ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Το New York College Αθήνας αναζητά την πλήρωση μίας (1) θέση πλήρους απασχόλησης με διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business School)

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική εμπειρία 2 ετών σε προπτυχιακό επίπεδο
 • Εμπειρία επίβλεψης πτυχιακών εργασιών
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και δεξιότητες επικοινωνίας
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου/ φόρτου εργασίας

 

 

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ή υπό ολοκλήρωση) ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές πεδίο
 • Εμπειρία στην ακαδημαϊκή διοίκηση / διαχείριση προγραμμάτων
 • Εξοικείωση (τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο διοίκησης) με το Βρετανικό σύστημα σπουδών
 • Διδακτική εμπειρία άνω των 2 ετών σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Ενεργό ερευνητικό χαρτοφυλάκιο ή ικανότητα και πρόθεση δημιουργίας του
 • Επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή δικτύωση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν  Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή (Cover Letter) στο nycath@nyc.gr έως 31/10/2022.


 

Tο New York College αναζητά διδάσκοντες μερικής απασχόλησης στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Οικονομικών για τα ακόλουθα προπτυχιακά πεδία:

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λήψη Αποφάσεων
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση επαγγελματικής σταδιοδρομίας και προσανατολισμού

Προϋποθέσεις/Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών στα παραπάνω πεδία
 • Εξαιρετική χρήση της αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα
 • Διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα (επιθυμητή εμπειρία σε διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου)
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό μαθημάτων
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου/φόρτου εργασίας
 • Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για διδασκαλία και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο hr@nyc.gr 


Το NYC δέχεται αιτήσεις για επίβλεψη διατριβών (PhD supervisors) σε φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος, το οποίο προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Bolton. Ειδικότητες:

Business, Finance, Digital Marketing, Computer Science, Psychology, Sports Science (και ιδιαίτερα Intramural sports), Οικονομετρία

Προϋποθέσεις/Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο συναφές αντικείμενο
 • Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)
 • Επιθυμητό προσόν η εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: nycath@nyc.gr 

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe