ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίεςΜε την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Διδακτορικό

Διδακτορικό


Το New York College συνεχίζει να δεσμεύεται για την αριστεία στην έρευνα και ενθαρρύνει τους απόφοιτους σε όλους τους κλάδους να εξετάσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω σπουδών για την απόκτηση ενός διδακτορικού - ο υψηλότερος τίτλος σπουδών που απονέμει το πανεπιστήμιο ή για ένα MPhil. Για το σκοπό αυτό, το Κολλέγιο προσφέρει τη δυνατότητα σπουδών για διδακτορικό ή MPhil σε οποιοδήποτε θέμα, στο οποίο υπάρχει σχετική ερευνητική εμπειρία, σε συνεννόηση με την Ακαδημαϊκή Ομάδα, το Ινστιτούτο Ερευνών ή το Κέντρο Ερευνών.

Το διδακτορικό δίπλωμα μέσω διατριβής απονέμεται στον υποψήφιο ο οποίος έχει παρουσιάσει και υποστηρίξει τη διατριβή του έπειτα από κριτική έρευνα και αξιολόγηση κάποιου εγκεκριμένου θέματος το οποίο προσφέρει ανεξάρτητη και αυθεντική συνεισφορά στη γνώση και ταυτόχρονα κατανοεί τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους στον επιλεγμένο τομέα.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για αυτούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα υπό επίβλεψη σε διδακτορικό επίπεδο η οποία θα οδηγήσει στην εκπόνηση της διατριβής η οποία θα θεωρηθεί αυθεντική και ανεξάρτητη συνεισφορά στη γνώση έτσι ώστε να αποδεικνύεται η απόκτηση του παραπάνω διπλώματος. Αξίζει να σημειωθεί πως δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα είτε απευθείας ή μέσω του Mphil προγράμματος.


Λεπτομέρειες
 • Πρόγραμμα Σπουδών

 • Προϋποθέσεις

 • Καριέρα

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα διδακτορικά διπλώματα απονέμονται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν:

δημιουργήσει και ερμηνεύσει νέα γνώση, μέσω πρωτότυπης έρευνας ή άλλες προηγμένες τεχνικές ευρυμάθειας, οι οποίες εξετάζονται από ακαδημαϊκούς αξιολογητές, επεκτείνοντας την αιχμή της τεχνολογίας και ταυτόχρονα χρήζουν δημοσίευσης σε εγκεκριμένα επιστημονικά περιοδικά.
παρουσιάσει μια συστηματική απόκτηση και κατανόηση ενός σημαντικού κορμού γνώσης η οποία να είναι στην πρώτη γραμμή της ακαδημαϊκής περιοχής ή τους τομείς της επαγγελματικής πρακτικής.
την γενική ικανότητα να αντιληφθούν, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου για τη δημιουργία νέας γνώσης, εφαρμογές ή κατανόηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και της έρευνας καθώς και να προσαρμόσει το σχεδιασμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που πιθανόν θα ανακύψουν.
παρουσιάσει μια λεπτομερή κατανόηση των τεχνικών που εφαρμόζονται για την προηγμένη ακαδημαϊκή έρευνα

Τυπικά οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ικανοί να:

προβούν σε ενημερωμένες αποφάσεις για πολύπλοκα ζητήματα σε ειδικούς τομείς, συχνά ελλείψει δεδομένων, καθώς και να είναι σε θέση να επικοινωνούν τις ιδέες και τα συμπεράσματά τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα σε εξειδικευμένα και μη εξειδικευμένα ακροατήρια.
να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν την θεωρητική ή/και την εφαρμοσμένη έρευνα και την ανάπτυξη σε προχωρημένο επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νέων τεχνικών, ιδεών ή προσεγγίσεων.
κατέχουν την ποιότητα και τις ευέλικτες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενασχόληση που απαιτείται δια μέσου προσωπικής άσκησης και ταυτόχρονα την ευθύνη που χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό για την αυτόνομη πρωτοβουλία σε πολύπλοκες και απρόβλεπτες καταστάσεις, σε επαγγελματικά ή ισοδύναμα περιβάλλοντα.


Ερευνητικές Περιοχές

Το πανεπιστήμιο του Bolton μπορεί να προσφέρει και να υποστηρίξει φοιτητές PhD/MPhil οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα στα επόμενα ερευνητικά πεδία:

 • Γραφικών Τεχνών και Σχεδιασμού
 • Λογιστική και Διοίκηση
 • Δομικών Έργων & Πολιτικών Μηχανικών
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Επιστήμες των Υπολογιστών
 • Εκπαίδευση
 • Μηχανολογία
 • Αγγλική Γλώσσα & Δημιουργική Συγγραφή
 • Επιστήμες Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Χρηματοοικονομική στο Ισλάμ
 • Νομικές Επιστήμες, Έρευνα & Καινοτομία
 • Ιατρική, Βιοΐατρική και επιστήμες Υγείας
 • Φωτογραφία
 • Ψυχολογία
 • Αθλητισμός, Επιδόσεις & Ανάρρωση
 • Κοινωνιολογία και Δεοντολογία Αθλητισμού
 • Θεατρικών Επιστημών
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Διάρκεια

3 με 4 χρόνια (full-time); 5 με 7 χρόνια (part-time).

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα ανώτερο πτυχίο δεύτερης κατηγορίας (2,1) ή ισοδύναμο σε σχετικό θέμα. Ένας μεταπτυχιακός τίτλος είναι επιθυμητός ή/και οποιαδήποτε ερευνητική κατάρτιση με σχετική επαγγελματική εξέλιξη. Ως υποψήφιοι θα κληθείτε σε συνέντευξη (αυτό μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο ή σε τηλεδιάσκεψη για τους υποψηφίους που δεν εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο). Αν τα Αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα, θα χρειαστείτε IELTS 6,5 (ή ισοδύναμο).

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή
Πριν την κατάθεση της αίτησής σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το New York College και συγκεκριμένα με τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Ερευνών με τον οποίο θα συζητήσετε το θέμα της ειδικότητάς σας και τη φύση της έρευνάς σας. Από αυτή την διαδικασία θα ενημερωθείτε για τους τύπους εξειδίκευσης που είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε. Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της αντίστοιχης ακαδημαϊκής περιοχής.

Ο φάκελος της αίτησής σας θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αίτηση (κατεβάστε εδώ)

2. Ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

3. Επικυρωμένα μεταφρασμένα αντίγραφα του(ων) πτυχίου(α) μαζί με την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.

4. Ερευνητική Πρόταση (http://www.bolton.ac.uk/Research/Prospective-Students/Writing-a-Research-Proposal.aspx)


Όλες οι ολοκληρωμένες αιτήσεις ερευνητικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποστέλλονται στο τμήμα Αιτήσεων του Πανεπιστημίου του Bolton.

Πρέπει να κάνετε όλες τις αιτήσεις ακολουθώντας τις οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση και εν συνεχεία την έγκαιρη υποβολή της. Παρακαλώ να μην υποβάλλεται τις αιτήσεις απευθείας στο Συντονιστή Έρευνας ή σε κάποιο άλλο ακαδημαϊκό όργανο.

Χρήσιμες Ημερομηνίες:

Έναρξη Σπουδών Κατάθεση Δικαιολογητικών έως:
13 Σεπτεμβρίου 2017 23 Ιουνίου 2017
17 Ιανουαρίου 2018 3 Νοεμβρίου 2017
9 Μαίου 2018 9 Μαρτίου 2018

 

Καριέρα

Οι κάτοχοι Διδακτορικού (PhD), πέραν του ότι έχουν εξειδικευτεί στο ερευνητικό αντικείμενο που έχουν επιλέξει, έχουν επίσης αποκτήσει μία δέσμη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς , γεγονός που τους καθιστά πολύ ελκυστικούς στους σημερινούς γρήγορα αναπτυσσόμενους και πολυεθνικούς εργοδότες.

Ολοκληρώνοντας ένα Διδακτορικό, έχετε εμπράγματα αποδείξει κριτική ανάλυση και υψηλή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διάθεση αμφισβήτησης παγιωμένων αντιλήψεων και παροχή εναλλακτικών επιλογών, διαχειριστικές ικανότητες, προωθημένες ερευνητικές δεξιότητες, ηγετικές ικανότητες, καθώς και αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και επιμονή. Οι απόφοιτοι Διδακτορικών προγραμμάτων είναι οι κινητήριοι μοχλοί στο εργασιακό τους περιβάλλον, αυτοί στους οποίους βασίζονται οι εργοδότες για την καινοτομία και το επιχειρείν.

Πέρα από το κύρος της κατοχής του ανώτερου ακαδημαϊκού τίτλου, οι απόφοιτοι Διδακτορικών προγραμμάτων έχουν τις περισσότερο επιτυχημένες σταδιοδρομίες και τις υψηλότερες αποδοχές από κάθε άλλο απόφοιτο.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 • Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Bolton έχει σχεδιαστεί με στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία ερευνητική καριέρα στην Ακαδημία, στη Βιομηχανία, σε κυβερνητικά ιδρύματα ή κέντρα δημόσιας διοίκησης

 • Ο ρόλος του μέντορα, η καθοδήγηση και η υποστήριξη των φοιτητών αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του Διδακτορικου προγράμματος. Οι φοιτητές συνεργάζονται στενά με τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό και έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μία κοινότητα ανθρώπων που υιοθετεί την προβληματοκεντρική προσέγγιση της έρευνας.

 • Ενθαρρύνουμε το συνεργατικό περιβάλλον. Επιβλέποντες καθηγητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και μέλητoυ ακαδημαϊκού διοικητικού συμβουλίου συνεργάζονται, και συνεισφέρουν στη βελτίωση των ερευνητικών προτάσεων που παρουσιάζουν οι διδακτορικοί φοιτητές.

 • Είμαστε περήφανοι για τους διδακτορικούς φοιτητές και αποφοίτους μας οι οποίοι διεξάγουν διαθεματική καινοτόμο έρευνα και έχουν ενεργή παρουσία στην επιστημονική κοινότητα μέσω της συμμετοχής τους σεδιεθνή συνέδρια.

 • Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται στην Αγγλική Γλώσσα (Διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, συγγραφή και υποστήριξη τηςδιατριβής). Επίσης, οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν πρόσβαση στον εξοπλισμό, και τις εγκαταστάσεις που διατίθενται στο New York College και στο Πανεπιστήμιο του Bolton.
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe