ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Διαδικασία Αίτησης

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση του Γραφείου Εγγραφών (nycath@nyc.gr). Τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο New York College κατά την άφιξή σας στο Κολλέγιο στην Ελλάδα.

 

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση του Γραφείου Εγγραφών (nycath@nyc.gr). Τα πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν στο New York College κατά την άφιξή σας στο Κολλέγιο στην Ελλάδα.

Για τους ΥΠΟΨΗΦΟΥΣ των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (MBA, MSc, MA, MPhil) προγραμμάτων:

 1. Υπογεγραμμένο Έντυπο αίτησης προγράμματος
 2. Ένδειξη τραπεζικής κατάθεσης με το όνομα του αιτούντος που αποδεικνύει την κατάθεση του Τέλους Εγγραφής
 3. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Επικυρωμένη επιστολή πιστοποίησης της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της χώρας καταγωγής (σχολείο, Υπουργείο Παιδείας ή άλλου) που επιβεβαιώνει την ικανότητα του σπουδαστή να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του τίτλου λυκείου.
 5. Αγγλική Γλώσσα στο επίπεδο B2 (προπτυχιακό) ή επίπεδο C1 (μεταπτυχιακό), που επιβεβαιώνεται από επίσημο οργανισμό εξέτασης γλωσσομάθειας (π.χ. TOEFL, IELTS, Πανεπιστήμιο του Cambridge).
 6. Προσωπική δήλωση που περιγράφει την πρόθεση του σπουδαστή να σπουδάσει στην Ελλάδα και τα σχέδια για διαμονή.
 7. Πιστοποιητικό αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου.
 8. 4 φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου. - (ένα για να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Για τους ΥΠΟΨΗΦΟΥΣ των μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

Επιπλέον των παραπάνω και:

 1. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος και αναλυτικής βαθμολογίας.
 2. Πιστοποίηση που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο ότι είναι αναγνωρισμένος φορέας ανώτερης εκπαίδευσης από το κράτος καταγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Όλα τα παραπάνω έγγραφα που εκδίδονται από αρχές άλλου κράτους (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για την αυθεντικότητα της υπογραφής από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με κύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
 • Υποθέτοντας μια θετική αξιολόγηση του πλήρους φάκελου αίτησης του φοιτητή, το New York College θα εκδώσει την Επιστολή Αποδοχής προκειμένου ο αιτών να ζητήσει την STUDENT VISA από την Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενικό Γραφείο. Η επιστολή αυτή αποστέλλεται στο Ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης του διεθνούς φοιτητή για την έκδοση της Φοιτητικής Visa τύπου Δ (D) για σπουδές στο New York College στην Ελλάδα. Κάθε Προξενείο έχει τις δικές του απαιτήσεις για την έκδοση Φοιτητικής Visa και μπορεί να μη χρειαστεί περαιτέρω προσωπική συνέντευξη. Κάποια άλλα, μπορεί να ζητήσουν περισσότερα δικαιολογητικά (π.χ. οικονομική κατάσταση, γονικές εγγυήσεις, ποινικό μητρώο, πιστοποίηση). Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η επαφή με το τοπικό Προξενείο για λεπτομερή πληροφόρηση. Η Φοιτητική Visa διαρκεί μέχρι και 90 ημέρες και ισχύει από την ώρα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ταξιδέψετε στην Ελλάδα το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσετε άμεσα την αίτηση για Φοιτητική Άδεια Παραμονής γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία είναι χρονοβόρα.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της VISA, το New York College δεσμεύεται να επιστρέψει στον αιτούντα το σύνολο του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί, μείον 780 ευρώ. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να υποβάλετε αίτηση μόνο αν είστε απολύτως βέβαιοι ότι τα προαναφερθέντα έγγραφα είναι διαθέσιμα.
 • Οι κάτοχοι φοιτητικής VISA δεν επιτρέπεται να εργάζονται Ελλάδα.

Προπτυχιακά Προγράμματα:

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το κράτος. Για κατόχους πτυχίου ΙΒ ζητείται βαθμολογία 5 ή ανώτερη.
 • Πιστοποιητικό επιπέδου Αγγλικών IELTS 5.5 (επίπεδο Β2), ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο γλωσσικής ικανότητας.
 • Επικυρωμένα έγγραφα που δηλώνει την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάσει του οικείου εκπαιδευτικού συστήματος, μεταφρασμένα επισήμως στην Αγγλική
 • Επικυρωμένα έγγραφα βαθμολογίας δεύτερου πτυχίου, εφόσον υπάρχει.
 • Για αιτούντες απόφοιτους Αμερικανικών Λυκείων απαιτείται η βαθμολογία SAT.
 • Δύο συστατικές επιστολές - κατά προτίμηση από Καθηγητές.


Μεταπτυχιακά Προγράμματα και MBA:

 • Ολοκληρωμένο προπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
 • Υποβολή της επίσημης αναλυτικής πανεπιστημιακής βαθμολογίας στη γλώσσα προέλευσης με Αγγλική μετάφραση.
 • Πιστοποιητικό επιπέδου Αγγλικών IELTS 6.5 ή άλλο ισόβαθμο πτυχίο γλωσσικής ικανότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Μία έκθεση ιδεών με θέμα «Τι με παρακινεί να σπουδάσω το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό»

 

Αγγλική Γλώσσα:

Οι Διεθνείς Φοιτητές πρέπει να έχουν ένα καλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για να μπορούν να παρακολουθήσουν τα ακαδημαϊκά προγράμματα στο NYC.

Η απαραίτητη βαθμολογία Αγγλικών είναι τουλάχιστον IELTS 5.5 (Β2), η άλλο ισόβαθμο πτυχίο γλωσσικής ικανότητας.
Το NYC μπορεί να ζητήσει από φοιτητές κάποιων εθνικοτήτων να υποβάλλουν Απολυτήριο Λυκείου ή άλλα ακαδημαϊκά έγγραφα στο World Educational Services (WES) για επίσημη επικύρωση.

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe