ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Όροι Συμμετοχής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «5ΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ NEW YORK COLLEGE» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Φορέας διενέργειας και αντικείμενο της Κλήρωσης .

1.- H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Κολλέγιο Νέας Υόρκης - New York College A.E. , (εφεξής ο «Διοργανωτής), ανακοινώνει και προκηρύσσει κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»), η οποία θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου «http://nyc.gr» (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»). Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η χρήση των συστημάτων του να είναι ασφαλής και να παρέχει ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2.- Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κλήρωση και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι νικητές (εφεξής Συμμετέχοντες).

3.- Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, ή και να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια της Κλήρωσης, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι τυχόν κατά τα άνω τροποποιήσεις θα γίνονται μετά από αφενός σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στη διαδικτυακή σελίδα  του Κολλεγίου.

4.- Ο διαγωνισμός φέρει την ονομασία «5ΗΜΕΡΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ NEW YORK COLLEGE». To New York College μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε 1 τυχερό μαθητή Γ’ Λυκείου να κερδίσει ένα 5νθήμερο ταξίδι με 5 συμμαθητές του (μαθητές Γ’ Λυκείου) στη Μύκονο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και σε όλους τους συμμετέχοντες ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε webinars και εκδηλώσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College με έκδοση βεβαίωση παρακολούθησης (Certificate of Attendance).

5.- Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του New York College, www.nyc.gr. Οι Όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις/καταχωρήσεις τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

2.- Δικαίωμα Συμμετοχής :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 17° έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές Γ’ Λυκείου. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές και απόφοιτοι του εκπαιδευτικού ομίλου New York College.

  1. Διάρκεια της Κλήρωσης:

Ως διάρκεια διεξαγωγής της Κλήρωσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 27/05/2021 (περαιτέρω η «Έναρξη της Κλήρωσης») και ώρα 12.00π.μ. έως και την 30/06/2021, ώρα 12.00 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη της Κλήρωσης»). Διευκρινίζεται ρητά ότι οι συμμετοχές που θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της Κλήρωσης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

  1. Τρόπος Συμμετοχής στην Κλήρωση.

1.- Ο διοργανωτής θα αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο τη φόρμα συμμετοχής και ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει τα στοιχεία που ζητούνται. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του New York College www.nyc.gr και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία) την ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη εκεί.

2.- Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στην Κλήρωση και πλήρους αποδοχής των όρων αυτής, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Κλήρωση και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος. 

  1. Παρεχόμενο έπαθλο.
  • 1 5νθήμερο ταξίδι στη Μύκονο για 6 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα (στο πακέτο περιλαμβάνεται διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό και ακτοπλοϊκά εισιτήρια)
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε webinars και εκδηλώσεις του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College με έκδοση βεβαίωση παρακολούθησης (Certificate of Attendance) για τα επόμενα 3 χρόνια (2021-2024).
  1. Τρόπος Ανάδειξης του Νικητή της Κλήρωσης.

1.- Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο New York College και θα ακολουθηθεί κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 05/07/20201 LIVE στο NYC Athens Campus, Αμαλίας 38 Σύνταγμα και ώρα 17:00 με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της κυρώσεως. Με την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 επιλαχών.

2.- Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση μέσω LIVE STREAMING. To link θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες στις 02/07/2021 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους.

  1. Ενημέρωση για την Παραλαβή των Δώρων.

1.- Εντός 48 ωρών από τη διενέργεια της Κλήρωσης θα επιχειρηθεί επικοινωνία (μέσω email ή τηλεφωνικά) με τον Νικητή με σκοπό: α) την έγγραφη επιβεβαίωση των στοιχείων του και την έγγραφη αποδοχή του δώρου με βάση τους όρους του διαγωνισμού (μέσω απαντητικού email ή fax) και β) την ενημέρωσή του για τον τρόπο παραλαβής του δώρου από τον Διοργανωτή.

2.- Σε περίπτωση που τα στοιχεία του Επιλεγμένου Συμμετέχοντα καθώς επίσης και τα ειδικά προσόντα που απαιτείται να διαθέτει κατ’ άρθρον 2 του παρόντος, αποδειχθούν ανεπαρκή ή ψευδή ή για οποιοδήποτε λόγο, ο Διοργανωτής δεν μπορέσει να επικοινωνήσει εντός 48 ωρών με αυτόν  τότε ο Επιλεγμένος Συμμετέχων χάνει το δικαίωμα διεκδικήσεως του δώρου, και ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα συμμετέχοντα.

3.- Ο νικητής παραλαμβάνει το έπαθλό του κατόπιν συνεννόησης με το Κολλέγιο. Η μη προσέλευση του νικητή κατά την ημερομηνία που θα έχει κληθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου στην δηλωμένη από αυτόν στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική του διεύθυνση και στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί του να του αποδώσει το δώρο και καλείται στη θέση προς απονομή του επάθλου ο επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ο νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.

8.- Προσωπικά Δεδομένα – Παροχή Συγκατάθεσης για επεξεργασία

1.- Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συγκατάθεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Με την συμμετοχή τους στην κλήρωση οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητά ότι αυτή αποτελεί ελεύθερη εκ μέρους τους δήλωση για την εκ μέρους του διοργανωτή τήρηση αρχείου με τα στοιχεία αυτά και την επεξεργασία τους για την διενέργεια και δημοσιότητα του διαγωνισμού και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη δυνάμει του Ν. 4624/2019

2.- Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων για την επικοινωνία και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με την Κλήρωση, τα παρεχόμενα εν γένει προγράμματα σπουδών και τις υπηρεσίες τους. Περαιτέρω, εφόσον συναινέσετε προς τούτο, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας για να σας αποστέλλουμε προωθητικά sms και newsletters στο μέλλον, καθώς και για να έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας προς τον σκοπό αυτόν. Ομοίως, σε περίπτωση συναίνεσής σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για εκπτωτικές ενέργειες/διαγωνισμούς/υποτροφίες/νέες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας έχετε ήδη παράσχει ή και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως κατά την εγγραφή σας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι νομίζουμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένες πληροφορίες μάρκετινγκ αναφορικά με τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες.

3.- Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό τους, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό στην παραπάνω αναφερόμενη παρουσίαση ή προβολή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή αμοιβή τους.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe