REQUEST INFO

REQUEST INFO

APPLY NOW

APPLY NOW

Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα: "ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: θεμέλιο για την σύγχρονη Ιατρική, πρότυπο για την βιωματική εκπαίδευση"


27 June 2022 | 18:00-20:00
Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:
  • Πρόσκληση
  • Registration Form

Πρόσκληση

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter and stay tuned about our news and events!

Unsubscribe