ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Όροι Συμμετοχής διαγωνισμού «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NEW YORK COLLEGE»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NEW YORK COLLEGE»
Όροι Συμμετοχής
[Διάρκεια Διαγωνισμού: Έναρξη, 30/06/2020 και Λήξη, 31/08/2020]

Διοργανωτής του διαγωνισμού «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NEW YORK COLLEGE» είναι o εκπαιδευτικός φορέας με την επωνυμία «NEW YORK COLLEGE», και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΕΓΙΟ NEA YORKH- ΝEW YORK COLLEGE A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λεωφ. Αμαλίας 38, Σύνταγμα. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του NEW YORK COLLEGE και φέρει την ονομασία «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NEW YORK COLLEGE» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). To New York College μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε 11 τυχερούς να κερδίσουν 1 iphone 11 Pro, 10 tablets και σε όλους τους συμμετέχοντες μερικές υποτροφίες σπουδών στα προσφερόμενα προγράμματα του Εκπαιδευτικού Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του New York College, www.nyc.gr
Οι Όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις/καταχωρήσεις τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές και απόφοιτοι του εκπαιδευτικού ομίλου New York College.

Διαδικασία Διαγωνισμού:
4.1. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του New York College www.nyc.gr και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, ηλικία) την ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη εκεί. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως την 31/08/2020 και ώρα 10:00 (προθεσμία για έγκυρη χρονικά συμμετοχή). Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

4.2. Τρόπος ανάδειξης νικητή:
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο New York College και θα ακολουθηθεί κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 03/09/2020 με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της. Με την κλήρωση θα αναδειχτούν δέκα νικητές και δέκα επιλαχόντες.

4.3. Η ανακοίνωση των τελικών νικητών και των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email.

4.4. Το έπαθλο των νικητών:

  • 1 iphone 11 Pro
  • 10 tablets
  • Σε όλους τους συμμετέχοντες μερικές υποτροφίες σπουδών στα προσφερόμενα προγράμματα του Εκπαιδευτικού Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

5.Διάρκεια Διαγωνισμού
Έναρξη : 30/06/2020
Λήξη : 31/08/2020

  1. Οι νικητές αφού ενημερωθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνουν το έπαθλό τους κατόπιν συνεννόησης με το Κολλέγιο. Η μη προσέλευση των νικητών κατά την ημερομηνία που θα έχουν κληθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου στην δηλωμένη από αυτούς στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική τους διεύθυνση και στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί τους να τους αποδώσουν το δώρο και καλούνται στη θέση προς απονομή του επάθλου οι επιλαχόντες, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ο νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.
  2. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισμού καθώς και των νικητών, να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.
  3. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

 

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe