REQUEST INFO

REQUEST INFO

APPLY NOW

APPLY NOW

Ημερίδα με θέμα: Manager η Coach? Τα νέα trends για την ενίσχυση της απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.


16 October 2023 | 18:30-21:00
Ημερίδα με θέμα: Manager η Coach? Τα νέα trends για την ενίσχυση της απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Πρόσκληση
  • Registration Form

Πρόσκληση

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter and stay tuned about our news and events!

Unsubscribe