Η Πρόκληση του Υβριδικού Πολέμου για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συρία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο της εκδήλωσης μέχρι τις 15:45.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.