ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά


Με το πανεπιστημιακό πρόγραμμα για το πτυχίο Bachelor of Science (B.S.) του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE  UNIVERSITY OF NEW YORK / Empire State College στα Χρηματοοικονομικά, με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK COLLEGE στην Ελλάδα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν χρηματοοικονομική γνώση όσον αφορά στις βασικές αρχές, της Διοικητικής Επιστήμης, των Οικονομικών, των Η/Υ και πληροφοριακών συστημάτων, της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, του Εμπορικού Δικαίου και Ηθικής Επιχειρήσεων.
 • Εφαρμόζουν την γνώση τους αναλυτικά και αξιολογικά (κριτικά) σε πραγματικές καταστάσεις στον παγκοσμιοποιημένο τομέα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
 • Κατανοούν τις πολιτικές, κοινωνικές, νομικές, ρυθμιστικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Παρέχουν και αναλύουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες για μια ποικιλία επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Κατανοούν την λειτουργία και τον σχεδιασμό χρηματοοικονομικών συστημάτων και εργαλείων, σε συνάρτηση με την εκτίμηση της έκθεσης σε κινδύνους (riskexposure) της επιχείρησης.
 • Κατανοούν τον ρόλο, τις λειτουργίες και το περιβάλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διεθνές πλαίσιο.

Λεπτομέρειες
 • What's next?

 • Πρόγραμμα Σπουδών

 • Καριέρα

What's next?

Στο New York College: Με το Πτυχίο στα Χρηματοοικονομικά γίνεστε δεκτοί στα περισσότερα MBA και MA ή/και MSc προγράμματα που προσφέρονται στο New York College. Οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να συνδυάσουν την εργασία με περεταίρω σπουδές, επιλέγοντας ένα από τα δικά μας προγράμματα ΜΒΑ, σε Διεθνή Χρηματοοικονομικά ή Τραπεζικά.

Σε Ιδρύματα του Εξωτερικού: Οι απαιτήσεις για εισαγωγή σε μεταπτυχιακές σπουδές διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Εντούτοις, το πτυχίο του SUNY/Empire State College γίνεται αποδεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και από όλα στην Μ. Βρετανία. Τα δημοφιλή πανεπιστήμια συνήθως απαιτούν εκτός από το πτυχίο, βαθμολογία (GPA) μεγαλύτερη από 3.0. Αν ενδιαφέρεστε για ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, συμβουλευθείτε τους επόπτες καθηγητές σας ενωρίς στις σπουδές σας μαζί μας και μέσω του τμήματος Φοιτητικών Υποθέσεων ελάτε σε επαφή με τους αποφοίτους μας που συνέχισαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Διάρκεια

Τα περισσότερα προγράμματα bachelor's απαιτούν από τον σχεδιασμό τους 4 ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές έχουν και την επιλογή της μερικής φοίτησης.

Κατέβασε το PDF εδώ

Καριέρα

Η ειδικότητα των Χρηματοοικονομικών είναι σχεδιασμένη για να εφοδιάζει τους φοιτητές για καριέρα στον τομέα των επενδύσεων, των χρηματοοικονομικών, τις τράπεζες και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων. Η ειδικότητα των Χρηματοοικονομικών δίνει επίσης  έμφαση στην Διαχείριση Κινδύνου (δηλ. την χρήση παραγώγων, όπως επιλογών, μελλοντικών αποδόσεων και ανταλλαγών [swaps] για την ελάττωση του κινδύνου), πράγμα που οδηγεί σε ευκαιρίες για εργασία στον τομέα διαχείρισης κινδύνου.
 
Οι απόφοιτοί μας στα Χρηματοοικονομικά έχουν μεγάλη ζήτηση τόσο στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, όσο και σε άλλους τομείς των επιχειρήσεων. Υπάρχουν αρκετοί Επαγγελματικοί Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί που παρέχουν περεταίρω κατάρτιση στους αποφοίτους μας και αυτό οδηγεί σε καριέρες στην Ελεγκτική, τις Επιχειρήσεις, τη Διοίκηση, το Δημόσιο και την φορολογία.
 
Οι απόφοιτοι στα Χρηματοοικονομικά έχουν επίσης καλό ιστορικό ανόδου στην ιεραρχία και κατάληψης υψηλών θέσεων σε οργανισμούς, που δεν είναι αναγκαία στο τμήμα των χρηματοοικονομικών.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 • Πτυχίο Bachelor of Science (B.S.) του Αμερικανικού κρατικού Πανεπιστημίου STATE UNIVERSITY OF NEW YORK / Empire State College.
 • Το παγκοσμίου φήμης STATE UNIVERSITY OF NEW YORK είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α., με 64 Πανεπιστημιουπόλεις (campuses) και 400.000 φοιτητές σε ακαδημαϊκά (πτυχιακά ή μεταπτυχιακά) προγράμματα.
 • Δεδομένου ότι η Αμερικανική Οικονομία έχει αναδειχθεί μεταπολεμικά στην παγκόσμια ατμομηχανή ή και ρυθμιστή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών στον Πλανήτη--δια της Wall Street, του δολλαρίου ως κυριάρχου χρηματικού μέσου συναλλαγών (vehicle currency) στο διεθνές εμπόριο, κ.ο.κ.--είναι σημαντικό και πρακτικά χρήσιμο, για φοιτητές που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της διεθνούς Χρηματοοικονομικής, να αποκτήσουν πτυχίο από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
 • Διάρκεια προγράμματος: 4 έτη, ήτοι πλήρες πανεπιστημιακό πτυχιακό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι να μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στις Η.Π.Α. αμέσως μετά την αποφοίτηση, χωρίς να χρειάζονται ενδιάμεσο γεφυροποιό πρόγραμμα σπουδών (post-graduate bridging program).
 • Ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών δεξιοτήτων του φοιτητή στην Χρηματοοικονομική για την κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο επενδυτικών σχεδίων, και ειδικά αριθμητικών και αναλυτικών δεξιοτήτων για ποσοτική ανάλυση στατιστικών δεδομένων, ερμηνεία χρηματοοικονομικών φαινομένων και πρόγνωση αξιών χρηματοοικονομικών μεταβλητών.
 • Πρακτική εξοικείωση με προηγμένη επικοινωνιακή και πληροφορική τεχνολογία για επιχειρησιακές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.
 • Καλλιέργεια αυτεπίγνωσης και ευαισθησίας του φοιτητή στην διαφορετικότητα ανθρώπων, πολιτισμών και επιχειρηματικών παραδόσεων—ήτοι ενός αξιακού συστήματος που είναι αναγκαίο για βιώσιμες επιχειρησιακές δραστηριότητες στον παγκοσμιοποιημένο χώρο των διεθνών χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK/ ESC, U.S.A.


Το κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης STATE UNIVERSITY OF NEW YORK είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες με 64 πανεπιστημιουπόλεις και 400.000 φοιτητές. Το Empire State College είναι ένα από τα 64 κολλέγια και πανεπιστήμια του STATE UNIVERSITY OF NEW YORK με περίπου 20.000 φοιτητές.

Tο New York College έχει σύμβαση franchise agreement σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και το πτυχίο που θα λάβετε στο τέλος των σπουδών σας απονέμεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe