ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Δεξιότητες που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


23 June 2022
Νίκος Οικονόμου, Course Manager, Τμήμα Φιλοξενίας και Τουρισμού. Καθηγητής σε Επιχειρηματικές Ενότητες για Επιχειρήσεις, Καινοτομία και Δημιουργικότητα.
Δεξιότητες που απαιτούνται για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και συμβούλων επιχειρήσεων διεξάγουν έρευνες σχετικά με την αναζήτηση του επιθυμητού συνόλου δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτουν οι μελλοντικοί πολίτες,  ώστε να επιτύχουν στον μελλοντικό κόσμο των επιχειρήσεων. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να κατανοήσουν τις τάσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου και να ενσωματώσουν στα προγράμματά τους σύγχρονα μαθήματα, σεμινάρια και μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, προκειμένου η τωρινή γενιά, αλλά και οι επόμενες γενιές να αντιμετωπίσουν το τρέχων VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στις μέρες μας, είναι δύσκολο να προβλέψεις το μέλλον και να κάνεις ασφαλείς προβλέψεις. Ωστόσο, υπάρχει μια συνεχής και ξεκάθαρη στροφή από τις χειρωνακτικές εργασίες σε εργασίες και θέσεις που απαιτούν αφενός τεχνολογικές και ψηφιακές δεξιότητες και αφετέρου κοινωνικές, συναισθηματικές, διαπροσωπικές, επιχειρηματικές και άλλες υψηλές γνωστικές δεξιότητες. Μεγάλες δεξαμενές σκέψεις και έρευνες προβλέπουν ότι οι αλλαγές θα είναι σημαντικές και απρόβλεπτες. Το 50% του συνόλου των εργαζομένων θα χρειαστεί επανειδίκευση τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και την Έκθεση «The Future of Jobs (2020)». Επίσης, διάφορες παγκόσμιες έρευνες αναδεικνύουν ορισμένες νέες κορυφαίες δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργαζόμενους για να αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο μας σήμερα. Οι μελλοντικοί πολίτες πρέπει να είναι πιο ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές σταδιοδρομίας και στα νέα περιβάλλοντα, να είναι ανοιχτοί σε ευκαιρίες εξέλιξης, να προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις (Indeed Career Guide, 2022), και να είναι ανθεκτικοί στις απρόβλεπτες μελλοντικές καταστάσεις. Οι 10 κορυφαίες δεξιότητες που προσδιορίστηκαν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (2020, Έκθεση The Future of Jobs) είναι:

Μια άλλη έρευνα της McKinsey & Company (Dondi et al, 2021) σε 18.000 ανθρώπους από 15 χώρες εντόπισε 56 θεμελιώδεις δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους πολίτες να ευδοκιμήσουν στην εργασία του μέλλοντος:

Η μελέτη αποκάλυψε συνολικά, ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα που κατείχαν πτυχίο πανεπιστημίου είχαν υψηλότερη μέση βαθμολογία επάρκειας σε 56 διακριτά στοιχεία ταλέντου, υποδηλώνοντας ότι όσοι έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για αλλαγές στον εργασιακό χώρο (Dondi et al, 2021).

Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μια πανεπιστημιακή εμπειρία και ένα πτυχίο μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το μέλλον της εργασίας. Φαίνεται ότι μεγάλες δεξαμενές σκέψης, έρευνες, επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί συγκλίνουν στην ιδέα ότι τα άτομα με σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν την προσαρμοστικότητα που απαιτείται για έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Μερικές από τις δεξιότητες που αποκτούνται από ένα πτυχίο πανεπιστημίου καθώς και ένα μεταπτυχιακό είναι:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες: γραπτή, προφορική, ενεργητική ακρόαση, υποβολή ερωτήσεων, εποικοδομητική κριτική, δικτύωση κ.λπ.
  • Κριτική σκέψη: επίλυση προβλημάτων, έρευνα, συλλογισμός, ανάλυση κ.λπ.
  • Αυτοσυνείδηση και αυτοδιαχείριση: αυτό-οργάνωση, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση χρόνου, διαχείριση έργου κ.λπ.
  • Δια βίου μάθηση: έρευνα, αυτό-ανάπτυξη, ψηφιακές δεξιότητες κ.λπ.
  • Δημιουργικότητα, εργασιακή ηθική, επαγγελματισμός και πολλά άλλα.
  • Διάφορες σκληρές δεξιότητες ανάλογα με το επιλεγμένο μάθημα συμπεριλαμβανομένων των τόσο απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η ανωτέρω αποτελεί μια ενδεικτική παρουσίαση ορισμένων δεξιοτήτων που διάφορα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα ισχυρίζονται ότι οι μαθητές τους αναπτύσσουν, όταν σπουδάζουν σε ένα σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει εμφανής υψηλή συσχέτιση μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτώνται με τη λήψη ενός πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και αυτών των δεξιοτήτων που παρουσιάζονται από τις πρόσφατες μελέτες για τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία του μελλοντικού εργαζομένου (World Economic Forum, McKinsey & Company, indeed.com κ.λπ.).

Παρόλο που ο κόσμος είναι ένα απρόβλεπτος με πολλές προκλήσεις που αναδύονται πρόσφατα (πανδημία, πολιτική και οικονομική αστάθεια κ.λπ.), υπάρχουν ορισμένα σημάδια που βοηθούν τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς και τους επαγγελματίες να προσδιορίσουν τι χρειάζεται σήμερα, ώστε να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα που είναι απαραίτητη για το μέλλον. Παρόλο που ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν αποτελεί πανάκεια για το απροσδόκητο μέλλον, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μια εμπειρία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνει τις πιθανότητες για επιβίωση και επιτυχία. Ενώ ο κόσμος προχωρά προς την αποκάλυψη των θαυμάτων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, είναι αναμφισβήτητο ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία και την ευημερία θα συνεχίσουν να αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Οι άνθρωποι θα πρέπει να χτίσουν τις δεξιότητές τους και να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά τους μέσα από διάφορες εμπειρίες -συμπεριλαμβανομένου ενός τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- που θα τους κάνει να προσαρμοστούν και να ευδοκιμήσουν στον μελλοντικό κόσμο των επιχειρήσεων.

Sources:

  • Dondi, M., Klier, J., Panier, F. and Schubert, J., 2021. Defining the skills citizens will need in the future world of work. [online] https://www.mckinsey.com/. Available at: <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work> [Accessed 10 May 2022].
  • Indeed Career Guide. 2022. 18 Future Skills for the Workplace. [online] Available at: <https://www.indeed.com/career-advice/career-development/future-skills>
  • The Future of Jobs Report 2020. [ebook] Geneva: World Economic Forum. Available at: <https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf> [Accessed 11 May 2022].
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe