ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Υποτροφίες

Το New York College υπερασπίζει το δικαίωμα στην Εκπαίδευση για όλους και με πίστη στο ακαδημαϊκό του όραμα, φροντίζει για μηχανισμούς στήριξης απέναντι σε φοιτητές που το χρειάζονται. 

Πιο αναλυτικά:

Επιδότηση διδάκτρων -10%: σε υποτρόφους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) σε μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, β) σε μέλη πολύτεκνων οικογενειών (4 και άνω), γ) σε ορφανούς, δ) σε φοιτητές όπου είναι μέλη οικογενειών με αναπηρία άνω του 67%, ε) σε οικογένεια με γονείς εκπαιδευτικούς, είτε είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ζ) σε οικογένεια με γονείς στρατιωτικούς, είτε είναι οι ίδιοι στρατιωτικοί.

Επιδότηση διδάκτρων σε μέλη της κοινότητας NYC: Επιδότηση διδάκτρων -10% σε υποτρόφους που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) σε ένα από τα αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στον Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College, β) σε φοιτητές όπου είναι σύσταση μέλους του προσωπικού του New York College, γ) σε φοιτητές όπου είναι σύσταση φοιτητή ή αποφοίτου του New York College, δ) σε φοιτητές όπου θα προβούν σε ολική εξόφληση του ακαδημαϊκού έτους, προ της έναρξης των μαθημάτων.

Επιδότηση διδάκτρων -20% σε αποφοίτους προπτυχιακών προγραμμάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου New York College για συνέχιση των σπουδών τους σε προσφερόμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του NYC από τα συνεργαζόμενα ξένα κρατικά πανεπιστήμια.

Επιδότηση διδάκτρων παράλληλης φοίτησης σε Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Επιδότηση διδάκτρων -25% σε φοιτητές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος για να φοιτήσουν παράλληλα και στο New York College και να έχουν την εμπειρία του αμερικανικού, αγγλικού ή γαλλικού μοντέλου σπουδών.

Επιδότηση διδάκτρων επιβράβευσης απολυτηρίου Λυκείου: Επιδότηση διδάκτρων 10% έως 25% ανάλογα με τον βαθμό του απολυτηρίου ως έμπρακτη αναγνώριση της ακαδημαϊκής προσπάθειας. α) Βαθμός Απολυτηρίου 19 – 20: Υποτροφία 25%, β) Βαθμός Απολυτηρίου 18 – 19: Υποτροφία 15%, γ) Βαθμός Απολυτηρίου 17 – 18: Υποτροφία 10%

Επιδότηση διδάκτρων Αθλητών: Επιδότηση διδάκτρων 50% σε προσφερόμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε αθλητές και αθλήτριες – μέλη των Εθνικών Ομάδων για όλη την διάρκεια των σπουδών τους και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ενεργά μέλη της Εθνικής Ομάδας με υψηλές αθλητικές διακρίσεις. Για να παραμείνει κατάλληλος ο/η  υπότροφος οφείλει να παρακολουθεί πλήρως τα μαθήματα και να έχει υψηλές αθλητικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποτροφία σπουδών: Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το New York College για την εγγραφή στο πρόγραμμα επιλογής των υποτρόφων, επίσημη βεβαίωση ότι ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παραπάνω υποτροφίες αφορούν στα δίδακτρα και όχι στα fees του συνεργαζόμενου ξένου κρατικού πανεπιστημίου και ΔΕΝ δίνονται αθροιστικά (εάν κάποιος εκ των Υποτρόφων ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες).

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe