ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Υποτροφίες

Το New York College υπερασπίζει το δικαίωμα στην Εκπαίδευση για όλους και με πίστη στο ακαδημαϊκό του όραμα, φροντίζει για μηχανισμούς στήριξης απέναντι σε φοιτητές που το χρειάζονται. 

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΗ

 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Η υποτροφία αυτή καλύπτει άτομα που προέρχονται από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και βρίσκονται στο στάδιο της επανένταξης στην κοινωνία.

Η υποτροφία καλύπτει είτε τα 3 πρώτα χρόνια φοίτησης των προγραμμάτων του State University of New York που προσφέρονται στο New York College, είτε πλήρως 100% για τα ευρωπαϊκά προγράμματα του University of Greenwich, University of Bolton και Université Toulouse 1 Capitole που προσφέρονται στο New York College.

Η υποτροφία παρέχεται σε ετήσια βάση στο ΚΕΘΕΑ, το οποίο επιλέγει το άτομο που θα του αποδοθεί.

State University of New York

Κάλυψη Υποτροφίας: Δίδακτρα για 82 πιστωτικές μονάδες (περίπου 3 χρόνια σπουδών)

 

University of Greenwich

Κάλυψη Υποτροφίας: 100%

 

University of Bolton

Κάλυψη Υποτροφίας: 100%

 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης πρέπει να γίνει από το ΚΕΘΕΑ, έως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για εγγραφή στο φθινοπωρινό εξάμηνο ή έως την 10η Φεβρουαρίου για εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο.

Δικαιολογητικά για υποτροφία:

 • Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College για την εγγραφή στο πρόγραμμα επιλογής των υποτρόφων και επιπλέον:
 • Βεβαίωση από το ΚΕΘΕΑ. 

Για να παραμείνει κατάλληλος ο υπότροφος οφείλει να παρακολουθεί πλήρως τα μαθήματα και να είναι συνεπής στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.

State University of New York- Empire State College - Επιδότηση έως 50%

Το ετήσιο βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται σε 3 φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης (24 credits) με ετήσιο γενικό βαθμό GPA άνω του 3.80 με άριστα το 4 και περιλαμβάνει:

 • Για τον/την πρώτο/η ακαδημαϊκή επιδότηση 50%.
 • Για τον/την δεύτερο/η ακαδημαϊκή επιδότηση 25%.
 • Για τον/την τρίτο/η ακαδημαϊκή επιδότηση 20%.

Οι παραπάνω επιδοτήσεις αφορούν στα δίδακτρα για όλα τα μαθήματα εκτός αυτών με την ένδειξη “ESC” του επόμενο ακαδημαϊκού έτους.  H υποτροφία αφορά μόνο στα δίδακτρα και όχι στα τέλη (fees) του  State University of New York, Empire State College.

Οι υποτροφίες σπουδών για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 20% στο σύνολο αθροιστικά ή μεμονωμένα. Η υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας οι οποία για τον λόγο αυτόν μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλους λόγους υποτροφίας  δύναται να φθάσει έως 25% συνολικά. Εξαίρεση αποτελεί η υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας του State University of New York  στον πρώτο σπουδαστή η  οποία για τον λόγο αυτόν μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλους λόγους υποτροφίας  δύναται να φθάσει έως 50% στα δίδακτρα που αφορούν τα βασικά μαθήματα και όχι τα μαθήματα της ειδικότητας.

University of Greenwich | University of Bolton - Επιδότηση 25%

Το ετήσιο βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται στον πρώτο/η φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης με το μέγιστο γενικό βαθμό από 70% και άνω.

Η επιδότηση  25% αφορά μόνο στα δίδακτρα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και όχι στο τέλος εγγραφής στο συνεργαζόμενο βρετανικό πανεπιστήμιο.

Οι υποτροφίες σπουδών για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 20% στο σύνολο αθροιστικά ή μεμονωμένα. Η υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας οι οποία για τον λόγο αυτόν μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλους λόγους υποτροφίας  δύναται να φθάσει έως 25% συνολικά. Εξαίρεση αποτελεί η υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας του State University of New York  στον πρώτο σπουδαστή η  οποία για τον λόγο αυτόν μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλους λόγους υποτροφίας  δύναται να φθάσει έως 50% στα δίδακτρα που αφορούν τα βασικά μαθήματα και όχι τα μαθήματα της ειδικότητας.

Université Toulouse - Επιδότηση 25%

Το ετήσιο βραβείο ακαδημαϊκής αριστείας χορηγείται στον πρώτο/η φοιτητή/τρια με το μέγιστο γενικό βαθμό από το 17 και άνω με άριστα το 20.

Η επιδότηση 25% αφορά μόνο στα δίδακτρα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και όχι στο τέλος εγγραφής στο Université Toulouse.

Οι υποτροφίες σπουδών για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 20% στο σύνολο αθροιστικά ή μεμονωμένα. Η υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας οι οποία για τον λόγο αυτόν μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλους λόγους υποτροφίας  δύναται να φθάσει έως 25% συνολικά. Εξαίρεση αποτελεί η υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας του State University of New York  στον πρώτο σπουδαστή η  οποία για τον λόγο αυτόν μεμονωμένα ή αθροιστικά με άλλους λόγους υποτροφίας  δύναται να φθάσει έως 50% στα δίδακτρα που αφορούν τα βασικά μαθήματα και όχι τα μαθήματα της ειδικότητας.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται περιπτώσεις όπου το New York College προσφέρει ετήσια επιδότηση επί των διδάκτρων σε διάφορες κατηγορίες φοιτητών/τριων που προέρχονται από συστάσεις μελών της ευρύτερης κοινότητας του Κολλεγίου.

 • Επιδότηση 10% από σύσταση μέλους του προσωπικού μας.
 • Επιδότηση 7% από σύσταση αποφοίτου μας.
 • Σε περίπτωση σύστασης από ενεργού φοιτητή μας, η επιδότηση του 7% θα μοιράζεται 3,5% εξίσου.

Δικαιολογητικά για υποτροφία:

 • Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College για την εγγραφή στο πρόγραμμα επιλογής των υποτρόφων και επιπλέον:
 • Αποδεικτικό σύστασης από μέλος της ευρύτερης οικογένειας του Κολλεγίου.

New York College - Επιδότηση 20% για τους φοιτητές Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σκοπός αυτής της υποτροφίας είναι να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να φοιτήσουν παράλληλα και στο New York College και να έχουν την εμπειρία του αμερικανικού ή ευρωπαϊκού μοντέλου σπουδών.

Δικαιολογητικά για την υποτροφία:

 • Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College για την εγγραφή στο πρόγραμμα επιλογής των υποτρόφων και επιπλέον:
 • Επίσημη Βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο γίνεται η αίτηση για την επιδότηση.

New York College - Επιδότηση 10% έως 20% ανάλογα με τον βαθμό του απολυτηρίου

Σκοπός της υποτροφίας αυτής, είναι η έμπρακτη αναγνώριση της ακαδημαϊκής προσπάθειας στο βαθμό απολυτηρίου από το Λύκειο με επιδότηση για συνέχιση των σπουδών στο New York College.

Η υποτροφία ισχύει για το 1ο έτος σπουδών του και επιδοτεί τους υποψήφιους με βαθμό που κυμαίνεται από 17 έως 20 και κυμαίνεται ως εξής:

 • Βαθμός Απολυτηρίου 19 – 20: Υποτροφία 20%
 • Βαθμός Απολυτηρίου 18 – 19: Υποτροφία 15%
 • Βαθμός Απολυτηρίου 17 – 18: Υποτροφία 10%

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω υποτροφίες δεν δίνονται αθροιστικά εάν κάποιος εκ των υποψηφίων ανήκει σε παραπάνω από μία κατηγορίες.

New York College - Επιδότηση 20%

Σκοπός της υποτροφίας των αποφοίτων, είναι η αναγνώρισή τους ως μέλη της οικογένειας του New York College και της επιθυμίας τους να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο NYC.

Δίδεται έκπτωση 20% για κάθε χρόνο παρακολούθησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος.

New York College - Επιδότηση 10%

Το NYC προσφέρει ετήσιες Υποτροφίες με επιδότηση 10% επί των διδάκτρων για όλη την διάρκεια των σπουδών τους και απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που είτε έχουν γονείς εκπαιδευτικούς, είτε είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί.

Δικαιολογητικά για υποτροφία:

 • Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College για την εγγραφή στο πρόγραμμα επιλογής των υποτρόφων και επιπλέον:
 • Επίσημη Βεβαίωση της ακαδημαϊκής ιδιότητας του γονέα ή του φοιτητή.

New York College - Επιδότηση 10%

Το NYC προσφέρει ετήσιες Υποτροφίες με επιδότηση 10% επί των διδάκτρων και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Σε ένα από δύο αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στο NYC
 • Σε ορφανούς
 • Σε μέλη πολύτεκνων οικογενειών (4 και άνω)
 • Σε φοιτητές όπου ο ένας γονέας έχει αναπηρία άνω του 67%

Δικαιολογητικά για υποτροφία:

 • Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College για την εγγραφή στο πρόγραμμα επιλογής των υποτρόφων και επιπλέον:
 • Επίσημη Βεβαίωση ότι ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.

New York College - Επιδότηση 50%

Το NYC προσφέρει ετήσιες Υποτροφίες με επιδότηση 50% επί των διδάκτρων για όλα τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε αθλητές και αθλήτριες – μέλη των Εθνικών Ομάδων για όλη την διάρκεια των σπουδών τους και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ενεργά μέλη της Εθνικής Ομάδας με υψηλές αθλητικές διακρίσεις.

Δικαιολογητικά για υποτροφία:

 • Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College για την εγγραφή στο πρόγραμμα επιλογής των υποτρόφων και επιπλέον:
 • Βεβαίωση από την ομοσπονδία του αθλήματός του ότι είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας.

Για να παραμείνει κατάλληλος ο υπότροφος οφείλει να παρακολουθεί πλήρως τα μαθήματα και να έχει υψηλές αθλητικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις.

 

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe