ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.5053/2023 (ΦΕΚ 158/τ. Α’/26.09.2023) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΤΡΙΕΤΙΕΣ

ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.5053/2023 (ΦΕΚ 158/τ. Α’/26.09.2023) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΤΡΙΕΤΙΕΣ


Οι αλλαγές στον εργασιακό και ασφαλιστικό τομέα τον τελευταίο καιρό είναι πολλές και σαρωτικές. Οι νόμοι και οι διατάξεις συνεχώς αλλάζουν, αναθεωρούνται, νέες μορφές απασχόλησης εμφανίζονται, παλαιές καταργούνται. Πλέον τα λογιστικά γραφεία και οι επιχειρήσεις χρειάζονται εργασιολόγους στο λογιστήριο τους. Επιβεβλημένα λοιπόν οποιοσδήποτε ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με τα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα θα πρέπει να παραμένει επίκαιρος και ενημερωμένος.

Στόχος σεμιναρίου: Η παρουσίαση των κυριότερων θεμάτων του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Το σεμινάριο προσφέρει μια εκτενή επιμόρφωση - εκπαίδευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, όσο και την μισθοδοσία του προσωπικού, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις νέες ρυθμίσεις στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρωπίνων πόρων και λογιστηρίων, εργοδότες, επιχειρηματίες, προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων, ορκωτούς ελεγκτές, ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, φοιτητές Οικονομικών Τμημάτων, Τμημάτων Οικονομίας, Διοίκησης & Λογιστικής. Αφορά δε και τον κάθε ένα προσωπικά ως φυσικό πρόσωπο ακόμα και εάν δεν σκοπεύει να εργαστεί σε λογιστήριο, ως εργαζόμενο στον βαθμό κατά τον οποίο οφείλει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.


Λεπτομέρειες
 • Περιεχόμενο

 • Εισηγητής

 • Με μια ματιά

Περιεχόμενο

 1. Ψηφιακό Ωράριο - Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
 2. Η διαδικασία υποβολής για το Ψηφιακό Ωράριο
 3. Ψηφιακό ωράριο, χρόνοι εργασίας μερικής απασχόλησης
 4. Ψηφιακό ωράριο μερικώς απασχολουμένων που παρέχουν πρόσθετη εργασία, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις
 5. Διάλειμμα εργασίας
 6. Το Πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης Εκ περιτροπής εργασία και Ψηφιακό ωράριο - Οι αλλαγές με το Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο
 7. Οι υποχρεώσεις εργοδότη για σύννομες υποβολές Πρόστιμα - Κυρώσεις επί των παραβάσεων και με τις νέες ρυθμίσεις
 8. Υποχρεώσεις του εργοδότη για την πρόληψη της βίας και παρενόχλησης – Παραβάσεις
 9. Πρόστιμα - Κυρώσεις κατά δέσμια αρμοδιότητα του επιθεωρητή εργασίας με την ΥΑ 80016/01.09.2022
 10. Η διαδικασία χειρισμού της αδικαιολόγητης απουσίας μισθωτού.
 11. Υποβολή αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
 12. Τρόποι και εργαλεία διασφάλισης εργοδότη
 13. Νέος Εργασιακός Νόμος
 14. Δοκιμαστική περίοδος εργαζομένου: τί ισχύει μετά το 6μηνο;
 15. Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» & ηλεκτρονική υπογραφή
 16. Υποχρέωση εργοδότη για παροχή ενημέρωσης - διαδικασία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
 17. Μεταβολή στοιχείων της σύμβασης και εργασία στην αλλοδαπή
 18. Πληροφορίες για εργασία στην αλλοδαπή
 19. Παράλληλη απασχόληση - ωράρια, όρια, ρεπό, διαδικασία στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
 20. Υποχρεωτική κατάρτιση εργαζομένου - κάλυψη εξόδων
 21. Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων στον εργαζόμενο
 22. Προστασία από δυσμενή μεταχείριση του εργαζομένου
 23. Προστασία από την απόλυση και βάρος της απόδειξης – κυρώσεις
 24. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης - τί αλλάζει
 25. Καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» για όσους έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας
 26. Μη προδήλωση των αλλαγών του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» από επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας
 27. Διαδικασία υποβολής στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» των περιπτώσεων λύσης της σύμβασης εργασίας
 28. Απασχόληση την έκτη ημέρα - τί αλλάζει - ποιες επιχειρήσεις αφορά
 29. Δυνατότητα απασχόλησης την Κυριακή και σε αργίες
 30. Δυνατότητα διευθέτησης χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου – Αλλαγές
 31. Προστασία εργαζομένων σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και έκτακτα καιρικά φαινόμενα - Υποχρέωση εργοδότη
 32. Τριετίες - Επαναυπολογισμός - ΕΓΣΣΕ – ΣΣΕ
 33. Γενικότερα εργατικά θέματα

 

Εισηγητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

O Κωνσταντίνος Οικονομίδης από 1985 έως σήμερα είναι διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό. Είναι ειδικός επιστημονικός συνεργάτης (επισκέπτης καθηγητής) στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ). Από το 2010  διδάσκει ως εισηγητής  ημερίδων - σεμιναρίων σε θέματα «management, εργασιακά και ασφαλιστικά» στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Διδάσκει επίσης ως καθηγητής διοίκηση επιχειρήσεων, στατιστική (θεωρία πιθανοτήτων, risk analysis, κ.ά.) και γενική λογιστική. Από το 2012, απασχολείται ως ειδικός σύμβουλος για εργασιακά ασφαλιστικά και ανθρώπινου δυναμικού (οργάνωση – διοίκηση) θέματα σε μεγάλες επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι Διδάκτωρ και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) του Τμήματος Στατιστικής με ειδίκευση στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές μέθοδοι στη διαχείριση των Ασφαλιστικών Οργανισμών» του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Με μια ματιά

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ώρες
 • ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 20/03, 17:00-21:00
 • Online Παρακολούθηση: Το σεμινάριο πραγματοποιείται με real time online διδασκαλία και ταυτόχρονα βιντεοσκοπείται. 
 • Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης από το New York College. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό.
 • Πληροφορίες - εγγραφές: Τηλ: 210 3225961, e-mail: admission@nyc.gr
 • Kόστος Σεμιναρίου: 80€

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις παρακάτω γνώσεις/δεξιότητες:


 • Να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την εργατική νομοθεσία.
 • Να κάνουν ορθή χρήση των όρων υπαγωγής στην εργατική νομοθεσία.
 • Να ερμηνεύουν επακριβώς την εργατική ορολογία.
 • Να κατευθύνουν ορθά τους πελάτες τους σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
 • Να αποκτήσουν το αίσθημα της εργασιακής συνείδησης.
 • Να προσαρμοστούν στο ραγδαίο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να εκτιμήσουν το μέγεθος του προβλήματος της εργασίας και να αποκτήσουν αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης.
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe