ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Psych Lab

Η ψυχολογία ως τομέας δίνει μεγάλη σημασία στην έρευνα, η οποία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την τεκμηριωμένη της εφαρμογή. Η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών του Τμήματος Ψυχολογίας του  New York college είναι ενεργοί ερευνητές και κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Υπό το πρίσμα αυτό, το Τμήμα Ψυχολογίας του New York College διαθέτει ένα Εργαστήριο Ψυχολογικής Έρευνας, γνωστό ως "Psych Lab".

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας είναι εξοπλισμένο με πολλά ψυχομετρικά εργαλεία, όπως το Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV GR), ένα τεστ IQ που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της νοημοσύνης και της γνωστικής ικανότητας, και το Wisconsin Card Sorting Task. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης εξοπλισμό, όπως αισθητήρες καρδιάς, ένα tablet και ένα ρολόι fitbit, καθώς και αρκετούς υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένο ποικίλο λογισμικό για ποιοτική και ποσοτική έρευνα (συμπεριλαμβανομένων των SPSS, R for Analysis, PEBL για το σχεδιασμό πειραμάτων και NVivo).  Οι φοιτητές ψυχολογίας στο New York College μπορούν να εκπονήσουν τις ερευνητικές τους εργασίες σε έναν ειδικό εργαστηριακό χώρο που τους προσφέρει όλα τα εργαλεία και την υποστήριξη για να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας και καινοτόμα ψυχολογικά ερευνητικά πειράματα. 

Η psychology technician πλήρους απασχόλησης (Martha Balasa, MSc) είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της καθημερινής λειτουργίας του ερευνητικού εργαστηρίου ψυχολογίας. Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι να διασφαλίζει ότι οι εγκαταστάσεις του ερευνητικού εργαστηρίου διατηρούνται σε καλή κατάσταση και είναι πλήρως εφοδιασμένες, και να προσφέρει υποστήριξη σε φοιτητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού για θέματα που σχετίζονται με την έρευνά τους, καθώς και ομαδική και ατομική υποστήριξη. Η Τεχνικός μπορεί να βοηθήσει με ερωτήσεις και καθοδήγηση σχετικά με την προσπάθεια αναζήτησης δεοντολογικής έγκρισης για ερευνητικές προτάσεις, διαδικασίες συλλογής δεδομένων, βοήθεια με τη συγκέντρωση συμμετεχόντων και την εκτέλεση πειραμάτων, τη στατιστική ανάλυση και τη διάδοση των ερευνητικών ευρημάτων.  Καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, το Εργαστήριο Ψυχολογίας προσφέρει στους φοιτητές ψυχολογίας ένα ευρύ φάσμα εργαστηρίων και σεμιναρίων, τα οποία συμπληρώνουν αλλά δεν αντικαθιστούν το περιεχόμενο των μαθημάτων "Μέθοδοι Έρευνας" που περιλαμβάνονται σε όλα τα πτυχία Ψυχολογίας που προσφέρονται στο New York college. Τα εργαστήρια του Psych Lab επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και εξάσκηση δεξιοτήτων για τον τρόπο διεξαγωγής της πιο αποτελεσματικής έρευνας, ξεκινώντας από την αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων Ψυχολογίας για την εύρεση της νεότερης και καταλληλότερης βιβλιογραφίας. Τα εργαστήρια παρέχουν επίσης καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων στο SPSS και τον τρόπο επιλογής και εκτέλεσης των καταλληλότερων στατιστικών δοκιμών, καθώς και υποστήριξη στην ερμηνεία των στατιστικών αποτελεσμάτων.  

Το πιο σημαντικό είναι ότι το Εργαστήριο Ψυχολογίας προσφέρει την ευκαιρία να γεφυρώσετε το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πρακτικής έρευνας, υπό τη συνεχή επίβλεψη και υποστήριξη του Psychology Technician. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ερευνητικές εργασίες υψηλού επιπέδου και μια υψηλής ποιότητας, υποστηρικτική και παρακινητική μαθησιακή εμπειρία.  

Επικοινωνήστε με το mbalasa@nyc.gr  για περισσότερες πληροφορίες.

 

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe