ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Τι είναι η Μετατραυματική Ανάπτυξη;


20 June 2023
Christina Tasliki, MSc Psychology Instructor University of Bolton at New York College
Τι είναι η Μετατραυματική Ανάπτυξη;

Η ανθεκτικότητα και η μετατραυματική ανάπτυξη έχουν προκαλέσει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ψυχολογική έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες. Η μετάβαση από το τραύμα στην ανάπτυξη είναι μια πρόκληση και μας ζητήθηκε από όλους να το κάνουμε και να σκεφτούμε τις πιθανές μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις ως άτομα, κοινότητες και έθνη, μετά την πανδημία, που οδηγούν σε συλλογική ανθεκτικότητα.

Οι αρνητικές εμπειρίες μπορούν να οδηγήσουν σε θετικό νόημα, όπως η αναγνώριση της προσωπικής δύναμης, η εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων, οι βελτιωμένες σχέσεις, η μεγαλύτερη εκτίμηση για τη ζωή και η πνευματική ανάπτυξη. Η Μετατραυματική Ανάπτυξη (PTG) μπορεί να ανθίσει με εκπαιδευτικές εμπειρίες, συναισθηματική ρύθμιση, ανάπτυξη αφήγησης και αλλαγή της προσωπικής μας ιστορίας καθώς και της συλλογικής ιστορίας.

Πως σχετίζεται το PTSD με τη συλλογική ανθεκτικότητα;

Το συλλογικό ασυνείδητο μυαλό μπορεί να είναι το τέλειο έδαφος για μεμονωμένες ιστορίες ανθεκτικότητας στην εποχή του Διαδικτύου και των αφηγήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διανύοντας μια ψηφιακά βελτιωμένη κατάσταση κατασκευής κοινωνικής ταυτότητας, η διαδικασία Self in Relation μπορεί να είναι ταυτόχρονα προκλητική και εμπνευσμένη στην ψηφιακή εποχή, όσον αφορά τις έννοιες της ανθεκτικότητας και της επίγνωσης.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην έννοια της Συλλογικής Αποτελεσματικότητας, δηλαδή στην πεποίθηση μιας ομάδας να επιτύχει ορισμένα επιτεύγματα μαζί σχετικά με τις ικανότητες και τις ικανότητές τους (Bandura, 1997). Μια ανθεκτική κοινότητα θα είχε επαρκείς μηχανισμούς για τη διαχείριση των ομαδικών συγκρούσεων, τη φροντίδα για το περιβάλλον, την προσοχή στις ανάγκες του πληθυσμού, την ικανότητα να εργάζεται ως ομάδα για το κοινό καλό και μια στάση αυτονομίας για τη διαχείριση των κοινωνικών υπηρεσιών της κοινότητας (Carroll Rosson, Zhou, 2005). Όλοι αυτοί οι πιθανοί εαυτοί αντικατοπτρίζονται στην ψηφιακή εποχή της παράλληλης ροής, ταυτότητας, που μπορούν να φανούν μέσα από ένα συλλογικό ημερολόγιο καλών στιγμών και ενσωματώσεων ανθεκτικότητας, μέσω της διαδικασίας των θεωριών μοντελοποίησης κοινωνικής ταυτότητας.

Με άλλα λόγια, όλοι μπορούμε να προσφέρουμε την προσωπική μας ιστορία επιβίωσης μέσα στην αφήγηση τόσο της αναπόλησης όσο και της προληπτικής απόλαυσης μικρών στιγμών που αλλάζουν την καθημερινότητα, συμβάλλοντας στην κοινωνική ορμή του <<ανήκειν>> και στη ροή των γεγονότων στον παγκόσμιο αφηγηματικό χάρτη.

Τι έχει να προσφέρει η Θετική Ψυχολογία στο απόηχο της κρίσης;

Από την αρχή, η θετική ψυχολογία έχει αναγνωρίσει ότι η ζωή έχει κορυφές και κοιλάδες (Peterson, 2006), ότι οι αρνητικές καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε θετική ανάπτυξη (Ivtzan et al., 2015) και ότι οι θετικές προσεγγίσεις μπορούν να μας βοηθήσουν σε σκοτεινούς καιρούς (Fredrickson et al., 2003). Για παράδειγμα, μελέτες σε ατομικό επίπεδο έχουν δείξει ότι η υψηλότερη χρήση δυνατοτήτων χαρακτήρων συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα του PTSD για παιδιά που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες (Shoshani & Slone, 2016) και αυτή η ευγνωμοσύνη βοηθά τους ασθενείς με χρόνια ασθένεια να διαχειριστούν τον πόνο τους και να διατηρήσουν την ευημερία τους (Emmons & McCullough, 2003). Επιπλέον, η μετάβαση στην εξ αποστάσεως μάθηση, αν και αρνητική για πολλούς μαθητές, είχε θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση για ορισμένους και βοήθησε περισσότερους μαθητές να γίνουν αυτοδιαχειριζόμενοι και να αναπτύξουν συνεχείς μαθησιακές συνήθειες (Gonzalez et al., 2020). Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι θετικές προσεγγίσεις όχι μόνο βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της αγωνίας, αλλά χρησιμεύουν επίσης στη δημιουργία σημαντικών αποτελεσμάτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να υπερβαίνουν τις αντιξοότητες και να δημιουργούν διαρκή ανάπτυξη στις ικανότητες, τις προοπτικές και τη σύνδεση (Waters et al., 2021). Για παράδειγμα, οι θετικές αλλαγές σε επίπεδο ομάδας μπορεί να περιλαμβάνουν ισχυρότερο ηθικό των εργαζομένων, βαθύτερη εμπειρία επαγγελματικού νοήματος, μεγαλύτερα επίπεδα θεσμικής συγχώρεσης και υψηλότερη ανθεκτικότητα της κοινότητας.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, μπορούμε όλοι να κατευθυνθούμε σε μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα μετάβαση από τη μαθημένη ανικανότητα στη μαθημένη αισιοδοξία και το ομαδικό πνεύμα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ψηφιακής κοινωνικής αλληλεγγύης και αντιευθραυστότητας. Ο Williams (2020) προτείνει ότι η αντιευθραυστότητα είναι η κατάσταση βελτίωσης μέσω διαταραχής, διαταραχής και αβεβαιότητας και διαφέρει από την μετατραυματική ανάπτυξη στο ότι, αντί να είναι μια απάντηση που εμφανίζεται μετά από ένα δύσκολο γεγονός, το να γίνεις αντιεύθραυστο είναι μια διαδικασία σε πραγματικό χρόνο που είναι προληπτική και χρησιμοποιείται σκόπιμα κατά τη διάρκεια της ίδιας της κρίσης ως μέρος της καθημερινής εργασίας και της ρουτίνας ενός ατόμου.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe