ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
*Ημερομηνία Γέννησης

Με την αποστολή αυτού του εντύπου συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας, καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων στην Εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων στην Εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Τεχνητής Νοημοσύνης


Απόκτησε σε 15 μόνο ώρες τις γνώσεις που χρειάζεσαι σχετικά με Πρακτικές Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, σύγχρονα εργασιακά μοντέλα, αυτοματοποίηση λειτουργιών, νέες δεξιότητες και πράσινα επαγγέλματα, upskilling- reskilling, αξιοποιώντας τις συμβουλές και κατευθύνσεις 10 κορυφαίων στελεχών της ελληνικής αγοράς!

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης από το New York College

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί αδιαμφισβήτητα την καρδιά της κάθε επιχείρησης. Στο σύγχρονο περιβάλλον και στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με την «αλλαγή» να γίνεται κανόνας και τις εξελίξεις να τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς, ένα από τα πλέον πολύτιμα κεφάλαια αποτελεί το έμψυχο υλικό, η γνώση και οι νέες δεξιότητες. Η τεχνολογική πρόοδος αυξάνει τη ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο αναγκαία, τόσο τη διαρκή εκπαίδευση - ακόμη και των πλέον καταρτισμένων στελεχών - όσο και την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διατήρηση ή / και αύξηση στην κερδοφορία.

Το Σεμινάριο απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων, Στελέχη Δημόσιων Οργανισμών και Υπαλλήλους που ενδιαφέρονται για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού τους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Εκπαίδευσης, Φοιτητές και Απόφοιτους Πανεπιστημίων, ιδιοκτήτες μεσαίών, μικρών ή πολύ μικρών επιχείρησεων που κατανοούν την σπουδαιότητα της διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους, σε στελέχη που έχουν ή αναμένεται να τους ανατεθεί η επίβλεψη ή/και η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και όλους όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Διοίκησης Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα την Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) με τρόπο σύγχρονο, επιστημονικό και αποτελεσματικό.


Λεπτομέρειες
 • Εισηγητές

 • Πληροφορίες

Πληροφορίες

ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ / Ομιλητές :

 • Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 - 21:00 Κατερίνα Δασκαλάκη (18:00 - 19:30) / Κωνσταντίνος Αγραπιδάς (19:30 - 21:00)
 • Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 - 21:00 Nταίζη Θεοδώρου (18:00 - 19:30) / Χρύσα Μπένου (19:30 - 21:00)
 • Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 - 21:00 Γεώργιος Πέτσης (18:00 - 19:30) / Αθανάσιος Σταυράκος (19:30 - 21:00)
 • Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 - 21:00 Ισίδωρος Παπαμιχάλης (18:00 - 19:30) / Γρηγόριος Κακανέλης (19:30 - 21:00)
 • Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 - 21:00 Δημήτρης Βέργαδος (18:00 - 19:30) / Γεράσιμος Κοντογούρης (19:30 - 21:00)

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης από το New York College. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικό υλικό.

Πληροφορίες - εγγραφές: Τηλ: 210 3225961, e-mail: highlevelseminars@nyc.gr

Αξία προγράμματος: 350€, Early bird έως 15/01: 250€
180€ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ/ΙΙΕΚ NYC, 250€ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ- ΑΝΕΡΓΟΙ (με την επίδειξη της φοιτητικής/σπουδαστικής ταυτότητας/κάρτας ανεργίας)

Oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:


 • Να διδαχθούν από κορυφαία στελέχη - προσωπικότητες της ελληνικής αγοράς, όλα εκείνα τα στοιχεία που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν, να γίνουν αποδοτικότεροι και να ασκήσουν αποτελεσματικότερη ηγεσία / διοίκηση σε όλα εκείνα τα πεδία που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο, στα πλαίσια που ορίζει το σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων / οργανισμών και η νέα εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν σε όλες τις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, στην επιλογή και στρατολόγηση του προσωπικού, στους τρόπους ενίσχυσης της εργασιακής αποτελεσματικότητας, στην αξιολόγηση της απόδοσης, στη δημιουργία λειτουργικών και αποτελεσματικών ομάδων, στην ενσυναίσθηση εντός του εργασιακού χώρου, στις εργασιακές σχέσεις, στα σύγχρονα εργασιακά μοντέλα, στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών, στις νέες δεξιότητες και τα πράσινα επαγγέλματα, όπως επίσης και στη σημασία του Reskilling και του Upskilling στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων. Ιδίως σε ότι αφορά στο Reskilling / Upskilling, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μέσα από τις πρακτικές μεγάλων επιχειρήσεων, τους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων, αλλά και η ευελιξία στην κάλυψη των αναγκών, όπου αυτό καθίσταται απαραίτητο.
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και να εμπλουτίσουν το ατομικό τους επαγγελματικό portfolio, με δεξιότητες απαραίτητες στο απαιτητικό εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, όπως οι διαπραγματευτικές ικανότητες, η καινοτόμος σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη (ΕQ), η εργασία σε ομάδα, η ευελιξία, η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών στην επίλυση διαφορών, η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, του άγχους, η στάση απέναντι στις οργανωσιακές αλλαγές, η αριθμητική & ψηφιακή ικανότητα, η δημιουργικότητα, η λογική και κριτική σκέψη, η αποφασιστικότητα και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων.
 • Να συμβάλλουν, μέσα από την επιχειρησιακή τους δράση, στην ανθεκτικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης - οργανισμού στον οποίο ανήκουν.
 • Το παρόν Σεμινάριο ξεπερνά τα όρια ενός απλού ακαδημαϊκού μαθήματος που λαμβάνει χώρα εντός των πλαισίων που επιτάσσονται από τη θεωρία της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και περνά στη σφαίρα της ουσίας, της πράξης και της εμπειρίας που θα μεταφερθούν στους συμμετέχοντες από κορυφαία στελέχη και προσωπικότητες της Ελληνικής αγοράς.
NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe