Στρατηγική και Ενεργειακή Ασφάλεια

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διοργανώνεται από το Κέντρο Γεωπολιτικών Αναλύσεων του New York College με την επιστημονική υποστήριξη του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία του Παντείου Πανεπιστημίου, του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής – Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης και την επίσημη υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

 

  • Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

  • Τσάλτας Γρηγόριος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

  • Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

  • Λαγγίδης Αφεντούλης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Συντονιστής Έρευνας Κέντρου Γεωπολιτικών Αναλύσεων, New York College

 

Αναλυτικά, oι θεματικές που θα αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι οι ακόλουθες:

 

•     «Εθνική στρατηγική στον 21ο αιώνα», Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ο 21ος αιώνας, όπου η παγκοσμιοποίηση κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της διεθνούς ζωής επιβάλλει σε κράτη που έχουν ως αποστολή και θέλησή τους να υπερασπίσουν το εθνικό τους συμφέρον, να αναπτύξουν παράλληλα με τις επιταγές της παγκοσμιοποίησης, την δική τους εθνική στρατηγική στο πλαίσιο ενός μεστού προκλήσεων, απειλών και ευκαιριών διεθνούς περίγυρου. Αυτό που θα προσεγγιστεί ιδιαιτέρως είναι η προβολή των εθνικών συμφερόντων μιας χώρας μέσα από την χάραξη της δικής της εθνικής στρατηγικής, που να μην συγκρούεται με τις προβολές της παγκοσμιοποίησης. Στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών είναι όρος επιβίωσης για τα έθνη και τα κράτη.

•     «Υποθαλάσσιοι ενεργειακοί πόροι και ασφάλεια στην Μεσόγειο», Τσάλτας Γρηγόριος, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οι υποθαλάσσιοι ενεργειακοί πόροι αποτελούν πλούτο, που διεκδικεί κάθε κράτος, γιατί ακριβώς μέσα από την ικανότητα εκμετάλλευσης των πόρων αυτών αποκτά πρόσβαση στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο γεωπολιτικό αντίστοιχα, πράγμα που συμβάλλει και στην εν γένει γεωστρατηγική αναβάθμισή του. Η ικανότητα ενός κράτους να ελέγχει χώρους και περιοχές γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά κρίσιμες επιτρέπει στο κράτος να ενισχύει το σύστημα ασφάλειάς του, όχι μόνο ως προς την κυριαρχία του συγκεκριμένου χώρου, αλλά και στην παρουσία του σε ένα κόσμο ανταγωνιστικό. Η εφαρμογή του δικαίου δεν είναι ούτε αυτονόητη, ούτε δεδομένη, αλλά εξαρτάται από την ικανότητα των κρατών να υπερασπίσουν την θέση και τα δικαιώματά τους.

•     «Το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού Προβλήματος και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας», Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν ζητήματα που άπτονται των διαδικασιών λύσης του Κυπριακού Προβλήματος και παρεμβάσεων που εμφανίζονται ως συναφείς προς την λύση από τρίτες χώρες, που επιχειρούν να παρεμποδίσουν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και δη επί της κυπριακής ΑΟΖ. Το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας εν προκειμένω συσχετίζεται με το γεγονός πως η Τουρκία επιχειρεί να παρεμποδίσει την Κυπριακή Δημοκρατία στις πολιτικές αναζήτησης υδρογονανθράκων, επικαλούμενη την μη λύση εισέτι του Κυπριακού Προβλήματος.

•     «Η εξέλιξη της σύγχρονης υψηλής στρατηγικής», Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθεί η σύγχρονη υψηλή στρατηγική στις διαστάσεις της στρατιωτικής στρατηγικής, της οικονομίας, της εσωτερικής πολιτικής, της διεθνούς νομιμοποίησης και της διπλωματίας.  Θα ληφθούν υπ’ όψιν εξελίξεις στη τεχνολογία και στις πληροφορίες, που αφορούν όλες αυτές τις διαστάσεις.

• «Τουρκική Στρατηγική από τον Ψυχρό Πόλεμο στην Παγκοσμιοποίηση», Λαγγίδης Αφεντούλης, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Διεθνών Σχέσεων, Συντονιστής Έρευνας Κέντρου Γεωπολιτικών Αναλύσεων, New York College

Η μεταψυχροπολεμική εποχή βρήκε την Τουρκία να αποτελεί το στρατηγικό φυλάκιο της Δύσης στα σύνορα με την καταρρεύσασα Σοβιετική Ένωση και την δημιουργία ενός χώρου δυνάμει συγκρούσεων και κρίσεων, εθνικών και πολιτικών, γεωπολιτικό πλεονέκτημα, το οποίο η Τουρκία συνέχισε να εξαργυρώνει απέναντι στον δυτικό παράγοντα, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

13-03-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00
20-03-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00
27-03-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00
03-04-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00
10-04-2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με 21:00

 

ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί υλικό σε CD-ROM (powerpoint εισηγήσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία).

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:

Μετά το πέρας του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

ΚΟΣΤΟΣ: 

  • 110€ για το ευρύ κοινό
  • 80€ για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας - Διπλωμάτες
  • 75€ για φοιτητές
  • Συνολικό πακέτο για παρακολούθηση και των 5 σεμιναρίων του Κύκλου 350€

 

Οι συμμετέχοντες και στα πέντε (5) Σεμινάρια του Κύκλου θα λάβουν και μία επιπλέον πιστοποίηση "Παρακολούθησης Κύκλου Σεμιναρίων Διεθνούς Πολιτικής, Ενεργειακής Ασφάλειας, Στρατηγικής και Διαχείρισης Κρίσεων"

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ:

Νένα Γκόρου, New York College Έλενα Μπαλτζόγλου, New York College

Επιστημονική Συνεργάτης Κέντρου Γεωπολιτικών Αναλύσεων: Μερσίλεια Αναστασιάδου

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ: ΑΜΑΛΙΑΣ 38, 10558, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ: +30210 3225961 | FAX: +30210 3233337
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 138 & Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΡΑ), 546 22 | ΤΗΛ: +302310 889879 | FAX: +302310 835211

 

 

Δήλωση συμμετοχής έως 01-03-2017

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Οδός, αριθμός, περιοχή, ΤΚ, πόλη)