ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού


Το πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το πτυχίο MSc in Human Resource Management του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF BOLTON, με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK COLLEGE στην Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχημένη καριέρα των αποφοίτων του στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ότι εφοδιάζει τους φοιτητές με την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία, με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και επιτυχημένες πρακτικές παγκοσμίως, για την αποτελεσματική διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Το πρόγραμμα, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, αναπτύσσει κρίσιμες ικανότητες για την επιτυχημένη καριέρα των στελεχών όπως: ηγετικές ικανότητες, στρατηγική (αναλυτική και συνθετική) σκέψη και ικανότητες λήψης αποφάσεων, ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται τόσο από το περιεχόμενο του προγράμματος όσο και από το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίου στην Ελλάδα αλλά και επώνυμα ανώτατα στελέχη σημαντικών επιχειρήσεων. Η οργάνωση του προγράμματος (με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται κυρίως Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο) και η υλοποίησή του στις πρότυπες εγκαταστάσεις και υποδομές του New York College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διευκολύνει σημαντικά την αποτελεσματική και συνεπή παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και στελέχη.

Ανακάλυψε περισσότερα πτυχία στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων.

Διευθυντής προγράμματος: Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής και Συγγραφέας Δημήτρης Μπουραντάς, Iδρυτής και Διευθυντής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης Ανθρωπίνου δυναμικού και Executive MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), εκπαιδευτής και σύμβουλος μεγάλου αριθμού ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων.


Λεπτομέρειες
 • Γράμμα από τον Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά

 • Περιεχόμενο

 • Διάρκεια

 • Καριέρα

 • Διδάσκοντες

 • Magazine

Γράμμα από τον Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διαρκή επιτυχία όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εξασφάλιση, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση αυτού του πιο σημαντικού κεφαλαίου απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία και ικανότητες διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και ικανότητες ηγεσίας, λήψης αποφάσεων, στρατηγικής και επιχειρηματικής σκέψης.

Το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος (MSc in Human Resource Management) καθώς και οι μέθοδοι εκπαίδευσης, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού των οποίων την αναγκαιότητα και χρησιμότητα κατανοούν όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί.

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος είναι το μείγμα των διδασκόντων το οποίο αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές αλλά και από ανώτατα στελέχη με πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, συστημάτων και λειτουργιών της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό κάνει το πρόγραμμα μοναδικό για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Περιεχόμενο

Αμοιβές και συστήματα κινήτρων

 • Διοίκηση απόδοσης, στοχοθεσία, επιχειρησιακά σχέδια και προϋπολογισμοί
 • Συστήματα και πολιτικές σταθερών και μεταβλητών αμοιβών
 • Συστήματα αμοιβών με βάση την αξία της θέσης και μισθολογικά κλιμάκια
 • Συστήματα bonus, διανομή κερδών και stock options

Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διοίκηση Κουλτούρας

 • Διαστάσεις και τύποι προσωπικότητας
 • Στάσεις εργαζομένων 
 • Θεωρίες παρακίνησης
 • Πρακτικές παρακίνησης, ενδυνάμωσης και δέσμευσης
 • Διαμόρφωση κατάλληλου εργασιακού κλίματος
 • Εσωτερική επικοινωνία ικανοποίησης και κλίματος
 • Διοίκηση αλλαγών - Τα στελέχη της ΔΑΔ ως φορείς αλλαγών
 • Διοίκηση εταιρικής κουλτούρας 

Πρόσληψη, διατήρηση και ανάπτυξη εργαζομένων

 • Προσδιορισμός των αναγκών ανθρωπίνου δυναμικού
 • Προσδιορισμός των κατάλληλων ανθρώπων για την επιχείρηση - οργανισμό και τη θέση εργασίας
 • Πρακτικές προσέλκυσης υποψηφίων
 • Μέθοδοι αξιολόγησης υποψηφίων
 • Ψυχομετρικά τεστ
 • Ικανότητες συνέντευξης
 • Κέντρα αξιολόγησης
 • Εισαγωγή νεοεισερχομένων
 • Πολιτικές διαχείρισης ταλέντων
 • Σχεδιασμός εξέλιξης (career patterns) και διαδοχής (succession plans) 
 • Διάγνωση εκπαιδευτικών - αναπτυξιακών αναγκών
 • Πρακτικές ανάπτυξης αθρωπίνου δυναμικού

Εργατικό Δίκαιο και Διαπραγματεύσεις

 • Βασικά στοιχεία εργατικής νομοθεσίας
 • Ευθύνες της ΔΑΔ προς τους κρατικούς φορείς
 • Στρατηγική και μέθοδοι διαπραγματεύσεων
 • Επίλυση συγκρούσεων

Οργανωτικός Σχεδιασμός, Μάνατζμεντ, Ηγεσία, Διοίκηση Αλλαγών

 • Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ
 • Θεμελιώσεις παράμετροι διαρκούς επιτυχίας της επιχείρησης και του οργανισμού
 • Στρατηγικές ανάπτυξης
 • Στρατηγικές ανταγωνισμού
 • Σχεδιασμός οργανωτικών δομών
 • Μάνατζμεντ και Ηγεσία: υπευθυνότητες και ρόλοι των στελεχών
 • Αποτελεσματική ηγετική και διοικητική συμπεριφορά
 • Ανάπτυξη διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων
 • Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διανοητικό, συναισθηματικό και κοινωνικό κεφάλαιο
 • Ανθρώπινο κεφάλαιο, αποτελεσματικότητα, ανταγωνιστικότητα και επιτυχία της επιχείρησης
 • Ευθυγράμμιση του ανθρωπίνου δυναμικού με το όραμα, τις στρατηγικές και την κουλτούρα
 • Υπευθυνότητες, ρόλοι και λειτουργίες της ΔΑΔ
 • Καριέρα στελεχών ΔΑΔ
 • Διεθνείς διαστάσεις της ΔΑΔ
 • Πολιτισμική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική διαφορετικότητα της ΔΑΔ
 • Επιχειρησιακή Ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • Χρηματοοικονομικές έννοιες για τη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
 • Ερευνητική Μελέτη και Δεξιότητες 
 • Αυτή η ενότητα υποστηρίζει την επιτυχία σας στο πρόγραμμα HRM στο σύνολό της και σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις ακαδημαϊκές σας δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων γραφής, γνώσεις πληροφορικής και παρουσίασης.
 • Μεθοδολογία Έρευνας 
 • Αυτή η ενότητα σας προετοιμάζει για τη διατριβή. Θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε σχέση με τη δική σας έρευνα. Θα αναπτύξετε τις γνώσεις σας για μια σειρά ερευνητικών εργαλείων και αναλυτικών τεχνικών. Θα λάβετε επίσης οδηγίες για τη διάρθρωση της διατριβής σας.
 • Διατριβή
 • Η διατριβή σας δίνει την ευκαιρία να διεξαγάγετε μια εκτεταμένη και ουσιαστική έρευνα. Επιτρέπει στους σπουδαστές να συνθέσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, οι οποίες αποκτήθηκαν από τις διδακτικές ενότητες και να δημιουργήσουν μια αξιολόγηση και κριτική συζήτηση για ένα στρατηγικό ζήτημα σχετικό με τον οργανισμό. Επίσης, να καταθέσουν τις προτάσεις τους μετά από την ερευνητική διαδικασία αλλά και ένα προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης.

Διάρκεια

 • Πλήρης Φοίτηση: 12 μήνες μαθήματα + 6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.
 • Μερική Φοίτηση: 24 μήνες μαθήματα + 6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.

Καριέρα

Το πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το πτυχίο MSc in Human Resource Management του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF BOLTON, εξασφαλίζει την επιτυχημένη καριέρα στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η ζήτηση στελεχών σε αυτόν τον τομέα στην αγορά εργασίας είναι ήδη μεγάλη και θα αυξάνεται για τα επόμενα χρόνια. Οι κάτοχοι του MSc in Human Resource Management θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτό το περιβάλλον εργασίας τόσο λόγω της τεχνογνωσίας που θα αποκτήσουν όσο και των διοικητικών ικανοτήτων που θα αναπτύξουν.

Διδάσκοντες

 • Καθ. Δημήτρης Μπουραντάς, συνιδρυτής και Διευθυντής του MSc in Human Resource Management (HRM) στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΟΕΕ).
 • Πέγκυ Βελιώτου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, KPMG.
 • Μιχάλης Ζελερ, Διευθύνων Σύμβουλος της WillisTowersWatson- Greece.
 • Caroline Close, πρ. ανώτερο στέλεχος (senior principal) στην Korn Ferry Greece and South East Europe και της Hay Group.
 • Kωνσταντίνα Σαρδίνη, Καθηγήτρια Ηγεσίας και Επικοινωνίας, New York College.
 • Νατάσα Χαντζή, υποψήφια Διδάκτωρ στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, στέλεχος HRM.

GUEST SPEAKERS

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν με διαλέξεις διακεκριμένοι καθηγητές και στελέχη HRM, μεταξύ των οποίων και η καθηγήτρια Νάνσυ Παπαλεξανδρή, συνιδρυτής και Διευθύντρια του MSc in HRM στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Magazine

Click εδώ > Business

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 • Πτυχίο MSc in Human Resource Management του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF BOLTON
 • To UNIVERSITY OF BOLTON συγκαταλέγεται στα 30 καλύτερα Πανεπιστήμια της Βρετανίας (The Gurdians Best University Guide 2024) και αναδείχθηκε πρόσφατα ως ένα από τα 4 κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας όσον αφορά στο κριτήριο «ικανοποίηση φοιτητών» (student satisfaction), σύμφωνα με τη διαβάθμιση του Complete University Guide.
 • Σύγχρονo (state of the art) περιεχόμενο μαθημάτων.
 • Διεξαγωγή μαθημάτων απογεύματα Παρασκευής και Σάββατο: Σχεδιασμός και εφαρμογή που επιτρέπει την παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και στελέχη.
 • Έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και διακεκριμένα στελέχη με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Αποτελεσματικές μέθοδοι εκπαίδευσης.
 • Ευελιξία προγράμματος: πλήρης η μερική φοίτηση.
 • Αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη και εργασιών χωρίς γραπτές εξετάσεις.

University of Bolton-Greater Manchester


Στα 30 καλύτερα και ταχέως αναπτυσσόμενα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Guardian 2024)

Το κρατικό Βρετανικό πανεπιστήμιο του UNIVERSITY OF BOLTON εδρεύει στην περιοχή του Greater Manchester της Αγγλίας, με ιστορία από το 1824. Σύμφωνα με την Guardian (Best UK Universities 2024 – rankings), το UNIVERSITY OF BOLTON συγκαταλέγεται στα 30 καλύτερα Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόσφατα το BBC ανέδειξε το UNIVERSITY OF BOLTON, ως πρότυπο για τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας, σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας του για την ασφάλεια των φοιτητών από την πανδημία Covid-19 και η Υπουργός Παιδείας της Βρετανίας Michelle Donelan, από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων, αναφέρθηκε στην «καταπληκτική δουλειά που κάνει το Πανεπιστήμιο».

Tο New York College έχει σύμβαση franchise agreement σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και το πτυχίο που θα λάβετε στο τέλος των σπουδών σας απονέμεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe