ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Μεταπτυχιακό Executive MBA

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA)


Το πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το πτυχίο Executive Master in Business Administration (Executive MBA) του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF BOLTON, με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK COLLEGE στην Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί προκειμένου να οδηγήσει τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε υψηλότερες διευθυντικές θέσεις. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων στη Διοίκηση και τους επιμέρους τομείς, καθώς και σε επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.

Το πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού MBA, είναι ότι έχει σχεδιαστεί από το UNIVERSITY OF BOLTON ειδικά για εργαζόμενους φοιτητές, ώστε να αξιοποιεί την εργασιακή τους εμπειρία και να την εμπλουτίζει με το σχετικό θεωρητικό υπόβαθρο. Παράλληλα, η δομή και ο τρόπος διδασκαλίας σέβονται τις ποικίλες υποχρεώσεις των σημερινών στελεχών επιχειρήσεων.

Διευθυντής προγράμματος: Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής και Συγγραφέας Δημήτρης Μπουραντάς, Iδρυτής και Διευθυντής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης Ανθρωπίνου δυναμικού και Executive MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Γράμμα από τον Πρύτανη του NYC και διευθυντή του ΜΒΑ, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive ΜΒΑ προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα για την ανάπτυξη των στελεχών ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και των οργανισμών τους και μέσω αυτής να εξασφαλίζουν τη δική τους επιτυχημένη καριέρα. Κύριος στόχος μας είναι η ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών που θα εμπνέουν και θα οδηγούν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς τους να επιτύχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο επιχειρηματικό στερέωμα. Αυτό αποτελεί την φιλοσοφία του προγράμματος και των διδασκόντων που συνοπτικά ερμηνεύεται με την αντίληψη: “Leaders not only Managers”.

Για τους παραπάνω λόγους αξίζει η επένδυση στη μαθησιακή εμπειρία που προσφέρει το μεταπτυχιακό ΜΒΑ του Νew Υork College σε συνεργασία με το Bolton University.

Καθ. Δημήτρης Μπουραντάς


Λεπτομέρειες
 • Πρόγραμμα Σπουδών

 • Καριέρα

 • Καθηγητές

 • Newsletter

Πρόγραμμα Σπουδών

Ερευνητική Μελέτη και Δεξιότητες Αυτή η ενότητα υποστηρίζει την επιτυχία σας στο πρόγραμμα MBA στο σύνολό της και σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις ακαδημαϊκές σας δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων γραφής, γνώσεις πληροφορικής και παρουσίασης.

Διοίκηση και Ηγεσία Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει τη δυνατότητα να διερευνήσετε τις αξίες, τις θέσεις σας, το στυλ και τις διαπροσωπικές δεξιότητές σας και για να σας προετοιμάσει για τη συνεχή προσωπική σας ανάπτυξη ως μάνατζερ και ηγέτη. Σας προσκαλεί να αξιολογήσετε κριτικά τις θεωρίες που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη, τη διαχείριση και την ηγεσία και να αναπτύξετε τις ικανότητές σας για διαπροσωπικές και ενισχύοντας τους τρέχοντες και μελλοντικούς ρόλους ως διαχειριστές και ηγέτες.

Διαχείριση Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Αυτή η ενότητα στοχεύει να σας παρέχει μια κριτική κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης πωλήσεων και μάρκετινγκ και την ευκαιρία να αναπτύξετε και να βελτιώσετε τις αντίστοιχες δεξιότητες στην πρακτική της διαχείρισης πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Θα αποκτήσετε εμπειρία από την αξιολόγηση και την ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μάνατζερ στην ανάπτυξη και την εφαρμογή του σχεδιασμού πωλήσεων και μάρκετινγκ και θα αναπτύξετε μια προηγμένη αντίληψη της ανάγκης να εξετάσετε μια σειρά εναλλακτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων προγραμματισμού και διαχείρισης, με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επιτυχημένων πωλήσεων.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Λήψη Αποφάσεων Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους διευθυντές (συνήθως χωρίς προηγούμενη εμπειρία στα οικονομικά) στις έννοιες της οικονομικής διαχείρισης και να διερευνήσει τις εταιρικές πτυχές και τα διαφορετικά οργανωτικά πλαίσια που καθορίζουν τις πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η ενότητα θα εξετάσει επίσης νομικά και άλλα βασικά ζητήματα, που επηρεάζουν την εταιρική οικονομική διαχείριση. Θα αναπτύξει τις γνώσεις και την αντίληψή σας σχετικά με τις θεωρητικές έννοιες της δημοσιονομικής διαχείρισης και θα σας δώσει τη δυνατότητα να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις οικονομικές καταστάσεις για να αποκτήστε τις βάσεις για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Θα κατανοήσετε έννοιες που αφορούν στον προϋπολογισμού κεφαλαίου, στρατηγικά οικονομικά ζητήματα και συστήματα ελέγχου και θα αντιληφθείτε πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Αυτή η ενότητα στοχεύει να παρέχει μια γενική εισαγωγή στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες που συνδέονται με νέες και διαφορετικές μορφές εργασίας και σχέδια εργασίας με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης, των κινήτρων και της δέσμευσης. Εξετάζει τις οργανωτικές λειτουργίες που σχετίζονται με τους διαχειριστές ανθρώπινων πόρων.

Διαχείριση Αλλαγών Αυτή η ενότητα θα σας εισάγει στη διαχείριση της αλλαγής. Θα διερευνήσετε τα είδη αλλαγών που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισμούς, το εύρος και την κλίμακά τους. Θα αναλύσετε τους διαρθρωτικούς και πολιτισμικούς επιταχυντές / εμπόδια αλλαγής, την ιδέα ότι οι οργανισμοί μπορούν να μάθουν να καινοτομούν ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους και τους εξέχοντες ρόλους της στρατηγικής και της ηγεσίας. Σε ολόκληρη αυτή την ενότητα θα κληθείτε να ασκήσετε και να βελτιώσετε τη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης που εφαρμόζεται σε εννοιολογικά μοντέλα καινοτομίας και αλλαγής και τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά γεγονότα που επηρεάζουν τις οργανωτικές προσπάθειες καινοτομίας.

Στρατηγική Διαχείριση Η ενότητα αποσκοπεί να σας παρέχει μια κριτική αντίληψη για τη στρατηγική διαδικασία διαχείρισης, ενσωματώνοντας υλικό από άλλα μέρη του μαθήματος μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικής διαχείρισης. Αρχικά οι διαλέξεις θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της γνώσης των εννοιών που στηρίζουν τη μελέτη της στρατηγικής διαχείρισης. Καθώς αυξάνεται η γνώση σας, θα συμμετέχετε πληρέστερα σε μια κριτική εξέταση των εννοιών. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες θα σας επιτρέψουν να διερευνήσετε την εφαρμογή των εννοιών και των μοντέλων στρατηγικής διαχείρισης, να τα εφαρμόσετε σε πολύπλοκα επιχειρησιακά προβλήματα και να αξιολογήσετε τα στρατηγικά ζητήματα στην περιπτωσιολογική μελέτη, αξιολογώντας κριτικά τη δυνατότητα εφαρμογής και τη χρησιμότητα των θεωρητικών μοντέλων.

Μεθοδολογία Έρευνας Αυτή η ενότητα σας προετοιμάζει για τη διατριβή. Θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους υπό συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένα σε σχέση με τη δική σας έρευνα. Θα αναπτύξετε τις γνώσεις σας για μια σειρά ερευνητικών εργαλείων και αναλυτικών τεχνικών. Θα λάβετε επίσης οδηγίες για τη διάρθρωση της διατριβής σας.

Διατριβή MBA Η διατριβή σας δίνει την ευκαιρία να διεξαγάγετε μια εκτεταμένη και ουσιαστική έρευνα. Επιτρέπει στους σπουδαστές να συνθέσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, οι οποίες αποκτήθηκαν από τις διδακτικές ενότητες και να δημιουργήσουν μια αξιολόγηση και κριτική συζήτηση για ένα στρατηγικό ζήτημα σχετικό με τον οργανισμό. Επίσης, να καταθέσουν τις προτάσεις τους μετά από την ερευνητική διαδικασία αλλά και ένα προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης.

Διάρκεια

 • Πλήρης Φοίτηση: 12 μήνες μαθήματα + 6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.
 • Μερική Φοίτηση: 24 μήνες μαθήματα + 6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.

Καριέρα

Το πτυχίο ΜΒΑ θεωρείται παγκοσμίως ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς και υψηλού κύρους τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αυτό προσδίδει στους κατόχους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας σε οποιοδήποτε τομέα απασχόλησης. Ειδικότερα το MBA από το University of Bolton έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοπλίσει τα στελέχη επιχειρήσεων όχι μόνο με τις απαραίτητες γνώσεις στους βασικούς τομείς λειτουργίας μίας επιχειρήσης αλλά και να καλλιεργήσει μεταφερόμενες δεξιότητές όπως προσανατολισμό στην επίλυση προβλημάτων, άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα, ηγεσία, πειθαρχία και διάθεση για μάθηση. Πολλοί από τους απόφοιτους του Executive MBA επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο σπουδών, όπως MPhil και Διδακτορικό.

Οι απόφοιτοι του Executive MBA μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να γίνουν μέλη στο Chartered Management Institute. Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη διαδικασία αίτησης: http://www.managers.org.uk/

Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας έχουν απορροφηθεί σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων διαχείρισης στο δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα. Άλλοι επέλεξαν να αρχίσουν σπουδές για ερευνητικό πτυχίο (MPhil, PhD).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 • Πτυχίο Executive Master in Business Administration (Executive MBA) του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF BOLTON.
 • To UNIVERSITY OF BOLTON συγκαταλέγεται στα 50 καλύτερα Πανεπιστήμια της Βρετανίας (The Guardians Best University Guide 2021) και αναδείχθηκε πρόσφατα ως ένα από τα 4 κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας όσον αφορά στο κριτήριο «ικανοποίηση φοιτητών» (student satisfaction), σύμφωνα με την διαβάθμιση του Complete University Guide.
 • Δύο χρονικοί περίοδοι εγγραφής στο πρόγραμμα: Νοέμβριος και Φεβρουάριος/ Μάρτιος.
 • Διεξαγωγή μαθημάτων απογεύματα Παρασκευής και Σάββατο, σχεδιασμένη για επαγγελματίες.
 • Έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και διακεκριμένοι καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ευελιξία προγράμματος: Υπάρχουν επιλογές πλήρους ή μερικής φοίτησης.
 • Αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη και εργασιών χωρίς γραπτές εξετάσεις.

UNIVERSITY OF BOLTON, U.K.


Το κρατικό πανεπιστήμιο του UNIVERSITY OF BOLTON εδρεύει στην περιοχή του Greater Manchester της Αγγλίας με ιστορία από το 1824. Σύμφωνα με την Guardian (Best UK Universities 2022 – rankings), το UNIVERSITY OF BOLTON διαβαθμίστηκε στη 12η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων όσον αφορά στο κριτήριο ικανοποίησης των σπουδαστών από το επίπεδο διδασκαλίας (satisfied with teachers) και επιπλέον, όσον αφορά στη γενική κατάταξη (Guardian score), αναβαθμίστηκε κατά 4 θέσεις, στην 46η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων για το 2021-2022. Πρόσφατα το BBC ανέδειξε το UNIVERSITY OF BOLTON, ως πρότυπο για τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας, σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας του για την ασφάλεια των φοιτητών από την πανδημία Covid-19 https://fb.watch/7z91qjfI7J/ και η Υπουργός Παιδείας της Βρετανίας Michelle Donelan, από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων, αναφέρθηκε στην «καταπληκτική δουλειά που κάνει το Πανεπιστήμιο»: https://fb.watch/7ziulS3_8t/ Tο New York College έχει σύμβαση franchise agreement σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και το πτυχίο που θα λάβετε στο τέλος των σπουδών σας απονέμεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe