• English
  • Ελληνικά
  • English
  • Ελληνικά

Προπτυχιακά Προγράμματα

Τα πτυχία Bachelors είναι τίτλοι ανώτατων σπουδών που σε βοηθούν να αναπτύξεις μια πλήρη κατανόηση μιας ειδικότητας. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες από τις οποίες μπορείς να επιλέξεις.

Βρετανικά πτυχία Bachelors: BA, BSc και άλλα.

Ένα πτυχίο Bachelors (γνωστό και ως «κοινό» ή «πρώτο» πτυχίο) είναι μια πορεία ακαδημαϊκών σπουδών που οδηγεί σε ένα τίτλο σπουδών όπως το bachelor σε τέχνες (BA), ή το bachelor σε επιστήμη (BSc).
 
Συνήθως απαιτεί τρία ή τέσσερα έτη για να ολοκληρωθεί με πλήρη φοίτηση (full time). Συνήθως απαιτεί τέσσερα έτη αν κάνεις sandwich πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ένα εμβόλιμο έτος σε εργασία ή στο εξωτερικό. Τα πτυχία Bachelors σε κάποιες ειδικότητες μπορεί να διαρκούν περισσότερο, όπως, για παράδειγμα, στις ιατρικές σπουδές που διαρκούν συνήθως πέντε ή έξι έτη. Μπορείς επίσης να σπουδάσεις για ένα πτυχίο Bachelors με μερική φοίτηση (part time), ή ακολουθώντας ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών.
 
Το πτυχίο είναι σχεδιασμένο ώστε να σου δώσει πλήρη κατανόηση μιας ειδικότητας. Σε βοηθάει να αναπτύξεις τις αναλυτικές, διανοητικές δεξιότητες σου, καθώς και τις δεξιότητες στο γράψιμο δοκιμίων. Επίσης έχεις πολύ περισσότερο λόγο ως προς την κατεύθυνση της μάθησής σου απ’ ό,τι είχες προηγουμένως.

 

Διάρκεια

Η διάρκεια του Bachelors ποικίλλει από τρία σε τέσσερα έτη, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και την ειδικότητα.

Αμερικανικά πτυχία Bachelors: BA, BS και άλλα

Το πτυχίο bachelor's είναι το πιο συνηθισμένο πτυχίο που απονέμεται στις ΗΠΑ και απαιτείται από όσους θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.
 
Η φύση ενός major (κύριας ειδικότητας) γενικά καθορίζει τον συγκεκριμένο τίτλο του πτυχίου bachelor's. Κύριες ειδικότητες (Majors) σε ανθρωπιστικές σπουδές, κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία, σπουδές θρησκειολογίας, και διακλαδικές ή πολιτισμικές σπουδές συχνά αποκτούν το Bachelor of Arts (B.A. ή A.B.). Προγράμματα σε μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, μηχανική, και μερικοί επαγγελματικοί τομείς μπορεί να αποκτήσουν B.A., Bachelor of Science (B.S. or S.B.), ή ένα πτυχίο στο οποίο αναγράφεται το συγκεκριμένο όνομα του αντικειμένου σπουδών (όπως το Bachelor σε Διοίκηση Επιχειρήσεων - B.B.A., ή σε εκπαίδευση - B.Ed, κ.ά.). Η επιλογή του ονόματος του πτυχίου γίνεται από το ίδρυμα που το απονέμει βάσει της ακαδημαϊκής του πολιτικής.
 
Οι προπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ συνήθως διαιρούνται σε δυο φάσεις: ένα σύνολο Μαθημάτων γενικής παιδείας που πρέπει να ολοκληρωθεί με την βασική μελέτη διαφόρων αντικειμένων και ένα πρόγραμμα ειδικότητας σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
 

Διάρκεια

Τα περισσότερα bachelor's απαιτούν 4 ακαδημαϊκά έτη σπουδών πλήρους φοίτησης