ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ

Τι είναι η πειραματική έρευνα; Πώς μπορεί να διεξαχθεί στον τομέα της Ψυχολογίας;


06 June 2022
Ερμίνα Δήμητρα Μώρου, MSc Psychology Technician, Psychology Research Laboratory New York College
Τι είναι η πειραματική έρευνα; Πώς μπορεί να διεξαχθεί στον τομέα της Ψυχολογίας;

Ο τομέας της ψυχολογίας είναι ένας πολύ ευρύς τομέας με πολλά μικρότερα υπό-πεδία. Κάθε ψυχολόγος μπορεί να εξειδικευτεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις υποδιαιρέσεις μέσω της διεξαγωγής έρευνας και μέσω πρόσθετης εκπαίδευσης. Ένας από τους πιο εξέχοντες και επιδραστικούς τομείς της ψυχολογίας είναι η ερευνητική ψυχολογία.  Οι ερευνητικοί ψυχολόγοι  μελετούν ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορικών θεμάτων μεταξύ ανθρώπων και ζώων, συμπεριλαμβανομένων της αίσθησης, της αντίληψης, της προσοχής, της μνήμης, της νόησης και του συναισθήματος.  Οι πειραματικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων και την εκτέλεση της έρευνας.  Βέβαια, όλοι οι ψυχολόγοι μπορούν να θεωρηθούν ερευνητές, καθώς η έρευνα βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχολογίας.  

Η πειραματική μέθοδος περιλαμβάνει το χειρισμό των μεταβλητών για τη διαπίστωση σχέσεων αιτίου και αποτελέσματος. Το πείραμα είναι μια έρευνα κατά την οποία ελέγχεται επιστημονικά μια υπόθεση. Σε ένα πείραμα, μια ανεξάρτητη μεταβλητή (η αιτία) χειραγωγείται και η εξαρτημένη μεταβλητή (το αποτέλεσμα) μετριέται- ελέγχονται τυχόν ξένες μεταβλητές.     

Η πειραματική έρευνα μπορεί να είναι πολύ ελκυστική, καθώς σας επιτρέπει να διερευνήσετε τους περισσότερους θεωρητικούς τομείς της ψυχολογίας (ορισμένα πειράματα δεν μπορούν να διεξαχθούν για ηθικούς ή πρακτικούς λόγους). Ωστόσο, οι πειραματικές μέθοδοι απαιτούν πολύ χρόνο, αφοσίωση και επαγγελματισμό.  

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες σημαντικές σκέψεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής αποτελεσματικών ψυχολογικών πειραμάτων:   

Να είστε σαφείς στην ερευνητική σας πρόταση σχετικά με την προσέγγιση που θα ακολουθήσετε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, πριν από το πραγματικό πείραμα, να σχεδιάσετε όλες τις διαδικασίες που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε και να αξιολογήσετε αν εσείς ως ερευνητής είστε σε θέση να αναλάβετε αυτή την έρευνα. Ξεκινήστε με τη διερεύνηση όλης της βιβλιογραφίας που σας ενδιαφέρει και επικεντρωθείτε στη μάθηση του τρόπου με τον οποίο άλλοι ερευνητές έκαναν τη δουλειά τους, τις εννοιολογήσεις τους και τα συνολικά τους αποτελέσματα. 

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλα τα κατάλληλα υλικά και την υποστήριξη του προσωπικού για τη διεξαγωγή του πειράματος. Η διεξαγωγή ενός πειράματος είναι μια πολύ απαιτητική εργασία, γι' αυτό θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι διαθέτοντας όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Η δημιουργία ενός πολύ οργανωμένου ερευνητικού εργαστηρίου με την υποστήριξη ενός Τεχνικού Ψυχολογίας - όπως το "Psych Lab" του New York College - σας επιτρέπει να απολαύσετε την ερευνητική διαδικασία και να κάνετε τη συνολική εμπειρία όσο το δυνατόν πιο επαγγελματική.  

Η εξεύρεση συμμετεχόντων είναι απαιτητική εργασία! Βεβαιωθείτε λοιπόν ότι διαθέτετε όλους τους κατάλληλους πόρους για την προσέλκυση συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι ερευνητές βιώνουν κάποια απογοήτευση όσον αφορά τον αριθμό των τελικών συμμετεχόντων, καθώς συχνά επιθυμούν να βρουν και να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνετε το έργο σας να φαίνεται ελκυστικό και ενδιαφέρον για το κοινό, να μην είναι πολύ απαιτητικό για το χρόνο ή την ενέργειά του και να χρησιμοποιήσετε διάφορους πόρους για να διαφημίζετε τακτικά το πείραμά σας για μια περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών. 

Επιλέξτε τους συναδέλφους σας στην έρευνα με σύνεση. Εάν το πείραμά σας αποτελεί μέρος ενός συνεργατικού ερευνητικού έργου, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ερευνητές έχουν παρόμοιους στόχους και δέσμευση για το έργο.  Όταν εργαζόμαστε σε συνεργασία, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι εξίσου αφοσιωμένα και έχουν παρόμοιους στόχους και προσδοκίες από αυτή την εργασία. Είναι επίσης πολύ σημαντικό κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας να κατανοεί με σαφήνεια τον ρόλο του. Δεν είναι απαραίτητο να συνεργάζεστε πάντα με μια ερευνητική ομάδα. Ορισμένα πειράματα διεξάγονται από έναν μόνο ερευνητή.  

Οι πειραματικές μελέτες απαιτούν χρόνο. Παρόλο που τα πειράματα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία, χρειάζονται αφοσίωση και αρκετό χρόνο. Εάν, ως ερευνητής, βρίσκεστε σε μια θέση στη ζωή σας όπου η αφοσίωση στην έρευνα είναι πιο απαιτητική από ό,τι μπορείτε να διαχειριστείτε (λόγω πολλών άλλων απαιτήσεων στο χρόνο σας, για παράδειγμα), είναι προτιμότερο να επιλέξετε έναν διαφορετικό τύπο ερευνητικού έργου, όπως μια διαδικτυακή έρευνα. Η έρευνα αποτελεί πάντα μέρος της επαγγελματικής ζωής ενός ψυχολόγου, επομένως δεν υπάρχει λόγος απογοήτευσης αν η συγκεκριμένη περίοδος της ζωής σας δεν είναι η καλύτερη περίοδος για να επικεντρωθείτε στην πειραματική έρευνα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για την έρευνα, μπορεί να βρει μια κατάλληλη περίοδο για να επικεντρωθεί και να ευδοκιμήσει σε αυτόν τον τομέα αργότερα, στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού προγράμματος για παράδειγμα.  

Δημιουργήστε αμοιβαίο σεβασμό με πολλούς διαφορετικούς συναδέλφους και μέλη ΔΕΠ του ιδρύματός σας, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε βοήθεια και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας. Οι ερευνητές χρειάζονται όσο περισσότερη βοήθεια μπορούν να βρουν, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να δημιουργήσετε και να καλλιεργήσετε ισχυρές σχέσεις με τους συναδέλφους σας για να έχετε υποστήριξη στο έργο σας.    

Εν κατακλείδι, ως ερευνητής είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε το έργο πρωτοπόρων στον τομέα και να μαθαίνετε από αυτούς. Εάν επιλέξετε να εργαστείτε ως ερευνητής, θα πρέπει να διερευνήσετε διεξοδικά το έργο των άλλων, για να κατανοήσετε πλήρως την πειραματική μέθοδο και τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί, προτού κάνετε τη δική σας μοναδική συμβολή στη γνώση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχετε πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις πειραματικής έρευνας, έμπειρους επιβλέποντες και να έχετε καθοδήγηση από έναν υποστηρικτικό και ενημερωμένο Τεχνικό Ψυχολογίας. Αν έχετε όλα αυτά τα πράγματα, τότε η πειραματική έρευνα στην Ψυχολογία μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική και να παράγει πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά ευρήματα, που συχνά οδηγούν σε κοινές δημοσιεύσεις με τον επιβλέποντα της έρευνάς σας. 

NEWSLETTER
NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα & τις εκδηλώσεις μας!

Unsubscribe