• English
 • Ελληνικά
 • English
 • Ελληνικά

Πιστοποιήσεις από Ακαδημαϊκούς Φορείς

New York College Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το New York College έχει Άδεια Ίδρυσης  από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων , ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Αθήνα (76656/Δ6/30-6-2009)και στη Θεσσαλονίκη (86153/Δ6/17-7-2009), και Άδεια Λειτουργίας όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 92775/ΙΑ/27.7.2010 (ΦΕΚ1302) και 92798/ΙΑ/27-7-2010 (ΦΕΚ 1320 Β), αντίστοιχα, και όπως ανανεώθηκε με την απόφαση 108275/ΙΑ (ΦΕΚ 2061, 23-08-13), και την απόφαση 3056/Κ1/9-1-17 (ΦΕΚ 198/Β).

Οι απόφοιτοι του New York College έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Πληροφορίες για την διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των συνεργαζόμενων με το New York College πανεπιστημίων δίνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης :http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691

Το New York College έχει επίσης τις παρακάτω Πιστοποιήσεις:

 • Είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από τον Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης British Accreditation Council (BAC), ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Το NYC προσφέρει προγράμματα σπουδών των παρακάτω συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων:
  • State University of New York / Empire State College. Πληροφορίες για την πιστοποίηση του SUNY Empire State College μπορείτε να βρείτε στο http://www.esc.edu/about-esc/
  • National American University: Πιστοποιημένο από το North Central Association of Colleges and Universities
  • University of Bolton: δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.
  • University of Greenwich: δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.
  • Universite Toulouse, Capitole 1: δημόσιο πανεπιστήμιο της Γαλλίας
  • Technical University of Varna:  δημόσιο Πολυτεχνείο, Βουλγαρία

UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)

 • Τα προπτυχιακά προγράμματα (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, και Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές) είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Νεότητας και Αθλητισμού της Τσεχίας (http://www.msmt.cz).Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν αυτά τα προγράμματα μπορεί να επιλέξουν να λάβουν μέρος σε Κρατικές Εξετάσεις και να λάβουν πιστοποιημένο τσέχικο Πτυχίο (Bachelor’s) από το University of New York in Prague, επιπλέον του Πτυχίου (Bachelor’s) από το SUNY Empire State College. Αυτά τα προγράμματα είναι προγράμματα διπλού πτυχίου (double-degree programs).
 • Είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από τον Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης British Accreditation Council (BAC), ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Το UNYP προσφέρει προγράμματα σπουδών των παρακάτω συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων:
  • State University of New York / Empire State College. Πληροφορίες για την πιστοποίηση του SUNY Empire State College μπορείτε να βρείτε στο http://www.esc.edu/about-esc/
  • LaSalle University: Middle States Association of Higher Education
  • University of Greenwich: δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.
  • University of Bolton: δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.

UNIVERSITY OF NEW YORK IN TIRANA (UNYT)

Το University of New York, Tirana ιδρύθηκε την άνοιξη του 2002 και πήρε την άδεια από την Αλβανική Κυβέρνηση με το διάταγμα Ν. 397, 15 Αυγούστου 2002. Η άδεια επεκτάθηκε σε νέες ειδικότητες με το διάταγμα Ν. 518, 20 Αυγούστου 2003, του Υπουργείου Παιδείας της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Το UNYT προσφέρει προγράμματα σπουδών των παρακάτω συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων:

 • State University of New York / Empire State College. Πληροφορίες για την πιστοποίηση του SUNY Empire State College μπορείτε να βρείτε στο http://www.esc.edu/about-esc/
 • University of Greenwich: δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.