REQUEST INFO

REQUEST INFO

APPLY NOW

APPLY NOW

Όροι Συμμετοχής «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NEW YORK COLLEGE»

MSC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ: 3 ΔΩΡΕΑΝ ΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

TO NEW YORK COLLEGE ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 3 ΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

* Οι υποτροφίες αφορούν μόνο στα δίδακτρα σπουδών και όχι στο τέλος εγγραφής (registration fee) του συνεργαζομένου ξένου κρατικού Πανεπιστημίου.  Οι δικαιούχοι των υποτροφιών θα πρέπει να πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα για το οποίο κέρδισαν την υποτροφία, όπως αυτά καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου.

Όροι Συμμετοχής [Διάρκεια Διαγωνισμού: Έναρξη, 09/11/2020 και Λήξη, 19/11/2020]

Διοργανωτής του διαγωνισμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NEW YORK COLLEGE» είναι o εκπαιδευτικός φορέας με την επωνυμία «NEW YORK COLLEGE», και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΕΓΙΟ NEA YORKH- ΝEW YORK COLLEGE A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του NEW YORK COLLEGE και φέρει την ονομασία «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ NEW YORK COLLEGE» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). To New York College μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, οργανώνει την παροχή 3 ολικών υποτροφιών για το MSc για τη Διαχείριση Κρίσεων στο Τομέα Υγείας, ένα καταξιωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με το κρατικό Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF BOLTON της Μεγάλης Βρετανίας από το New York College και την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Κρίσεων στον τομέα Υγείας, με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε γιατρούς και νοσηλευτές να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους στην αντιμετώπιση των κρίσεων και των καταστροφών.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του New York College, www.nyc.gr. Οι Όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις/καταχωρήσεις τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία του διοργανωτή, οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού καθώς και οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές και απόφοιτοι του εκπαιδευτικού ομίλου New York College.

Διαδικασία Διαγωνισμού:

  1. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του New York College www.nyc.grκαι να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, ηλικία, ιδιότητα) την ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
  2. Τρόπος ανάδειξης νικητή : Μετά τη λήξη του κάθε κύκλου όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο New York College και θα ακολουθηθεί κλήρωση για τις ολικές υποτροφίες σπουδών με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της. Με την εκάστοτε κλήρωση θα αναδειχτούν τρεις νικητές και τρεις επιλαχόντες*Οι υποτροφίες αφορούν μόνο στα δίδακτρα σπουδών και όχι στο τέλος εγγραφής (registration fee) των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.  Οι δικαιούχοι των υποτροφιών θα πρέπει να πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής στο πρόγραμμα για το οποίο κέρδισαν υποτροφία, όπως αυτά καθορίζονται από πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου.
  3. Η ανακοίνωση των τελικών νικητών και των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί  αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω email ή τηλεφωνικά.
  4. Το έπαθλο των νικητών: 3 ολικές υποτροφίες σπουδών που αφορούν το MSc για τη Διαχείριση Κρίσεων στο Τομέα Υγείας, ένα καταξιωμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με το κρατικό Πανεπιστήμιο UNIVERSITY OF BOLTON της Μεγάλης Βρετανίας
  5. Ημερομηνία Κλήρωσης: 20/11/2020 και ώρα 12.00 στο NYC Athens Campus, Λεωφ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα
  6. Οι νικητές αφού ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνουν το έπαθλό τους κατόπιν συνεννόησης με το Κολλέγιο. Η μη προσέλευση των νικητών κατά την ημερομηνία που θα έχουν κληθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου στην δηλωμένη από αυτούς στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική τους διεύθυνση και στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί τους να τους αποδώσουν το δώρο και καλούνται στη θέση προς απονομή του επάθλου οι επιλαχόντες, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ο νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.
  7. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισμού καθώς και των νικητών, να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.
  8. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter and stay tuned about our news and events!

Unsubscribe
-->