ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας

Το New York College Αθήνας και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού αναζητά διδάσκοντες μερικής απασχόλησης για τα ακόλουθα πεδία:

 • Management of Food & Beverage Operations
 • International Gastronomy
 • Marketing for the Hospitality Sector
 • Strategic Marketing Management for Tourism & Hospitality

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (Hospitality, Tourism, Marketing)
 • Εξαιρετική χρήση αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό μαθημάτων και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για διδασκαλία
 • Ελκυστική μέθοδο διδασκαλίας με επίκεντρο τον φοιτητή με δυνατότητα να προσφέρει πολλαπλές εμπειρίες διδασκαλίας με διαφορετικά μέσα
 • Εξαιρετικά διαπροσωπικά και επικοινωνιακά προσόντα
 • Αριθμό Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο link: https://www.minedu.gov.gr/dioikitika-eggrafa/134-keme)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών
 • Διδακτική εμπειρία σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Ηνωμένου Βασιλείου
 • Επαγγελματική και ακαδημαϊκή δικτύωση

Aποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα και την συνοδευτική επιστολή σας υπόψη κ. Νίκου Οικονόμου: noikonomou@nyc.gr

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έως 10 Δεκεμβρίου 2021

 

Το New York College Αθήνας αναζητά διδάσκοντες μερικής απασχόλησης στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού, για τα ακόλουθα πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου:

 • Marketing (Κωδικός: MKT)
 • Revenue Management and Distribution channels Management (Κωδικός: MGMT)
 • Project engineering/management in hotel and catering industry (Κωδικός: PEHC)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε συναφές πεδίο
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική εμπειρία
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό μαθημάτων και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για διδασκαλία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου/ φόρτου εργασίας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία στην επίβλεψη πτυχιακών εργασιών
 • Ενεργό ερευνητικό χαρτοφυλάκιο
 • Ενεργή επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή δικτύωση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν  Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή (Cover Letter) στο nycath@nyc.gr έως 03/09/2021.


 

Το NYC αναζητά διδάσκοντες μερικής απασχόλησης στον τομέα της Πληροφορικής, για τα ακόλουθα προπτυχιακά πεδία:

 • Ανάπτυξη Εφαρμογών, Διαδικτυακών Εφαρμογών και Συστημάτων
 • Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους

Προϋποθέσεις/Επιθυμητά Προσόντα:

 • Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό μαθημάτων και στη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για διδασκαλία
 • Ερευνητική εμπειρία (όπως δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια)

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 03/09/2021 nycath@nyc.gr

 


 

Το NYC δέχεται αιτήσεις για επίβλεψη διατριβών (PhD supervisors) σε φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος, το οποίο προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Bolton. Ειδικότητες:

Business, Finance, Digital Marketing, Computer Science, Psychology, Sports Science (και ιδιαίτερα Intramural sports), Οικονομετρία

Προϋποθέσεις/Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο συναφές αντικείμενο
 • Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)
 • Επιθυμητό προσόν η εμπειρία στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: nycath@nyc.gr


Το New York College Θεσσαλονίκης αναζητά διδάσκοντες μερικής απασχόλησης στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας, για τα ακόλουθα πεδία (ΠΤΧ: προπτυχιακό επίπεδο, ΜΤΠΧ: μεταπτυχιακό επίπεδο):

 • ΠΤΧ: Accounting and Finance (Κωδικός: BUSACC)
 • ΠΤΧ: Entrepreneurship and Innovation (Κωδικός: BUSINN)
 • ΠΤΧ: Events Management (Κωδικός: BUSEVE)
 • ΠΤΧ: Project Management (Κωδικός: BUSPRO)
 • ΠΤΧ: Sustainable Tourism (Κωδικός: BUSSUS)
 • ΠΤΧ & ΜΤΠΧ: Marketing (Κωδικός: BUSMKT)
 • ΠΤΧ & ΜΤΠΧ: Management (Κωδικός: BUSMGM)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική εμπειρία 2 ετών σε προπτυχιακό επίπεδο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό μαθημάτων και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για διδασκαλία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου/ φόρτου εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες
 • Δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα (αν απαιτείται)
 • Αριθμό Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο link: https://www.minedu.gov.gr/dioikitika-eggrafa/134-keme)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ή υπό ολοκλήρωση) ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές πεδίο
 • Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών (κυρίως για το μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Διδακτική εμπειρία άνω των 2 ετών (κυρίως για το μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Ενεργό ερευνητικό χαρτοφυλάκιο ή ικανότητα και πρόθεση δημιουργίας του
 • Ενεργή επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή δικτύωση

Οι αναθέσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής στο careerofficethes@nyc.gr έως 27/08/2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν στο θέμα του μηνύματος τους κωδικούς που τους ενδιαφέρουν
 2. Ειδοποίηση υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια για την πραγματοποίηση Διδασκαλίας Προσομοίωσης (Demo Teaching) και Συνέντευξης έως 03/09/2021
 3. Διδασκαλία Προσομοίωσης και Συνέντευξης από 06/09/2021 έως 10/09/2021
 4. Ειδοποίηση για την ανάθεση μαθημάτων έως τις 17/09/2021

Σημείωση: Βιογραφικά Σημειώματα και Συνοδευτικές Επιστολές που θα υποβληθούν μετά τις 27/08/2021 είναι ευπρόσδεκτα αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, θα ληφθούν υπόψη για μελλοντικές θέσεις διδασκαλίας

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνουν σχετικά ερωτήματα στην κ. Αρχοντούλα Μαρούλη, Γραφείο Σταδιοδρομίας, Εγνατία 138 & Π. Π. Γερμανού,  546 22, 2310889879, careerofficethes@nyc.gr

 


 

Το New York College Θεσσαλονίκης αναζητά διδάσκοντες μερικής απασχόλησης στον τομέα της Πληροφορικής, για τα ακόλουθα πεδία (ΠΤΧ: προπτυχιακό επίπεδο, ΜΤΠΧ: μεταπτυχιακό επίπεδο):

 • ΠΤΧ: Application Development (Κωδικός: COMAPP)
 • ΠΤΧ: Cloud and Network Security (Κωδικός: COMCNS)
 • ΠΤΧ: Ethical Hacking (Κωδικός: COMETH)
 • ΠΤΧ: Linux (Κωδικός: COMLIN)
 • ΠΤΧ: Programming (Κωδικός: COMPRO)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική εμπειρία 2 ετών σε προπτυχιακό επίπεδο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό μαθημάτων και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για διδασκαλία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου/ φόρτου εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες
 • Δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα (αν απαιτείται)
 • Αριθμό Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο link: https://www.minedu.gov.gr/dioikitika-eggrafa/134-keme)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ή υπό ολοκλήρωση) ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές πεδίο
 • Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών
 • Διδακτική εμπειρία άνω των 2 ετών
 • Ενεργό ερευνητικό χαρτοφυλάκιο ή ικανότητα και πρόθεση δημιουργίας του
 • Ενεργή επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή δικτύωση

Οι αναθέσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής στο careerofficethes@nyc.gr έως 27/08/2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν στο θέμα του μηνύματος τους κωδικούς που τους ενδιαφέρουν
 2. Ειδοποίηση υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια για την πραγματοποίηση Διδασκαλίας Προσομοίωσης (Demo Teaching) και Συνέντευξης έως 03/09/2021
 3. Διδασκαλία Προσομοίωσης και Συνέντευξης από 06/09/2021 έως 10/09/2021
 4. Ειδοποίηση για την ανάθεση μαθημάτων έως τις 17/09/2021

Σημείωση: Βιογραφικά Σημειώματα και Συνοδευτικές Επιστολές που θα υποβληθούν μετά τις 27/08/2021 είναι ευπρόσδεκτα αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, θα ληφθούν υπόψη για μελλοντικές θέσεις διδασκαλίας

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνουν σχετικά ερωτήματα στην κ. Αρχοντούλα Μαρούλη, Γραφείο Σταδιοδρομίας, Εγνατία 138 & Π. Π. Γερμανού,  546 22, 2310889879, careerofficethes@nyc.gr

Το New York College Θεσσαλονίκης αναζητά διδάσκοντες μερικής απασχόλησης στον τομέα της Ψυχολογίας, για τα ακόλουθα πεδία (ΠΤΧ: προπτυχιακό επίπεδο, ΜΤΠΧ: μεταπτυχιακό επίπεδο):

 • ΠΤΧ: Research Methods (Κωδικός: PSYRES)
 • ΠΤΧ: Clinical Psychology (Κωδικός: PSYCLI)
 • ΠΤΧ: Counseling (Κωδικός: PSYCOU)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική εμπειρία 2 ετών σε προπτυχιακό επίπεδο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό μαθημάτων και τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για διδασκαλία
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και δεξιότητες διαχείρισης χρόνου/ φόρτου εργασίας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες
 • Δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα (αν απαιτείται)
 • Αριθμό Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο link: https://www.minedu.gov.gr/dioikitika-eggrafa/134-keme)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ή υπό ολοκλήρωση) ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές πεδίο
 • Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών
 • Διδακτική εμπειρία άνω των 2 ετών
 • Ενεργό ερευνητικό χαρτοφυλάκιο ή ικανότητα και πρόθεση δημιουργίας του
 • Ενεργή επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή δικτύωση

Οι αναθέσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής στο careerofficethes@nyc.gr έως 27/08/2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν στο θέμα του μηνύματος τους κωδικούς που τους ενδιαφέρουν
 2. Ειδοποίηση υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια για την πραγματοποίηση Διδασκαλίας Προσομοίωσης (Demo Teaching) και Συνέντευξης έως 03/09/2021
 3. Διδασκαλία Προσομοίωσης και Συνέντευξης από 06/09/2021 έως 10/09/2021
 4. Ειδοποίηση για την ανάθεση μαθημάτων έως τις 17/09/2021

Σημείωση: Βιογραφικά Σημειώματα και Συνοδευτικές Επιστολές που θα υποβληθούν μετά τις 27/08/2021 είναι ευπρόσδεκτα αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, θα ληφθούν υπόψη για μελλοντικές θέσεις διδασκαλίας

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνουν σχετικά ερωτήματα στην κ. Αρχοντούλα Μαρούλη, Γραφείο Σταδιοδρομίας, Εγνατία 138 & Π. Π. Γερμανού,  546 22, 2310889879, careerofficethes@nyc.gr


 

 

 

 

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe