ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Μεταπτυχιακό Executive MBA

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA)


Το πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το πτυχίο Executive Master in Business Administration (Executive MBA) του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF BOLTON, με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK COLLEGE στην Ελλάδα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους εργαζόμενους που επιδιώκουν υψηλότερες διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στη Διοίκηση και τους επιμέρους τομείς, καθώς και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, επιτρέποντας στους αποφοίτους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

Το πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού MBA είναι ότι έχει σχεδιαστεί ειδικά από το UNIVERSITY OF BOLTON για εργαζόμενους φοιτητές, με στόχο να αξιοποιήσει την εργασιακή τους εμπειρία και να την εμπλουτίσει με τον ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο. Επιπλέον, η δομή και ο τρόπος διδασκαλίας σέβονται τις ποικίλες υποχρεώσεις των σημερινών στελεχών επιχειρήσεων.

Οι μαθητές λαμβάνουν 6 βασικές ενότητες μαζί με 2 προαιρετικές ενότητες από την παρακάτω λίστα.

Διευθυντής προγράμματος: Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής και Συγγραφέας Δημήτρης Μπουραντάς, Iδρυτής και Διευθυντής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης Ανθρωπίνου δυναμικού και Executive MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Ανακάλυψε περισσότερα πτυχία στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων

Γράμμα από τον Πρύτανη του NYC και διευθυντή του ΜΒΑ, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive ΜΒΑ προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα για την ανάπτυξη των στελεχών ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και των οργανισμών τους και μέσω αυτής να εξασφαλίζουν τη δική τους επιτυχημένη καριέρα. Κύριος στόχος μας είναι η ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών που θα εμπνέουν και θα οδηγούν τους ανθρώπους και τους οργανισμούς τους να επιτύχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο επιχειρηματικό στερέωμα. Αυτό αποτελεί την φιλοσοφία του προγράμματος και των διδασκόντων που συνοπτικά ερμηνεύεται με την αντίληψη: “Leaders not only Managers”.

Για τους παραπάνω λόγους αξίζει η επένδυση στη μαθησιακή εμπειρία που προσφέρει το μεταπτυχιακό ΜΒΑ του Νew Υork College σε συνεργασία με το Bolton University.

Καθ. Δημήτρης Μπουραντάς


Λεπτομέρειες
 • Πρόγραμμα Σπουδών

 • Καριέρα

 • Καθηγητές

 • Magazine

Πρόγραμμα Σπουδών

 

οι μαθητές λαμβάνουν 6 βασικές ενότητες και 2 προαιρετικές ενότητες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Επαγγελματική Πρακτική - Αυτή η υποχρεωτική ενότητα, θα εδραιώσει και θα αναπτύξει τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δεξιότητες των μαθητών και αποσαφηνίζοντας και ενισχύοντας την επαγγελματική τους πρακτική. Για να το υποστηρίξει αυτό, η ενότητα περιλαμβάνει δύο πτυχές: ακαδημαϊκές και ερευνητικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των στυλ γραφής, κριτική ανάλυση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων, κριτικό στοχασμό κ.λπ. και επαγγελματική ανάπτυξη: προσωπικός και επαγγελματικός σχεδιασμός ανάπτυξης, σχεδιασμός σταδιοδρομίας και προβληματισμός.

Διαχείριση Ηγεσίας - Αυτή η ενότητα παρέχει την ευκαιρία να εξετάσουμε κριτικά την ηγεσία και τη διαχείριση από κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και οικονομικές προοπτικές, αναγνωρίζοντας τις τρέχουσες πρακτικές στο παγκόσμιο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στην ενότητα οι φοιτητές θα συγκρίνουν και θα αντιπαραβάλουν παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις για την ηγεσία και τη διαχείριση, εμπλέκονται με στυλ και πρακτικές διαχείρισης από διαφορετικές περιοχές και πολιτισμούς και ενημερώνονται από μια ποικιλία παραδειγμάτων και περιπτωσιολογικών μελετών. Οι μαθητές θα εξετάσουν επίσης συστηματικά και θα αναλογιστούν τη δική τους ηγετική διάθεση, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές τους.

Μάρκετινγκ και Λειτουργίες - Αυτή η ενότητα παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο μάρκετινγκ και τις λειτουργίες, τονίζοντας τους συμπληρωματικούς ρόλους τους στη διασφάλιση βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. και να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις και τις λανθάνουσες εντάσεις μεταξύ αυτών των περιοχών. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να χτίζουν πελατοκεντρικούς οργανισμούς με λειτουργίες ευθυγραμμισμένες ώστε να ανταποκρίνονται επικερδώς σε ευκαιρίες και προκλήσεις εντός των σύγχρονων παγκόσμιων επιχειρηματικών πλαισίων. Η ενότητα περιλαμβάνει δύο αλληλένδετα θέματα: κατανόηση και δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες για τον εντοπισμό συγκεκριμένων αναγκών. και ενσωματώνοντας αυτές τις γνώσεις στον οργανισμό, ευθυγραμμίζοντας τις λειτουργίες για τη δημιουργία και την παροχή προτάσεων ανώτερης αξίας για την ανταπόκριση σε αυτές τις ανάγκες.

Χρηματοοικονομική διαχείριση και λήψη αποφάσεων - Αυτή η ενότητα παρέχει προηγμένη λογιστική χρηματοοικονομικής και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών απαιτήσεων αναφοράς. και την ερμηνεία των οικονομικών πληροφοριών για την υποστήριξη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Οι μαθητές θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους για τις πρακτικές, τις αρχές και τις συμβάσεις μέσω των οποίων παρέχεται η οικονομική διαχείριση με πληροφορίες για έλεγχο και λήψη αποφάσεων. Θα αναπτύξουν επίσης μια κριτική κατανόηση της ποικιλίας των απαιτήσεων πληροφοριών της διοίκησης σε μια σειρά καταστάσεων ελέγχου και λήψης αποφάσεων. Η ενότητα θα διασφαλίσει ότι οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν κριτικά τις συμπεριφορικές επιπτώσεις και να εντοπίσουν πιθανές δυσλειτουργικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση συστημάτων ελέγχου και λήψης αποφάσεων. Η ενότητα στηρίζεται σε μια γείωση σε ένα ευρύ φάσμα οργανωτικών πρακτικών και σε διάφορους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της απόδοσης. Ο μαθητής θα εισαχθεί σε τεχνικές που θα τον βοηθήσουν να λάβουν ορθές οικονομικές αποφάσεις και να αναπτύξουν σύνολα δεξιοτήτων για να αναλύσουν ένα σύνολο πολύπλοκων λογαριασμών σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Στρατηγική - Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα εξερευνήσουν τη στρατηγική στο σύγχρονο επιχειρηματικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των παγκόσμιων οικονομικών συστημάτων, της αστάθειας, της κυκλικής οικονομίας, των νέων επιχειρηματικών πρακτικών, της αναστάτωσης και της καινοτομίας του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι μαθητές θα εξετάσουν παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη στρατηγική, τη στρατηγική σκέψη και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και θα εξετάσουν εταιρικές, επιχειρηματικές, λειτουργικές και δικτυακές στρατηγικές. Θα ενισχύσουν επίσης τις δεξιότητές τους στη στρατηγική ανάλυση μέσω στρατηγικών παιχνιδιών και πτυχών της θεωρίας παιγνίων.

Professional Project - Σε αυτή τη θεματική ενότητα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν πολλαπλά στοιχεία του προγράμματος για να σχεδιάσουν, να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν μια εκτεταμένη εργασία σε κριτική έρευνα ή επαγγελματική έρευνα για να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό σύγχρονο επιχειρηματικό, οργανωτικό ή τομεακό ζήτημα, πρόκληση ή πρόβλημα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έρευνα εντός ενός οργανισμού, εμπειρική έρευνα βάσει τομέα ή έρευνα που βασίζεται σε προσομοίωση. Στους μαθητές θα δοθεί μια πλήρης βάση σε βασικά ερευνητικά παραδείγματα, στρατηγικές και μεθόδους με ευκαιρίες, ανάλογα με την περίπτωση, για πιο εξειδικευμένη ερευνητική εκπαίδευση σύμφωνα με την εστίαση και το ενδιαφέρον του έργου. Θα διαπραγματευτούν τα κύρια αποτελέσματα της έρευνάς τους.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Οργανωτική Συμπεριφορά - Αυτή η ενότητα παρέχει την ευκαιρία να εξεταστούν κριτικά οι ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές εντός των σύγχρονων οργανισμών και πώς οι οργανωτικές δομές, η κουλτούρα και οι πρακτικές διαχείρισης τις επηρεάζουν. Η ενότητα βασίζεται σε κοινωνιολογικά και ψυχολογικά πλαίσια για την ενημέρωση της ανάλυσης των σύγχρονων εργασιακών πλαισίων. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αναλύουν, να αξιολογούν την οργανωτική λειτουργία και απόδοση και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις σε προκλήσεις που σχετίζονται με την απόδοση και τη συμπεριφορά.

Strategic HRM - Αυτή η ενότητα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές σε βάθος γνώση των βασικών αρχών και πρακτικών στη σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας έμφαση στον ουσιαστικό στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι μαθητές θα ασχοληθούν κριτικά με την τρέχουσα σκέψη, τις πολιτικές και τα πλαίσια και θα τα εξερευνήσουν από κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές και νομικές προοπτικές. Θα αναπτύξουν έντονη επίγνωση της σημασίας μιας νοοτροπίας προσανατολισμένης στους εργαζόμενους και θα εξετάσουν κριτικά τις προκλήσεις και τα ζητήματα που προκύπτουν στο διεθνές πλαίσιο της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Ψηφιακή Επιχείρηση και Ανάλυση Δεδομένων - Έχοντας μια στρατηγική εστίαση, αυτή η ενότητα παρέχει μια συνοπτική εισαγωγή στις σύγχρονες ψηφιακές επιχειρήσεις και ανάλυση δεδομένων, προωθώντας την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των συναρπαστικών εξελίξεων υπόσχεται νέα μέσα για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η εννοιολογική ανάπτυξη θα γίνει συγκεκριμένη μέσω της εκτεταμένης χρήσης παραδειγμάτων και της κριτικής εξέτασης περιπτωσιολογικών μελετών που προέρχονται από μια σειρά ταχέως εξελισσόμενων βιομηχανιών και παγκόσμιων επιχειρηματικών πλαισίων. Η ενότητα θα περιλαμβάνει μια ευκαιρία για συνεδρίες εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών για να επιτρέψουν μια πρακτική βάση που θα ενημερώσει το λεξιλόγιο και την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την επιτυχή αλληλεπίδραση με επιστήμονες δεδομένων και τεχνολόγους.

Επιχειρηματική ηθική, αειφορία και εταιρική κοινωνική ευθύνη - Αυτή η ενότητα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές μια πλήρη βάση για την επιχειρηματική ηθική, τη βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θα διερευνήσουν τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα των ηθικών θεμάτων και της βιωσιμότητας στο παγκόσμιο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρηματικών οργανώσεων. και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες, διορατικότητα και τεχνογνωσία για να εξετάσουν κριτικά και να προβληματιστούν σχετικά με τις συνέπειες της εταιρικής συμπεριφοράς. Μια συναρπαστική πτυχή της ενότητας είναι η ευκαιρία να ασχοληθείτε με ένα ευρύ φάσμα συστημάτων αξιών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών πλαισίων.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα - Αυτή η ενότητα στοχεύει να παρέχει στους φοιτητές σε βάθος γνώση των βασικών στοιχείων της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και της επιχειρηματικής διαχείρισης, της εξερεύνησης νέων εγχειρημάτων, των ομάδων ταχείας ανάπτυξης και της εταιρικής «επιχειρηματικότητας». Για να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας «επιχειρηματικής νοοτροπίας», η εννοιολογική ανάπτυξη θα υποστηριχθεί και θα γίνει συγκεκριμένη μέσω εκτενούς χρήσης παραδειγμάτων, περιπτωσιολογικών μελετών και προβλημάτων που προέρχονται από μια σειρά βιομηχανιών και τομέων. Η ενότητα θα διερευνήσει την καινοτομία ως βασικό εργαλείο ενός επιχειρηματία, καθώς και τη «δημιουργική καταστροφή» για την προώθηση της καινοτομίας ως στρατηγικής. Είτε οι μαθητές θέλουν να αναπτύξουν μια νέα εκκίνηση είτε να αναζωογονήσουν και να αναπτύξουν μια υπάρχουσα επιχείρηση μέσω της καινοτομίας και της επιχειρηματικής σκέψης, αυτή η ενότητα θα τους εξοπλίσει με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που εκτιμώνται ιδιαίτερα τόσο από εργοδότες όσο και από επενδυτές.

Διάρκεια

 • Πλήρης Φοίτηση: 12 μήνες μαθήματα + 6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.
 • Μερική Φοίτηση: 24 μήνες μαθήματα + 6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.

Καριέρα

Το πτυχίο ΜΒΑ θεωρείται παγκοσμίως ως ένας από τους πλέον δημοφιλείς και υψηλού κύρους τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αυτό προσδίδει στους κατόχους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας σε οποιοδήποτε τομέα απασχόλησης. Ειδικότερα το MBA από το University of Bolton έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εξοπλίσει τα στελέχη επιχειρήσεων όχι μόνο με τις απαραίτητες γνώσεις στους βασικούς τομείς λειτουργίας μίας επιχειρήσης αλλά και να καλλιεργήσει μεταφερόμενες δεξιότητές όπως προσανατολισμό στην επίλυση προβλημάτων, άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα, ηγεσία, πειθαρχία και διάθεση για μάθηση. Πολλοί από τους απόφοιτους του Executive MBA επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο σπουδών, όπως MPhil και Διδακτορικό.

Οι απόφοιτοι του Executive MBA μπορούν να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να γίνουν μέλη στο Chartered Management Institute. Σε αυτό το σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη διαδικασία αίτησης: http://www.managers.org.uk/

Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας έχουν απορροφηθεί σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων διαχείρισης στο δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον εθελοντικό τομέα. Άλλοι επέλεξαν να αρχίσουν σπουδές για ερευνητικό πτυχίο (MPhil, PhD).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 • Πτυχίο Executive Master in Business Administration (Executive MBA) του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF BOLTON.
 • To UNIVERSITY OF BOLTON συγκαταλέγεται στα 50 καλύτερα Πανεπιστήμια της Βρετανίας (The Guardians Best University Guide 2021) και αναδείχθηκε πρόσφατα ως ένα από τα 4 κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας όσον αφορά στο κριτήριο «ικανοποίηση φοιτητών» (student satisfaction), σύμφωνα με την διαβάθμιση του Complete University Guide.
 • Δύο χρονικοί περίοδοι εγγραφής στο πρόγραμμα: Νοέμβριος και Φεβρουάριος/ Μάρτιος.
 • Διεξαγωγή μαθημάτων απογεύματα Παρασκευής και Σάββατο, σχεδιασμένη για επαγγελματίες.
 • Έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και διακεκριμένοι καθηγητές με επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Ευελιξία προγράμματος: Υπάρχουν επιλογές πλήρους ή μερικής φοίτησης.
 • Αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων στην τάξη και εργασιών χωρίς γραπτές εξετάσεις.

UNIVERSITY OF BOLTON, U.K.


Το κρατικό πανεπιστήμιο του UNIVERSITY OF BOLTON εδρεύει στην περιοχή του Greater Manchester της Αγγλίας με ιστορία από το 1824. Σύμφωνα με την Guardian (Best UK Universities 2022 – rankings), το UNIVERSITY OF BOLTON διαβαθμίστηκε στη 12η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων όσον αφορά στο κριτήριο ικανοποίησης των σπουδαστών από το επίπεδο διδασκαλίας (satisfied with teachers) και επιπλέον, όσον αφορά στη γενική κατάταξη (Guardian score), αναβαθμίστηκε κατά 4 θέσεις, στην 46η θέση μεταξύ όλων των Βρετανικών Πανεπιστημίων για το 2021-2022. Πρόσφατα το BBC ανέδειξε το UNIVERSITY OF BOLTON, ως πρότυπο για τα Πανεπιστήμια της Βρετανίας, σχετικά με τις προδιαγραφές λειτουργίας του για την ασφάλεια των φοιτητών από την πανδημία Covid-19 https://fb.watch/7z91qjfI7J/ και η Υπουργός Παιδείας της Βρετανίας Michelle Donelan, από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων, αναφέρθηκε στην «καταπληκτική δουλειά που κάνει το Πανεπιστήμιο»: https://fb.watch/7ziulS3_8t/ Tο New York College έχει σύμβαση franchise agreement σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και το πτυχίο που θα λάβετε στο τέλος των σπουδών σας απονέμεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe