ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
DIPLOMA/ CERTIFICATE in SALES MANAGEMENT

DIPLOMA/ CERTIFICATE in SALES MANAGEMENT


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΠO ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑIΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEA TΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Στόχοι Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους:

 • Να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην αναβάθμιση – επαγγελματικοποίηση της απασχόλησής τους.
 • Να ενισχύσουν την κατάρτισή τους ώστε να είναι ικανοί να επιλύουν δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
 • Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που έμμεσα τους διευκολύνουν στην λήψη σωστών αποφάσεων.
 • Να γίνουν κάτοχοι, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, ενός υψηλού κύρους πιστοποιητικού που αποδεικνύει το πόσο επαγγελματίες είναι.

 


Λεπτομέρειες
 • Περιεχόμενο

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος

 • Πληροφορίες

Περιεχόμενο

Μάθημα 1ο -  Ανάλυση Διαδικασίας Πώλησης (4 ώρες)

 • Ανάλυση βημάτων διαδικασίας πωλήσεων, Προετοιμασία, Προσέγγιση, Διερεύνηση Αναγκών, Παρουσίαση, Διαχείριση Αντιρρήσεων, Κλείσιμο και Εξυπηρέτηση μετά την Πώληση

Μάθημα 2ο – Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση (8 ώρες)

 • Η επικοινωνία στην πώληση. Η πρώτη εντύπωση, Δημιουργία κλίματος, Τεχνικές ερωτήσεων, Γλώσσα σώματος, Αποτελεσματική ακρόαση. Εξυπηρέτηση πριν, κατά και μετά την πώληση, Εξυπηρέτηση των εσωτερικών πελατών, Δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω της Εξυπηρέτηση

Μάθημα 3ο - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Δ/σης Πωλήσεων (8 ώρες)

 • Αποτελεσματική Ηγεσία (Leadership), Καθοδήγηση (Coaching), Σύστημα Αμοιβών, Παρακίνηση Πωλητών, Επιλογή των πιο κατάλληλων για τις πωλήσεις, Εκπαίδευση Πωλητών

Μάθημα 4ο – Digital Marketing – Ηλεκτρονικό Εμπόριο (8 ώρες)

 • Το μάρκετινγκ ως μοχλός δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των εταιριών. 4Ps, ΑΙDA, Digital Marketing. Τάσεις & αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)

Μάθημα 5ο - Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων (8 ώρες)

 • Η θέση της Δ/σης Πωλήσεων στις Επιχειρήσεις, Οργάνωση της Δ/σης Πωλήσεων (κατά περιοχή, κατά προϊόν, κατά ομάδα πελατών) . Προσδιορισμός της Απαιτούμενης Δυναμικής Πωλήσεων. Επιλογή της Καταγραφής Οργάνωσης

Μάθημα 6ο - Στρατηγικός Σχεδιασμός Πωλήσεων (12 ώρες)

 • Ανάλυση Περιβάλλοντος, Στόχοι, Τακτικές, Στρατηγικές Πωλήσεων
 • Προϋπολογισμός Προσδιορισμός Μεγέθους Αγοράς, Τάσεων Αγοράς, Ανταγωνιστικότητας,  Ελκυστικότητας Αγοράς, Ανάλυση Κερδοφορίας Προϊόντος, Θέση  Προϊόντος  Ανάλογα με Ανάπτυξη Αγοράς και Μερίδιο Αγοράς         

Μάθημα 7ο -  Στρατηγικό Μάρκετινγκ (12 ώρες)

 • Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ, Ανάλυση πωλήσεων, Ανάλυση ανταγωνιστών, Ειδικές στρατηγικές μάρκετινγκ, Εφαρμογή, αξιολόγηση και έλεγχος του στρατηγικού σχεδιασμού

Μάθημα 8ο -  Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων και Διαπραγματεύσεων  (12 ώρες)

 • Θεωρία Αποφάσεων, Τεχνικές Λήψης Αποφάσεων, Τεχνικές Διαπραγματεύσεων. Χαρακτηριστικά ικανού διαπραγματευτή. Τεχνικές επιτυχημένης διαπραγμάτευσης. Η σημασία του χώρου διαπραγμάτευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει μεταφρασμένες και εμπλουτισμένες στα ελληνικά σημειώσεις.  Η διδασκαλία γίνεται με τη χρησιμοποίηση των πλέον σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας: case studies, syndicate cases, ασκήσεις και προβολή βιντεοταινιών. Σκοπός μας είναι ο συνδυασμός της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής αξίας της πολυετούς πείρας των εισηγητών του προγράμματος, στο χώρο των επιχειρήσεων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Στο τέλος του προγράμματος θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις σε όλη την ύλη. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής και Συγγραφέας Δρ. Γιάννης Τζαβλόπουλος,

Συγγραφέας του best seller: Μην Πουλάτε! Κάντε τους άλλους να αγοράσουν!

Γενικός Διευθυντής του New York College Θεσσαλονίκης και Ιδρυτής της εταιρίας συμβούλων Upgrade.

Ο Δρ. Γιάννης Τζαβλόπουλος είναι σύμβουλος  επιχειρήσεων  και  ιδρυτής  της  εταιρείας  συμβούλων UPGRADE. Με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA και διδακτορικό στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, είναι εισηγητής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ,  Κολέγια και  σεμινάρια  επιχειρήσεων  με  θέμα  το  διεθνές  μάρκετινγκ  και τις πωλήσεις. Είναι συγγραφέας του best seller «Μην Πουλάτε!  Κάντε  τους  άλλους  να  αγοράσουν!». Έχει βραβευτεί από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ και  την  Ελληνική  Εταιρία  Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ ήταν 3 φορές υπότροφος για την ακαδημαϊκή του  επίδοση  από  το  ΙΚΥ  και  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στον οικονομικό Τύπο, σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Πληροφορίες

Χώρος διεξαγωγής

Οι αίθουσες του New York College, Εγνατία 138 – 546 22 Θεσσαλονίκη

Χρόνος διεξαγωγής

 • Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2022.
 • Έχει διάρκεια 72 ώρες και ολοκληρώνεται σε 6 εισηγήσεις των 8 ωρών και 6 εισηγήσεις των 4 ωρών.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή από 17.00 – 20.30 και Σάββατο από 09.00 – 16.30, μια φορά το μήνα.

Κόστος συμμετοχής:1.500 €

Σημείωση:

 1. Για δύο συμμετοχές από την ίδια εταιρία παρέχεται έκπτωση 10%
 2. Για πάνω από 3 συμμετοχές από την ίδια εταιρία παρέχεται έκπτωση 20%
 3. Στο δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνονται: πιστοποιητικό προγράμματος, σημειώσεις, βοηθήματα, φωτοαντίγραφα, αναλώσιμα, καφέ, αναψυκτικά, light snacks
 4. Το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ στο 100%. Η σχετική αίτηση προς τον ΟΑΕΔ ετοιμάζεται και υποβάλλεται από το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας σας σε συνεργασία πάντοτε με το κολέγιο.

Προϋποθέσεις Εγγραφής:

 • Αποστολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ στη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλέφωνα και πρόσωπα επικοινωνίας βλέπετε παρακάτω)
 • Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου, πρέπει να καταβάλλει, αμέσως μετά την επιλογή του στο πρόγραμμα και το αργότερο τρεις ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος 500ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί α) με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις ή β) μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. 

Δήλωση συμμετοχής

 • Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων, η δε τελική επιλογή θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, αν αυτό απαιτηθεί.
 • Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή μόνο για σοβαρούς λόγους, εγγράφως.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Παρακαλούμε επικοινωνείστε με το New York College, τηλ. 2310 856444 και 2310 889879, www.nyc.gr - e-mail: skaratsioumpani@nyc.gr, υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Στέλλα Καρατσιομπάνη, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Γιάννης Τζαβλόπουλος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιθεωρητές, διευθυντές ή στελέχη πωλήσεων που αναμένεται να προαχθούν στις αντίστοιχες θέσεις.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe