Σεμινάρια F&B (Food & Beverage)

 

Θεματική εξαμήνου: F&B (Food & Beverage)

Ενότητες:

  1. Περιγραφή και δομή του τμήματος F&B μίας επιχείρησης και η σημασία του
  2. Οργανογράμματα του F&B ανάλογα το μέγεθος της τουριστικής επιχείρησης - Ανάλυση υπο-τμημάτων
  3. Περιγραφή του ρόλου των διοικητικών στελεχών που πλαισιώνουν το τμήμα
  4. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
  5. Οικονομική προσέγγιση – κέντρα εσόδων – κόστους / Προϋπολογισμός

 

Υλοποίηση: κάθε Τετάρτη 15:00-16:00, Αίθουσα Α10

Έναρξη: Τετάρτη 21/03/2018

Γλώσσα: Ελληνικά

Εισηγητής: Νίκος Μιστριώτης

 

 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ