F&B τμημάτων

Κέντρα κόστους, εσόδων και εξόδων

                Σύνταξη προϋπολογισμού του τμήματος

Λογιστική και πραγματική απογραφή των καταναλωθέντων ειδών της επιχείρησης

Μαθηματικές σχέσεις για την πληροφόρηση επιτυχίας – αποτυχίας της επιχείρησης

Υπολογισμός της δημοτικότητας των πιάτων του καταλόγου

 

Σύνθεση μενού

Κανόνες σύνθεσης ενός μενού με χρήση γαστρονομικών όρων

Ισορροπίες στην σύνθεση και αποτύπωση ενός μενού

Βασικές κατηγορίες εδεσμάτων για έναν κατάλογο

Αξιολόγηση του μενού με βάση την αποδοτικότητα

 

Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών

Είδη & μορφές κόστους

Πρότυπα κόστους – απόδοσης

Πρότυπες συνταγές - Μεριδολόγιο – πρότυπο βάρος μερίδων

                Διαρροές – Απώλειες

                Διαχείριση αποθήκης

                Μέθοδοι αγορών

                Αποθηκευτικοί χώροι

Τρόποι διατήρησης των τροφίμων & ποτών

Παραλαβές – Διαδικασίες, σημεία ελέγχου

Πρακτικοί Τρόποι Μείωσης Κόστους Λειτουργίας Κουζίνας

 

Γνωριμία με εφαρμογές λογισμικού για το έλεγχο F&B

Μενού και ευκολίες στην έκδοση λογαριασμού

Έλεγχος εσόδων και εξόδων

Χειρισμός, εισαγωγή δεδομένων, κλείσιμο ημέρας

Διαχείριση προμηθειών και έλεγχος αποθήκης με τον Η/Υ

Αναφορά Εσόδων τμημάτων Τροφίμων και Ποτών

 

Τιμολόγηση μενού επισιτιστικών επιχειρήσεων

                Κριτήρια τιμολόγησης

                Μέθοδοι τιμολόγησης

Ιδανική τιμή

Μέσα μεγιστοποίησης των πωλήσεων στο F&B

Διαφοροποίηση

Προτυποποίηση διαδικασιών

Τεχνολογία

Διοικητική & Ηγετική  Διαχείριση  Δεξιοτήτων προσωπικού

Η ροή εργασιών ενός σύγχρονου F&B manager

                Ημερήσιες αναφορές

                Συναντήσεις και συμφωνίες

Επικοινωνία με πελάτες

                Κρίσιμα σημεία ελέγχου ποιότητας

Νικόλαος Μιστριώτης: Vice President, Head of Department of Tourism of NEW YORK COLLEGE

Κωνσταντίνος Στεφανακίδης: Msc Instructor in F&B and Hospitality Operations in Ministry of Tourism

Παναγιώτης Νικολόπουλος: Hotel General Manager Mykonos Blu Exclusive Resort, Master in Finance, BA in Tourism & Hospitality Management

Γεώργιος Χωρίκης: Food & Beverage Control Manager,  Club Hotel Casino Loutraki, London Institute of Leadership & Management 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 25 ώρες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19, 22, 26, 29 Νοεμβρίου & 3 Δεκεμβρίου 2018

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 16:45 έως 21:00

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

NEW YORK COLLEGE: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

250€

170€ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ/ΙΙΕΚ NYC

200€ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΑΝΕΡΓΟΙ (με την επίδειξη της φοιτητικής/σπουδαστικής ταυτότητας/κάρτας ανεργίας)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και μέσω ΛΑΕΚ (0,24%).

ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: +30210 3225961 | FAX: +30210 3233337  | E-mail: adminkdvm2@nyc.gr

Για το brochure πατήστε εδώ

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ