Ομιλία με θέμα: «Ελληνική Επιβατηγός Ναυτιλία : Παρελθόν -παρόν - μέλλον και προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν .

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ