Ημερίδα με θέμα "Ηγεσία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Εμπειρία και Προοπτικές στην Ελλάδα του Σήμερα"

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ