ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

To ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 NEW YORK, τμήμα του ομίλου NEW YORK COLLEGE προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση, που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες των Επιχειρήσεων και ικανοποιεί τις απαραίτητες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Πληροί απόλυτα τις προϋποθέσεις και διαθέτει τις υποδομές, ώστε να υλοποιεί επιτυχή Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Υπουργείο Εργασίας.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο θεμελιώνει την ασφάλεια στον χώρο της Εργασίας και ενισχύει την παραγωγικότητα των εργαζομένων, πάντα με τη σχετική ωφέλεια για την Επιχείρηση.

Ποιούς αφορά:

Όλους τους εργοδότες που απασχολούν - ή θα απασχολήσουν - τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας για την επιχείρησή τους, ως υπευθύνου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Η εκπαίδευση:

Καθορίζεται από την κατηγορία επικινδυνότητας, στην οποία ανήκει η επιχείρηση (β’ - μέση ή γ’ - χαμηλή κατηγορία) και υλοποιείται στις πιστοποιημένες αίθουσές μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το τμήμα εκπαίδευσης β΄κατηγορίας υλοποιείται σε 35 ώρες και επτά ημέρες (5 ώρες / ημέρα).

Το τμήμα εκπαίδευσης γ΄κατηγορίας υλοποιείται σε 10 ώρες και δύο ημέρες (5 ώρες / ημέρα).

Τμήματα εκπαίδευσης μπορούν να υλοποιούνται μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής εγκυκλίου του Υπουργείου.

Οι εισηγητές των τμημάτων ανήκουν υποχρεωτικά στο μητρώο εκπαιδευτών του Υπουργείου Εργασίας.

Χορηγείται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου χορηγείται η βεβαίωση παρακολούθησης, με χρονική ισχύ για όσο διάστημα υφίσταται η Επιχείρηση. Εξετάσεις δεν προβλέπονται.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 NEW YORK, το διοικητικό-γραμματειακό και εκπαιδευτικό του Προσωπικό, είναι κοντά στις Επιχειρήσεις για την υπεύθυνη ενημέρωση και την ποιοτική κάλυψη των αναγκών τους.

Με την εγγραφή του εργοδότη χορηγείται άμεσα αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής στο σεμινάριο, ώστε η Επιχείρηση να προβαίνει σε οποιαδήποτε πρόσληψη ή μεταβολή στο Προσωπικό μέχρι την εκπαίδευση και την τελική-μόνιμη βεβαίωση.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, σε συνδασμό με τις ιδιαίτερα προσιτές τιμές μας, διαμορφώνουν τη συνολική μας πρόταση για ασφαλείς, παραγωγικές επιχειρήσεις.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2 NEW YORK είναι εδώ για την πλήρη κάλυψη των απαιτητικών εκπαιδευτικών σας αναγκών!

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αποστέλλοντας αυτήν την φόρμα αποδέχεστε ότι τα στοιχεία που συμπληρώσατε θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας με σκοπό τόσο της απάντησης  του αιτήματος σας όσο και της μελλοντική σας ενημέρωσης περί των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα προσφέρουμε