ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Είσαι Επιτυχών στο Νέο Voucher Ανέργων 30-49 ετών με Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€;

Είσαι Επιτυχών στο Νέο Voucher Ανέργων 30-49 ετών με Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€; Εκπαιδεύσου με τους καλύτερους και απόκτησε Πιστοποιημένη Εμπειρία! Επικοινώνησε με έναν σύμβουλο στο 2109015172 ή συμπλήρωσε τη φόρμα παρακάτω και θα σε καλέσουμε εμείς!

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ

ΔΡΑΣΗ: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»


Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.4313/2014 όπως ισχύει, έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», με κωδ. ΟΠΣ 5037981. 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ηλικίας από 30 έως 49 ετών. Αντικείμενο της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων καθώς και υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και πρακτικής άσκησης, με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης /επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την 1/2020 πρόσκληση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν και πιστοποιηθούν σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

Α. ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 1. Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 2. Εργασίες Μόνωσης
 3. Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

Β. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 1. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 2. Επαγγελματίας Καθαριστής
 3. Λινοθηκάριος
 4. Οροφοκόμος

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Σερβιτόρος
 2. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
 3. Υπάλληλος τουριστικού γραφείου
 4. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

 Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής Συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 200 ωρών σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες.

   Για τη θεωρητική κατάρτιση ο άνεργος επιδοτείται με 5€/ώρα και συνολικά με 1.000€.

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.
 • Πρακτική άσκηση – on the job training - σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

   Για την πρακτική άσκηση ο άνεργος επιδοτείται συνολικά με 1.520€NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe